Tyster-skandalen: Gir politiet stryk

INNENRIKS

Professor Maurice Punch mener politiets og påtalemyndighetens behandling av straffesakene mot Mensur Laiq er korrupsjon.

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:25

Professoren mener det er korrupsjon når politi og påtalemyndighet lar kriminelle informanter gå fri for informantenes egen kriminalitet.

- Det er såkalt prosess-korrupsjon. Lover blir tøyd og strukket i det godes hensikt. Tanken er at målet helliger middelet, sier professoren. Han mener avgjørelsen om at sakene mot Mensur Laiq skulle stanses, ikke ble tatt av enkelte tjenestemenn.

Holdt foredrag

- Min erfaring tilsier at dette er en avgjørelse som ble tatt høyt oppe i systemet, sier Punch. I august i fjor holdt han et foredrag for polititoppene i Norge på Politihøgskolen i Oslo.

- De politisjefene jeg snakket med, sa at det ikke fantes korrupsjon i Norge. Det er farlig når politiet benekter korrupsjon. De lukker øynene for realiteten, sier Punch.

Han forteller at faren for prosess-korrupsjon er størst når politiet og påtalemyndigheten bruker kriminelle informanter som Mensur Laiq. Ifølge professoren bruker europeisk politi som oftest kriminelle informanter i narkotikasaker.

- Kan bli stimulert

Professoren mener det oppstår to problemer når politiet bruker slike informanter.

- Hva skal politiet gjøre når informanten begynner å begå alvorlig kriminalitet? Det andre dilemmaet er hva politiet skal gjøre for å dekke over det informanten har gjort, sier Punch.

Polititjenestemenn og påtalejurister kan da begynne å dekke over informantens kriminelle handlinger, forklarer professoren.

- Politifolkene tror at de gjør det rette. Men samtidig føler informanten at han blir beskyttet av politiet, og han kan bli stimulert til å bli enda mer kriminell, sier Punch.

Her kan du lese mer om