Refser regjeringen: To av tre kroner til gang- og sykkelveier ubrukt

Det står igjen 144 millioner kroner i ubrukte midler til gang- og sykkelveier. Nå får Samferdselsdepartementet kritikk.

Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

For budsjettåret 2016, som Riksrevisjonen har revidert, utgjorde mindreforbruket på gang- og sykkelveier hele to tredjedeler (66 prosent) av hele bevilgningen.