VAR UTE OG SYKLET: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kombinerte sykkeltrim og politikk da Fremskrittspartiet holdt sitt landsmøte på Gardermoen sist vår. Her på vei inn på landsmøtehotellet etter et direkteintervju der NRK Dagsrevyen filmet ham fra midjen og opp.
VAR UTE OG SYKLET: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kombinerte sykkeltrim og politikk da Fremskrittspartiet holdt sitt landsmøte på Gardermoen sist vår. Her på vei inn på landsmøtehotellet etter et direkteintervju der NRK Dagsrevyen filmet ham fra midjen og opp. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Refser regjeringen: To av tre kroner til gang- og sykkelveier ubrukt

INNENRIKS

Det står igjen 144 millioner kroner i ubrukte midler til gang- og sykkelveier. Nå får Samferdselsdepartementet kritikk.

Publisert: Oppdatert: 20.11.17 17:57

For budsjettåret 2016, som Riksrevisjonen har revidert, utgjorde mindreforbruket på gang- og sykkelveier hele to tredjedeler (66 prosent) av hele bevilgningen.

Og budsjettposten har også et mindreforbruk de senere årene, ifølge Riksrevisjonens siste rapport, Dokument 1, (2016-2017).

Les mer: Frp-ere synes ikke super-sykkelveier er så supert

– Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Samferdselsdepartementet ikke har påsett at bevilgningen – tilskudd til gang- og sykkelveier er benyttet som forutsatt, skriver Riksrevisjonen i dokumentet.

Gikk ikke som planlagt

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) skriver i sin forklaring til Riksrevisjonen at en omlegging av tilskuddsordningen til gang- og sykkelveier ikke har gått som planlagt.

– Fra og med tildelingsåret 2016 justerte Statens vegvesen søknadsprosessen for tilskudd til gang- og sykkelveier for å legge bedre til rette for at midler som ble tildelt faktisk ble benyttet i tildelingsåret. Samferdselsdepartementet ser at dette ikke har hatt ønsket effekt og har derfor bedt Statens vegvesen om å vurdere nye tiltak, skriver samferdselsministeren til Riksrevisjonen.

Husker du? Segway-frislipp får sykkelsjef til å steile

Han forsikrer at departementet vil følge opp Statens vegvesen for å bidra til at det etableres bedre prinsipper og rutiner som legger til rette for at tilskuddene i større grad blir benyttet i tildelingsåret.

Sp-politiker Ivar Odnes i Stortingets transportkomité mener det er alvorlig at pengene ikke er brukt som forutsatt.

– Det er alvorlig fordi denne sykkelvei-satsingen er prioritert fra både stat, fylkeskommuner og kommuner, sier Odnes til VG.

Han vil stille spørsmål til samferdselsministeren i Stortinget om sykkelvei-pengene.

– Jeg vil fremme et spørsmål til statsråden om han kan forsikre oss om at penger til gang- og sykkelveier blir brukt som forutsatt i 2017, sier Odnes.

– Få sammenhengende sykkeltraseer

– Mange har inntrykk av at en del syklister bruker kjørebanen for biler – selv om det finnes en gang- og sykkelvei parallelt?

– Det kan nok henge sammen med at det er for få gode og sammenhengende sykkeltraseer. Derfor er det viktig at utbyggingen fortsetter, svarer Odnes, som selv har opplevd betydningen av en ny sykkelvei fra Østre Toten til sykkelbyen Gjøvik i Oppland.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener forklaringen på at pengene ikke er brukt i budsjettåret, er prosessen med å søke om midler til prosjekter.

– De pengene er søknadsbasert, så det er ikke departementet som sitter og sover i prosjektbehandlingen. Av og til tar prosesser tid for at lokalpolitikerne får søkt tilstrekkelig, skriver Solvik-Olsen i en SMS til VG.

– Reduserte bevilgninger

Fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes Landsforening mener det også er et problem at bevilgningene til gang- og sykkelveier har blitt redusert de senere årene.

– Det som kan være en utfordring med bygging av sykkelveier, er at bevilgningene har blitt redusert flere år på rad nå – da er det vanskeligere for veibyggerne å planlegge. Ingen ønsker å begynne på prosjekter som ikke lar seg fullføre, sier Larsen.
– Samtidig så må vi kunne forvente at det ligger mange planer for sykkelveier klare og venter på finansiering, slik at det bør være mulig å bruke opp de pengene man faktisk får bevilget, legger han til.

Ifølge landsforeningen koster det rundt 30 millioner kroner å anlegge én kilometer ny gang- og sykkelvei.

Ketil Solvik-Olsen mener det ikke stemmer at sykkelsatsingen er kuttet de siste årene.

– I perioden 2010-13 ble det bevilget 1263 mill kr, mens det mellom 2014-17 er satt av i alt 2511 mill kroner. I tillegg kommer sykkelsatsing i bypakkene, som er mangedoblet, sier Ketil Solvik-Olsen til VG.

Her kan du lese mer om