FANEHALLEN:  Hans Majestet Kong Harald overrakte i 2014 nye faner til Sjøforsvaret og Marinejegerkommandoen under en militær sermoni i Fanehallen på Akershus fetsning.  Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bernt Grimstvedt takker Kong Harald for utdelingen av fanene.
FANEHALLEN: Hans Majestet Kong Harald overrakte i 2014 nye faner til Sjøforsvaret og Marinejegerkommandoen under en militær sermoni i Fanehallen på Akershus fetsning. Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bernt Grimstvedt takker Kong Harald for utdelingen av fanene. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forsvaret strammer inn utleie etter Iran-markering på Akershus festning

INNENRIKS

Forsvarsdepartementet visste ikke på forhånd at Fanehallen på Akershus festning skulle benyttes til Irans markering av den islamske revolusjonen den 8. februar i år. Nå strammer staten inn reglene for utleie.

Publisert:

Det opplyser Forsvarsdepartementet til VG.

«Dersom Forsvarsdepartementet (FD) hadde kjent til at føremålet med leiga av lokalet var å feire «Dei ti dagar med soloppgang»  og den islamske revolusjonen, ville det vore ein del av vurderinga», skriver informasjonsrådgiver Marita Wangberg på vegne av Forsvarsdepartementet i en epost til VG.

Med andre ord kjente ikke staten og departementet til at formålet med arrangementet til den iranske ambassaden den 8. februar i år var å markere seieren for revolusjonen og det konservative islamske regimet i landet.

Les flere av VGs saker om Forsvaret her

Irans ambassade fikk leie de tradisjonsrike og symboltunge lokalene i Fanehallen ut fra de gamle reningslinjene for utleie. Fanehallen ligger innenfor samme festningsområde som både Statsministerens kontor (SMK) og Forsvarsdepartementet i tillegg til en rekke forsvars-funksjoner, muséer og Akershus slott.

Det var utgangen av revolusjonen som ble markert i de symboltunge lokalene på Akershus festning denne vinterdagen i februar.

Tusenvis av politiske motstandere av det nye regimet ble henrettet under og etter revolusjonen, ifølge Amnesty International.

Sandberg møtte opp

Det var også under denne markeringen av revolusjonen at daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) deltok etter etter invitasjon fra den iranske ambassaden. Hans kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, deltok på samme arrangement.

Les VGs saker om Iran her

I de gamle retningslinjene gikk det frem at prioriterte brukere av lokalene var Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Statsministerens kontor.

I tillegg kunne Forsvarets andre avdelinger, departementer og ambassader leie lokalene.

Men dette er nå strammet inn og endret etter en revisjon av arbeidet med utleie som startet første halvår i år, ifølge Forsvarsdepartementet.

Irans aktivitet internasjonalt følges for tiden tett av flere lands myndigheter, blant annet etter at en norsk statsborger med iransk opphav ble varetektsfengslet i oktober - mistenkt for å samle etterretning om lederen av en opposisjonsgruppe med sikte på å ta ham av dage.

I februar fant imidlertid Forsvarsdepartementet som forvalter representasjonslokalene på Akershus festning, ingen grunn til å si nei til den iranske ambassaden.

Ambassadene utelatt

– Arrangementet ble vurdert å ikke være til hinder for annen ordinær virksomhet på festningen på utleietidspunktet. I de tilfellene det skal håndteres sikkerhetsgradert informasjon i lokalene, blir det gjort nødvendige sikkerhetsmessige vurderinger og tiltak for det enkelte arrangement, skriver Marita Wangberg på vegne av Forsvarsdepartementet.

Hun minner om at detaljer om iverksetting av eventuelle sikkerhetstiltak er gradert.

Men i de nye retningslinjene for utleie av representasjonslokaler som Fanehallen, Kanonhallen og Artilleriloftet på festningen, er andre lands ambassader nå utelatt som spesielt foretrukket leietaker.

– Grunnen er at ambassader ikke er aktuelle brukere av lokalene. Forsvarsdepartementet og Forvaret trenger lokalene til eget bruk. Det er også endringer i krav til sikkerhet, ifølge Forsvarsdepartementet.

- Vil departementet takke nei til forespørsler om at utenlandske ambassader leier de nevnte lokalene, for eksempel den iranske ambassaden?

– Ved forespørsel vil ikke ambassader eller andre som ikke er aktuelle brukere få leie lokalene, svarer kommunikasjonsrådgiver Birgitte Frisch i FD.

Sikkerhetsvurdering

Nå er det kun Forsvarets øvrige avdelinger, etater i forsvarssektoren, departementer og organisasjoner med spesiell tilknytning til Forsvaret som kan leie lokalene, viser de nye retningslinjene som er underskrevet av departementsråd Arne Røksund.

– Ved forespørsel om utleie til etater eller organisasjoner utenfor forsvarssektoren, skal det i forkant gjøres en sikkerhetsmessig vurdering, ifølge de nye retningslinjene.

Til tross for flere henvendelser til den iranske ambassaden i Oslo siden august, har det ikke lyktes VG å få svar på spørsmål om saken.

Her kan du lese mer om