TRO: Abid Raja er svært opptatt av at SFO kan henge sammen med kampen mot fattigdom. Foto: Frode Hansen, VG

Abid Raja varsler knallhard budsjettkamp for gratis SFO for fattige familier

40 prosent av norske barn er ikke med i SFO-ordningen. Venstres Abid Raja vil hjelpe fattige familier som ikke har råd til å ha barna sine i ordningen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– SFO er dyrt. De som har dårligst råd til å betale for SFO, er de som trenger det mest. Jeg vil derfor jobbe hardt for å få gratis SFO for lavinntektsfamilier inn i statsbudsjettet, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja til VG.

les også

Støre og Giske: Krever kvalitet til kidsa – i barnehage, AKS og skole

Han trekker frem at SFO gir aktivitetstilbud og oppfølging, i tillegg til at det skaper vennskap.

– Mange bruker ikke SFO, og fattige barn blir fattige voksne. Det går i arv, og skolen er den beste arenaen for å hjelpe ut sosiale forskjeller. Det blir et gap når noen har råd til SFO, mens andre ikke har det, sier Raja.

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet er 40 prosent av norske skolebarn i 1. til 4. klasse ikke i SFO-ordningen.

Vil også ha reform

I tillegg til at han ønsker gratis SFO for fattige familier, vil han også ha en reform.

– Vi vil ha visse minimumsstandarder. Det å utjevne sosiale forskjeller er en viktig sak, og det er viktig at det er et godt SFO-tilbud over hele landet, sier Raja.

Venstre-representanten viser til at det er stor variasjon i tilbudet.

– Enkelte steder får barna et veldig godt tilbud, mens andre steder er SFO mer som en oppbevaringsplass. Det å bekjempe barnefattigdom er viktig også i et kunnskapsperspektiv, sier han.

Kan bli dyrt

Raja, som også er Stortingets visepresident og Venstres parlamentariske nestleder, vedgår at forslaget om gratis SFo for fattige familier kan bli dyrt.

les også

Utvalg går inn for gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd

– Jeg er åpen for at man kan begynne med det som en prøveordning, ved å for eksempel begrense det til ett fylke i en periode, eller noen kommuner spredt utover hele landet, sier han.

Dessuten, fremhever Raja, kan gratis SFO for fattige familier ha positive effekter på kriminalstatistikken, og det kan føre til at færre må benytte seg av sosial- og trygdeordninger.

– Målet er å få flere barn til å lykkes med skolen, og SFO er en viktig faktor. Man får igjen for dette. Det er et godt finanspolitisk regnestykke, sier han.

Vil vente på gjennomgang

Høyres Kent Gudmundsen, som er første nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, viser til at Stortinget har bestilt en gjennomgang av SFFO som Kunnskapsdepartementet skal lage.

les også

Abid Raja om integrering av muslimer: Må erkjenne at vi har et problem

Bakgrunnen for gjennomgangen er variasjon i pris og innhold.

– Det vil være riktig å avvente dette før man vurderer et så kostnadskrevende tiltak i budsjettet. Det er også lite som tyder på at dette er riktig å prioritere nå, all den tid vi fortsatt har store og kostnadskrevende løft som skal gjøres for tidlig innsats mot barnetrinnet og barnehagene, samt satsing på lærere slik at vi bidrar til at alle barn får en god start og opplever mestring tidlig i skoleløpet, sier Gudmundsen.

Frp kritisk

Leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), er kritisk til forslaget.

– Jeg synes det høres ut som et dårlig og veldig dyrt forslag. Jeg ser ikke noe poeng i at staten skal begynne å betale for et frivillig, kommunalt tilbud som SFO er, sier han til VG.

les også

Erna lover Venstre satsing mot barnefattigdom

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sier at partiet er positive til å gjøre SFO rimeligere, særlig for dem med lave inntekter.

– KrF har prioritert bemanning i barnehager og flere lærere i våre budsjetter. Jeg kjenner ikke kostnadsrammen for forslaget, men dette vil vi ta stilling til når det eventuelt kommer, skriver han i en tekstmelding til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder