HØYRE OM: Det foreligger et forslag til Høyre-landsmøtet som åpner fredag, som gjør at det ikke blir lov å kjøpe nye bensin- og dieselbiler om seks år.

Høyreforslag: Vil forby salg av nye bensinbiler

Høyre-landsmøtet i helgen kan komme til å vedta at nybilsalget av bensin- og dieselbiler skal forbys om seks år.

– Jeg mener Høyre må behandle en klimaresolusjon på landsmøtet. Vi er et klimaparti og må hele tiden utvikle politikken vår. Klimadebatten er for viktig til at den kan foregå på venstresidens premisser, sier Høyre miljøpolitiske talsperson på Stortinget, Stefan Heggelund, som har fremmet en rekke konkrete forslag til klimaresolusjon på Høyres landsmøte.

Her er det mest radikale forslaget:

«Fra og med 2025 skal det kun være tillatt med nullutslippsbiler i nybilsalget».

– Skal vi klare 1,5-gradersmålet har vi kun 11 år på oss. Derfor fremmer vi tiltak som vi vet virker og som vil utgjøre en forskjell, sier Heggelund.

les også

Bilnyhetene fra Genève-messen: Elektrisk trend

Pluss content

– De eneste nye bilene det vil bli lov å selge i Norge fra 2025, er elbiler?

– Det vil nok i stor grad dreie seg om elbiler, men også om hydrogenbiler og eventuelt andre bærekraftige biodrivstoff-alternativer vi vet flere selskaper satser på. Jeg mener det er riktig virkemiddel i landet som har gått foran i verden i satsingen på elbiler.

Han sier det bør lovfestes.

– Hva med hybridbiler?

– Hybridbiler går i hovedsak i dag på bensin og rammes i utgangspunktet, men på samme måte som for fossilbiler satses det kraftig på biodrivstoff i de store selskapene – og det er mulig å se for seg at de om noen år vil kunne gå på bærekraftig biodrivstoff.

7,2 prosent elbiler

Det er nå solgt 200 000 elbiler i Norge, men fortsatt er bare andelen elbiler på 7,2 prosent av bilparken. Men incentivene virker: I februar var markedsandelen for elbiler på 40,7 prosent.

Det er en av årsakene til at Heggelund foreslår at elbilfordelene ikke skal fases ut.

«Elbilfordelene skal vare til minst 2021, men skal ikke erstattes før et helhetlig og bærekraftig nytt avgiftssystem er på plass», skriver han.

– Betyr det at elbilfordelene skal videreføres i mange år?

KLIMA-HØYRE: Høyre miljøpolitiske talsperson på Stortinget, Stefan Heggelund, sier venstresiden ikke må få drive klimapolitikken. Foto: Trond Solberg

– Norge er blitt verdens testmarked for elbiler, fordi myndighetene har gått foran. Det er en posisjon vi ønsker å beholde, fordi det vil bidra til at folk kan ta del i arbeidet for å nå klimamålene. I regjeringsplattformen går vi inn for at et nytt helhetlig bærekraftig avgiftssystem for bil skal være på plass i 2025. Jeg mener vi fortsatt må ha fordeler til dette systemet er på plass:

– Vi trenger fortsatt de ekstra incentivene som elbilfordelene utgjør, hvis vi skal nå målet om å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030, sier han.

Solcelle

Han legger til:

– Vi må også sørge for at det bygges nok ladestasjoner i Norge, både for el - og at vi satser på for eksempel hydrogen.

les også

Så lang tid tar det før solceller lønner seg

Pluss content

I resolusjonen foreslår han også at det gis støtte til sol:

Det skal gis «Avgiftsfritak for kjøp av solcellepanel».

– Vi ser hvordan Norges satsing på elbiler har gjort at vi er blitt verdens testmarked. Det bør vi også forsøke å få til når det gjelder solcellepanel. Norske selskaper er ledende i solcelle-teknologiutviklingen og i forslaget ønsker vi å støtte opp under dette, ved å foreslå at det gis fritak for moms til kjøp av solcellepanel. Dette vil være en mindre byråkratisk ordning enn det vi har i dag.

Han anbefaler også at partiet «støtter verdensbankens program for å sette fremvoksende økonomier i stand til å komme i gang med havvind».

les også

Fem spørsmål for deg som vurderer smart ladeboks til elbil

Pluss content

– Verdensbanken støtter i dag et program for vindkraft i offshore-landene. Slik vil Verdensbanken hjelpe fremvoksende markeder å vurdere deres offshore vindpotensial, og gi teknisk assistanse til prosjekter. Som et av verdens ledende energi-land, må Norge ta på seg ledertrøyen for å sørge for at fattige land kan hoppe over fossilfasen.

Leder i resolusjonskomiteen på Høyre-landsmøtet, stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, er positiv til forslagene.

– Resolusjonskomiteen ønsker å behandle en egen resolusjon om klima. Dette er et spennende innspill vi tar med, og vil vurdere å innarbeide i resolusjonen, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder