Bakke-Jensen om fersk forsvarsrapport: – Veldig trist

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kaller resultatene fra den ferske rapporten «veldig trist» og sier at man med gode varslingsrutiner skal sørge for å få «bukt med jævelskapen».

– Resultatene av rapporten sjokkerer meg like mye som den sjokkerer alle rundt meg. Vi hadde nok en idé om at det sto bedre til. Her har vi mye å ta tak i, sier Bakke-Jensen til VG.

Det er tallene som kommer frem i den nye rapporten fra Forsvaret, som VG omtaler tirsdag, forsvarsministeren reagerer på. Les hele rapporten her.

les også

Sjokkrapport fra Forsvaret: Over 40 menn og kvinner voldtatt det siste året

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekrefter overfor VG at rundt 40 personer har svart at de har hatt sex mot sin vilje.

Ifølge VGs utregninger oppgir 23 kvinner og 20 menn at de har hatt sex mot sin vilje i eller utenfor tjenestetid i løpet av de siste 12 månedene. 71 kvinner og 53 menn oppgir at de har blitt forsøkt voldtatt.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post, på kryptert melding via Signal eller WhatsApp på +4798060744.

– Veldig trist

– Det er veldig trist at vi har en organisasjon der så mange har opplevd uakseptabel atferd, der så mange rapporterer hendelser som er lovstridige. Det er langt ifra der vi skal være i Forsvaret, og dette er det vi skal jobbe mot i fremtiden, sier Bakke-Jensen.

– Hvordan skal dere jobbe mot dette?

– Det må vi gjøre på mange måter. Først skal vi skape en holdning i Forsvaret om at dette er totalt uakseptabelt, det er ikke er sånn vi behandler hverandre. Så skal vi drille lederne våre, da dette er et åpenbart lederansvar, fra øverst til nederst, sier han, og utdyper:

– Det politiske ansvaret ligger hos meg, også har forsvarssjefen ansvar som arbeidsgiver. Men det går helt ned til lederansvaret du får som tillitsvalg på rommet, eller som lagfører, eller klassekontakt.

Forsvarsministeren påpeker videre at varslingsrutinene må være på plass, både for den som varsler, og den som blir varslet mot.

– På den måten får vi bukt med jævelskapen, sier han.

Bakgrunn: Sjokkrapport fra Forsvaret

TAR GREP: – Tilstanden er overhodet ikke sånn vi vil ha det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG om den ferske rapporten. Foto: Jørgen Braastad / VG

– Hvilke krav vil du stille til forsvarssjefen i denne saken?

– Tydelige tiltak. Forsvarssjefen har også vært forbilledlig tydelig på at dette er uakseptabelt, han er forbannet som meg. Også skal vi henge tett på for at dette er noe vi skal gjøre noe med. Vi må skape så godt miljø at det er plass til alle, sier han.

– Er det trygt å gå på jobb i Forsvaret i Norge i fredstid?

– Det skal være trygt å gå på jobb i Forsvaret. Vi er en organisasjon der vi er tett på hverandre, gjerne døgnet rundt. Det er nok litt av bakgrunnen for at man har utarbeidet en slik undersøkelse. Tilstanden var dessverre verre enn jeg hadde håpet. Forsvaret er en organisasjon som trenger alle de beste hodene, og da skal det være attraktivt å jobbe her. Attraktivitet handler om at det er trygt og bra og fint å være på jobb i Forsvaret, sier han.

– Nesten 40 prosent av kvinnene som har svart i undersøkelsen sier at de har fått kommentarer på at de har et kjønn som ikke passer til de arbeidsoppgavene de har fått. Hva vitner dette om?

– Det vitner om at det henger igjen en primitiv machokultur i Forsvaret. Forsvaret har tradisjonelt vært et sted hvor vi mannfolk har jobbet, og det har vært mange av oss. Nå skal vi skape et bedre forsvar ved å dyrke mangfold. Da må vi gjøre noe med den primitive delen av kulturen vi har hatt, sier Bakke-Jensen.

Ønsket grundig kartlegging

8805 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt på undersøkelsen, som ble gjennomført i fjor høst.

Medarbeiderundersøkelsen og vernepliktsundersøkelsen har de siste ti årene blitt brukt for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i Forsvaret. Her har det blitt stilt to spørsmål knyttet til temaet. Forsvaret har lenge hatt et ønske om å kartlegge områdene grundigere.

I den nye undersøkelsen har ansatte svart på hele 30 spørsmål, som omhandler alt fra upassende garderobeprat til straffbare forhold.

Samme antall spørsmål har også blitt spurt knyttet til mobbing.

– Spørsmålene er gradert fra det vi oppfatter å være det minst alvorlige til det mest alvorlige. Ved å stille så mange spørsmål får vi en langt bedre nyansert beskrivelse av hvordan problemet er. Når noen svarer at de ja på et spørsmål om de har blitt utsatt for seksuell trakassering, får du ikke vite hva det betyr. Er det krenkende språkbruk, eller er det uønsket seksuell aktivitet? Det bildet har vi ikke hatt før, og det bildet ville vi ha, sier forsvarssjef Bruun-Hanssen til VG.

FORBANNET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier han er forbannet over trakasseringen som skjer i Forsvaret. Foto: Trond Solberg / VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder