- Kuttet legetilsyn rett før Solveig døde

ASKER (VG) Tre dager før alvorlig syke Solveig Skinnarland døde, bestemte ledelsen på Risenga at pasientens legetilsyn skulle kuttes ned til én gang i måneden.

Publisert:

Tidligere hadde Skinnarland hatt atskillig hyppigere tilsyn.

Det kommer frem i to brev til Helsetilsynet i Akershus fra teamleder og assisterende teamleder ved Solveig Skinnarlands avdeling.

På et ledermøte 19. februar i år understreket daglig leder på Risenga-hjemmet betydningen av å sette grenser for Skinnarland ved å redusere antall legetilsyn for henne til én gang i måneden.

Annen pasient

Ifølge brevene gjaldt begrensningen også en annen pasient som ble oppfattet som masete.

«Skinnarland var veldig fortvilet etter denne beskjeden», heter det i det ene brevet til Helsetilsynet som VG har fått tilgang til.

Solveig Skinnarlands nærmeste pårørende, Erling Skinnarland, er rystet over at legetilsynet, som betydde så mye for hans grandtante, ble kuttet.

- Det går ikke an å behandle et svært sykt og pleietrengende menneske på denne måten, sier Erling Skinnarland til VG.

En av landets fremste eksperter på pleiepasienters helse, professor Stein Husebø, mener fast legetilsyn én gang i måneden er altfor lite for en syk sykehjemspasient.

- Slik jeg oppfattet Solveig Skinnarlands helsesituasjon, trenger en slik pasient tett legetilsyn flere ganger i uken, sier Husebø til VG.

Bekrefter

Tilsynslege på vakt på Risenga 19. februar, Gunn I. Meling, bekrefter at Solveig Skinnarland etter denne datoen skulle få fast legetilsyn én gang i måneden.

- Dette var et forsøk på å gi Skinnarland et ekstratilbud ved å samle opp hennes behov for kontakt med lege. Skinnarland trengte mer legetilsyn enn vi kunne tilby henne, sier Meling.

Hun beskriver hyppige legevisitter hos Skinnarland i tiden forut for 19. februar.

- Behovet var mer på grunn av engstelse enn av helsemessige årsaker. Men dessverre ble ikke Solveig mer beroliget av legebesøkene våre, sier Meling, som understreker at legetilsyn ved øyeblikkelig hjelp ikke ble redusert. Flere steder i Solveig Skinnarlands dagbok fra hennes siste uker på sykehjemmet etterlyser hun hyppigere legetilsyn. Sykehjemmets svar var å redusere Solveigs legetilsyn tre dager før hun døde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder