SPISSET SAMARBEID: SaLTo-koordinator fra bydel Søndre Nordstrand, Hege Hansen, tjenestestedsleder på Manglerud politistasjon, Gry Lene Sem og bydelsdirektør Monica Nordmoen ønsker en varig svekkelse av Young Bloods. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Slik vil de bekjempe gjengene - lanserer nye tiltak

Rekrutteringen til den kriminelle gjengen Young Bloods i Oslo skal strupes gjennom et nyetablert samarbeid mellom politiet og bydel Søndre Nordstrand. Inspirasjonen er hentet fra København.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi starter opp et målrettet og spisset arbeid, inspirert av hvordan de jobber mot gjengkriminalitet i København, sier bydelsdirektør Monica Nordmoen til VG.

– Vi skal plukke ut de som er i risikosonen og skreddersy et opplegg rundt hvert enkelt individ, i tett samarbeid med politiet, fortsetter hun.

VG har avslørt hvordan en guttegjeng fra Holmlia vokste frem til å bli Oslos største gjengtrussel - uten at politiet klarte å stoppe dem.

Nylig ble den utpekte gjenglederen (27) pågrepet i Marokko.

Nå har bydel Søndre Nordstrand, i samarbeid med politiet, utarbeidet en fempunkts tiltaksplan, for å stoppe kriminaliteten.

OSLOS STØRSTE GJENGTRUSSEL: Young Bloods har fått vokse frem over en tiårsperiode i bydel Søndre Nordstrand. Foto: Privat / Privat

Barn i 12 årsalderen i søkelyset

Ett av tiltakene består av et kriminalforebyggende team som skal overvåke og forhindre at unge gjengangere, ned i 12 årsalderen, blir rekruttert til kriminelle nettverk og gjengstrukturer i Oslo sør.

I teamet finnes blant annet miljøarbeidere, psykologer og ruskonsulenter.

– De skal være synlige i bydelen både på dag og kveldstid. De skal ikke bare jobbe mot de utsatte ungdommene, men også mot familien og nettverket rundt dem, fortsetter Nordmoen.

Tjenesteleder på Manglerud politistasjon, Gry Lene Sem, sier politiet jobber målrettet på alle nivåene, både mot bakmennene og rekrutteringen.

– Men vi klarer ikke å løse dette alene. Derfor skal vi nå jobbe parallelt og i tettere samarbeid med bydelen, fortsetter hun.

INNSATSEN FORTSETTER: – Det er kjempeviktig for oss i bydelen at politiet holder trykket oppe, sier bydelsdirektør Monica Nordmoen. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Øvrige tiltak i bydelen

I tillegg lanseres fire konkrete tiltak for å bekjempe gjengkriminaliteten i Oslo sør:

1. Målrettet politiinnsats

Politiet skal gjennomføre en målrettet innsats mot kriminelle miljøer i bydel Søndre Nordstrand, for å påføre dem en markant og varig svekkelse, inkludert å redusere fremtidig rekruttering til gjengen. Gjennom en permanent tilstedeværelse i nærmiljøet, skal voldsepisoder i det offentlige rom forebygges og avverges. Dette er en pågående og langsiktig innsats i Oslo sør-satsingen.

2. Bekymringssamtaler

Politiet skal gjennomføre bekymringssamtaler med alle barn under 15 år i bydelen, som de mistenker har begått en ellers straffbar handling. Samtalene er proaktive. Det betyr at målet er å arbeide i forkant, før de unge blir etablert i kriminelle miljøer.

3. Hjemmebesøk

Det skal gjennomføres hjemmebesøk hos unge under 18 år i bydel Søndre Nordstrand som er i risikosonen for å bli rekruttert inn i kriminelle aktiviteter, nettverk eller gjenger. Dette er et helhetlig tilbud til familien - og skal foretas av et tverrfaglig team bestående av representanter fra politi og bydelen, noe som er nytt.

4. Roundtable Meeting

I dette tiltaket skal det fokuseres på politiets innsats, for å bygge trygghet og tillit i lokalbefolkningen. Det skal gjennomføres møter i totalt fire delområder i bydel Søndre Nordstrand.

ET STYKKE PÅ VEI: Men fortsatt har politiet en jobb å gjøre for å få bukt med gjengproblemene i bydel Søndre Nordstrand. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Skal ribbe gjengen for symboler

Tjenesteleder Gry Lene Sem sier at politiet ønsker å beslaglegge biler, kontanter og andre statussymboler som stammer fra kriminell virksomhet.

– Vi vil heller ikke ha disse personene gående rundt i bydelen som rollemodeller, sier Hege Hansen i SaLTo. Dette er et samarbeidprosjekt mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge.

Hun mener at bydelen og politiet kan utrette mer sammen, enn hver for seg:

– Politiet er utdannet opp mot kriminalitet, mens en sosialarbeider er trent til å se helt andre ting: Er problemet egentlig familievold? Eller handler det om utenforskap, eller trangboddhet?

– Hvorfor har dere ikke satt i gang med dette tidligere?

– Nå må vi gire om, akselerere og sette inn tiltak. Så kommer tiden hvor vi må sette oss ned og spørre oss selv: Hva skjedde i denne bydelen? Hvorfor vokste en gjeng frem? Det er et kjempeviktig spørsmål, men vi er ikke kommet dit ennå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder