Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Nussir AS driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund

Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for den omstridte gruvedriften på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark. Natur og ungdom og Unge Venstres leder varsler at de vil lenke seg fast for å forhindre prosjektet.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Gruvedriften har fått mye kritikk, blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund (NSR) på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

les også

Vil ha omkamp om dumping av gruveavfall i Repparfjorden

Isaksen sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

Går mot Sametinget

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Leder Runar Myrnes Balto i NSR er svært skuffet over vedtaket. Han understreker at Venstre, som sitter med miljøministeren, fortsatt har mulighet til å endre kurs.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

Natur og ungdom: - Vil lenke oss fast for å stoppe det

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien. Denne beslutningen viser til fulle at Regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg i en pressemelding.

Hun varsler fortsatt kamp mot ødeleggelsen av fjorden. Det samme gjør Natur og Ungdom, som i en pressemelding opplyser at de vil ta i bruk sivil ulydighet hvis gruven blir en realitet.

– Vi vil lenke oss fast og stoppe det. Gruven og dumpinga i fjorden vil volde mye større skade enn det å bryte loven vil. Det mener 2900 individer som har skrevet seg opp på lista og sagt seg villige til å bryte loven, uttaler Jørgen Næss Karlsen, nestleder i Natur og Ungdom.

SIVIL ULYDIGHET: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark uttaler at han vil lenke seg fast for å forhindre det han kaller en miljøkatastrofe. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har planer om det samme.

– Nå må vi slutte med å dumpe flere millioner tonn med dritt i fjordene våre. Dette er ikke over ennå. Jeg har planer om å lenke meg fast for å forhindre denne miljøkatastrofen, sier han.

MDG: – Primitivt

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

les også

Meiner KrF i regjering er siste sjanse for Førdefjorden og Repparfjorden

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.

Arild Hermstad, talsperson i Miljøpartiet de grønne, mener at det er hårreisende at Venstre og KrF overkjører urfolks rettigheter.

– Det virker som om regjeringspartiene ikke har lært noe av Alta-aksjonene og de mange andre eksemplene på at vi har overkjørt det samiske folk, uttaler han i en pressemelding.

– Å tillate denne typen dumping i et sårbart fjordsystem gjør Norge til en av verdens mest primitive miljønasjoner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder