Faller ut av videregående

Fremmedspråklige elever dropper lett ut av det 13-årige skoleløpet. Spesielt dersom foreldrene er uten jobb og utdanning.

  • Frank Ertesvåg
  • Kadafi Zaman

Artikkelen er over 16 år gammel

En ny rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) viser at foreldrenes utdanningsnivå og jobbtilknytning i stor grad påvirker barnas utholdenhet som skoleelever.

- Frafallet forebygges med oppmerksomhet og daglig oppfølging fra to foreldre som selv har utdanning og arbeid, sier ansvarlig for undersøkelsen, NIFU-forsker Berit Lødding til VG.

Mors utdanning

Blant innvandrere og etterkommere av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn hadde bare mellom 50 og 60 prosent av foreldrene utdanning ut over det som i Norge er obligatorisk skolegang. Blant innfødte norske ungdommer hadde over 80 prosent av foreldrene videregående skole eller høyere utdanning.

- Mors utdanningsnivå har særlig stor betydning for minoritetsspråklige. Jo høyere utdanning mor har, jo lavere er frafallet. Vi ser også at når far er i arbeid, virker dette forebyggende på frafallet blant minoritetsspråklige ungdommer, sier Berit Lødding til VG.

Leksehjelp

NIFU-forskeren har undersøkt frafall i overgangen mellom 10. klasse og videregående blant 10000 ungdommer i Østlands-området. Hun fant også ut at tid til lekser demmer opp for frafallet blant de minoritetsspråklige.

- Vi kan påvise at jo mer tid den minoritetsspråklige ungdommen bruker til lekser, jo lavere er sannsynligheten for frafall, sier Lødding. Hun mener tilbud om leksehjelp for alle gjennom hele grunnskolen vil være et viktig grep for å redusere frafallet blant alle elever.

Leksehjelp vil også spille inn på karakternivået. For jo bedre snittkarakteren var, og jo lavere fraværet var i grunnskolen, jo mindre var sannsynligheten for at elevene avbrøt videre skolegang. Det er elever i den yrkesfaglige delen av videregående som faller lettest fra. Her er frafallet i siste registrerte år på 12 prosent blant fremmedspråklige med ikke-vestlig bakgrunn.

Undersøkelsen viser imidlertid at ungdom med fremmedspråklig bakgrunn lettere velger studieforberedende linje på videregående.

Berit Lødding registrerer en sterk oppdrift blant mange innvandrerelever for å skaffe seg videregående opplæring i forkant av fremtidige studier.

- De mange annengenerasjons innvandrere og deres foreldre ser hvilke muligheter utdanning gir. Jeg ser virkelig et ekstra driv og pågangsmot fra innvandrerungdom som vil utdanne seg for tiden, sier Lødding.

Mer om

  1. Skole og utdanning

Flere artikler

  1. Vil at alle barn skal få hjelp til leksene på skolen

  2. På tide med obligatorisk videregående skole

  3. Kunnskapsløft uten løft: Frafallet i videregående like stort som før

  4. Ikke flere som gjennomfører videregående

  5. Pluss content

    Her er utdannelsene du bør velge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder