- Flinke sliter

  • Katrine Lia
Publisert:
INNENRIKS

Eksperter slår alarm: Skoleflinke elever i den norske skolen blir skoletapere fordi de ikke får undervisning på sitt eget nivå.

- Problemet er alvorlig, sier Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

I boken «Forstå barnet ditt», som snart blir utgitt på Cappelens Forlag, slår Ulvund fast at skoleflinke barn får like store problemer som skoleverstingene med å finne seg til rette på skolen - dersom de ikke får undervisning på sitt nivå:

- Mange skoleflinke barn får atferdsproblemer fordi de ikke får de utfordringene de trenger i timene, sier Ulvund til VG.

Han mener at det skjuler seg mange barn med skjult høy IQ blant skolebøllene i klasserommet.

- Det finnes elever som presterer mindre enn forventet, fordi de mister motivasjonen for skolearbeidet, sier Ulvund.

Eget nettsted

Han får støtte av Martin Ystenes, leder av norske Mensa og professor i kjemi ved NTNU i Trondheim.

I det siste nummeret av ungdomsbladet Spirit kommer Ystenes med kraftig kritikk av undervisningen i den norske skolen, og forteller hvordan enkelte skoleflinke elever kan få så store problemer at de går med selvmordstanker.

- Mange elever har gått rundt og trodd at de var dumme, mens de i virkeligheten har en fabelaktig IQ, sier Ystenes til VG.

De to professorene mener den norske skolen i mange år har prioritert de svake elevene på bekostning av de flinke.

- Når vi sammenligner oss med andre land, utmerker Norge seg negativt, fordi skolen ikke har gjort noe i det hele tatt for å tilrettelegge undervisningen for de flinke elevene, sier Ulvund.

Ystenes, som har opprettet egne nettsider om temaet, anslår at nærmere 400 elever i hvert eneste årskull får mulighetene sine ødelagt, fordi de ikke får den undervisningen de har krav på. Tallene er basert på en sveitsisk undersøkelse.

- Lik rett

- Flinke barn som kjeder seg på skolen, kan reagere på forskjellige måter. Noen forsøker å skille seg ut, mens andre opplever motstand fra lærerne, sier Ystenes.

Nærmere 200 personer har de siste årene tatt kontakt med Ystenes for å be om hjelp.

- Norske lærere blir ikke lært opp til å se på dette som et problem i det hele tatt, sier Martin Ystenes.

2. april legger utdanningsminister Kristin Clemet frem stortingsmeldingen om norsk utdanning. Der blir tilpasset opplæring et sentralt tema.

- Alle barn har krav på individuelt tilpasset opplæring. Retten er nøyaktig lik for alle barn, enten de har problemer eller er faglig flinke. Jeg tror at i norsk skole har man vært veldig opptatt av å hjelpe de svake elevene. Resultatene viser at man ikke har lyktes med det heller, sier Clemet til VG.

Her kan du lese mer om