BLE ORIENTERT: Siv Jensen og Finansdepartementet fikk detaljert informasjon om omleggingen av SSB. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Slik ble Frp-Siv detaljorientert om SSB-endringene

I to svært detaljerte notater til finansminister Siv Jensen (Frp) redegjorde SSB-sjef Christine Meyer for hvilke forskere som ikke kunne få fortsette i Forskningsavdelingen. Det fikk ikke Siv Jensen til å stanse Meyers omorganisering.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I notatene «Innplasseringskriterier og -prosess» og «Stillingsplan», som VG har fått innsyn i, lister Meyer opp en rekke spesifikke kriterier som må oppfylles for at ansatte skal få jobbe i Forskningsavdelingen, og hvilke arbeidsoppgaver de skal ha.

SSB-bråket: Her er Siv Jensens forklaringsproblemer

Den svært kontroversielle innvandringsforskeren Erling Holmøy oppfylte ikke Meyers krav, og mistet dermed jobben i avdelingen.

I sitt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag og til stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) mandag bekrefter Siv Jensen at hennes departement fikk tilgang til disse notatene allerede 19. september.

Jensen og Finansdepartementet har altså blitt informert i detalj om prosessen i byrået, uten å stoppe den av den grunn. Først i oktober kalte finansministeren Meyer inn på teppet, etter at det ble kjent at Holmøy skulle flyttes.

Notatene redegjør for hvilke kvalifikasjoner forskerne må ha, men det var ikke avklart hvilke forskere da de ble lagt frem.

VG har foretatt en gjennomgang av alle tilgjengelige dokumenter og kilder i SSB-saken. Klikk deg igjennom vår tidslinje nederst i saken og les dokumentene selv.

Bekymring – men ingen brems

Ifølge Jensen reagerte Finansdepartementet på notatene med å reise «spørsmål» og uttrykke «bekymring», men finansministeren skriver ingenting som indikerer at hun ba Meyer stanse omorganiseringen.

Fikk du med deg: SSBs superveteran slakter kollegas innvandringsregnskap

Jensen har heller ikke vedlagt referatet fra dette møtet i brevet til Stortinget, og departementet har heller ikke besvart VGs begjæring om innsyn i dokumentet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba onsdag ettermiddag Jensen om å oversende referatet fra dette og flere andre møter i et nytt brev til Stortinget.

INGEN STOPP: Avgåtte Christine Meyer ble anklaget for å gå for fort frem med omorganisering i SSB. I møte med Finansdepartementet var det ingen som ba henne om å bremse. Foto: Tore Kristiansen VG

Christine Meyer, som forrige helg gikk av som administrerende direktør for SSB, sier hun opplevde møtet 19. september som helt ordinært.

Jensens eget SSB-utvalg: Ingen støtte for Jensens SSB-forklaring

– I møtet stilte de noen spørsmål, og vi svarte på det. De ba meg aldri om å stoppe. Hadde finansministeren bedt meg stoppe etter at stillingsplanen var lagt frem og vi drøftet kriteriene, så hadde det vært mye lettere. Da Jensen ba meg om å stoppe omorganiseringen, var det etter at vi allerede hadde gitt to tredeler av de ansatte beskjed om hva som skulle skje med stillingene deres. Da var det en juridisk sett mye mer krevende situasjon, sier Meyer til VG.

Les innplasseringskriteriene her.

Hun får støtte av SSBs nåværende direktør for Avdeling for person- og sosialstatistikk, Torstein Bye, som var med på møtet.

Enig i Meyers beskrivelse

Han er også mannen som ledet det interne SSB-utvalget som i januar i år kom med forslaget til hvordan byrået skulle omorganiseres.

– Jeg er enig i Christine Meyers beskrivelse av møtet. Det var er helt vanlig drøftingsmøte hvor ulike problemstillinger om innplasseringen ble drøftet og det var det. Det kom ingen advarsel eller beskjed fra Finansdepartementet om at man måtte stoppe prosessen. Det var overhodet ikke snakk om at man ikke kunne gå videre med prosessen, sier Bye.

Solberg mener innvandring ikke kostet Meyer jobben: Her er dokumentet som viser innvandring var tema

VG har også vært i kontakt med forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB. Han vil heller ikke gå god for Siv Jensens versjon av møtet.

– Jeg kan bekrefte at møtet fant sted og at ett av temaene i møtet var endringene i forskningsavdelingen. Ut over dette har jeg ingen ytterligere kommentarer nå, sier han til VG.

Telle hadde ansvaret for innplasseringsprosessen. Han la frem to notatene, som var vedtatt av direktørkollegiet i SSB.

I møtet deltok også finansråd Hans Henrik Scheel, ekspedisjonssjef Amund Holmsen og fagsjef Pål Sletten fra Finansdepartementet, etter VGs opplysninger. Holmsen og Scheel har ikke besvart VGs henvendelser, mens Sletten ikke vil kommentere.

Se Siv Jensen annonsere at hun ikke lenger har tillit til Christine Meyer

Varsel uten respons

Først en måned etter dette møtet, 23. oktober, ga Meyer de ansatte beskjed om hvor de skulle innplasseres. I mellomtiden kom det ingen beskjeder fra Siv Jensen som tilsa at prosessen måtte stanses, ifølge Meyer.

Meyer varslet om flytting av kontroversiell forsker: Ingen respons fra Jensen

Ifølge henne, og som VG skrev forrige, reagerte heller ikke Jensen da Meyer advarte om at flyttingen av Holmøy fra Forskningsavdelingen kunne medføre bråk i mediene. Først etter at flyttingen ble omtalt i media grep Siv Jensen inn.

Slik svarer Jensen

VG har stilt følgende spørsmål til Jensen:

Dersom du var uenig i at innplasseringen skulle skje på denne måten, hvorfor grep du da ikke inn før halvannen måned etter møtet 19. september?

– I dette møtet fulgte vi opp de bekymringene vi hadde gitt uttrykk for tidligere og stilte en del spørsmål som vi har redegjort for i svaret til kontroll- og konstitusjonskomiteen. I perioden etter at innplasseringen av forskere i forskningsavdelingen var annonsert, ga også flere andre samfunnsaktører uttrykk for bekymring for leveranser fra forsknings­avdelingen. Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmenheten syntes alvorlig svekket. Da Meyer i oktober tok de planlagte endringene over i en implementeringsfase, steg bekymringen ytterligere. Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne. Gjennom hele denne prosessen har vi være opptatt av at SSB må kunne ivareta samfunnsoppdraget sitt og ikke forskuttere arbeidet i Statistikklovutvalget, svarer Jensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder