Ny rapport: Helikopterkjøpet sviktet for Forsvaret

INNENRIKS

Anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder, heter det i en knusende rapport fra Riksrevisjonen.

Publisert: Oppdatert: 25.10.18 15:39

– Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding torsdag.

Rapporten som omhandler leveransen av NH90-helikoptrene er nå overlevert Stortinget. I rapporten fremgår det at behovet for samordning av mange aktører i en svært sammensatt og omfattende prosess har vært undervurdert.

– Svak planlegging av et så stort prosjekt med så mange aktører, delleveranser og stort behov for koordinering, har vært en viktig årsak til den svake framdriften. For lite bemanning innen både vedlikehold, reservedelsforsyning og anskaffelser har også bidratt til forsinkelsene, sier Foss.

Ikke levert

De 14 helikoptrene skulle blitt levert i løpet av 2008, men så langt er det kun levert åtte – seks av disse i en øvelsesversjon.

Siste leveranse antas nå å bli i 2022, men det er fortsatt stor usikkerhet om leveransen og innfasingen, ifølge rapporten.

De som er levert har så langt gitt få flytimer, er vesentlig mindre tilgjengelig enn forutsatt og har svært begrenset operativ virksomhet. I 2017 var kun ett helikopter tilgjengelig, da de øvrige ventet på reservedeler og vedlikehold.

Les også: Kystvakten får «nye» helikoptre - ferdig levert i 2022

Hard kritikk

Det var i 2001 at Forsvaret inngikk kontrakt med Nato Helicopter Industries (NHI). Ifølge riksrevisoren ble ikke kontrakten godt nok kvalitetssikret.

– NHI har åpenbart mye av ansvaret for forsinkelsene. Samtidig er viktige forutsetninger for anskaffelsen ikke fulgt opp godt nok på norsk side. Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i grunnlaget for å velge NH90, og ikke tok risikoen på større alvor, sier Foss.

Han mener Forsvarsdepartementet har vært distansert og utydelig som prosjekteier.

– Departementets sene involvering er etter vår mening alvorlig, særlig sett på bakgrunn av det økonomiske omfanget og de store operative konsekvensene for fartøyene.

Uenig

Forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) sier i sitt tilsvar i rapporten at han er uenig i kritikken om at departementet ikke har tatt tak i underveis.

Han understreker også at sikkerheten blir tatt på største alvor, og viser til at helikoptrene som er mottatt har gjennomgått grundige og omfattende vurderinger.

Bakke-Jensen sier også at han i hovedsak er enig i Riksrevisjonens funn og konklusjoner.

- Det er mulig å dekke Forsvarets behov for flytimer, men det vil koste vesentlig mer enn antatt, skriver Bakke-Jensen i en pressemelding.

Her kan du lese mer om