Tyster-skandalen: Gir politiet stryk

Professor Maurice Punch mener politiets og påtalemyndighetens behandling av straffesakene mot Mensur Laiq er korrupsjon.

Professoren mener det er korrupsjon når politi og påtalemyndighet lar kriminelle informanter gå fri for informantenes egen kriminalitet.

- Det er såkalt prosess-korrupsjon. Lover blir tøyd og strukket i det godes hensikt. Tanken er at målet helliger middelet, sier professoren. Han mener avgjørelsen om at sakene mot Mensur Laiq skulle stanses, ikke ble tatt av enkelte tjenestemenn.

Holdt foredrag

- Min erfaring tilsier at dette er en avgjørelse som ble tatt høyt oppe i systemet, sier Punch. I august i fjor holdt han et foredrag for polititoppene i Norge på Politihøgskolen i Oslo.

- De politisjefene jeg snakket med, sa at det ikke fantes korrupsjon i Norge. Det er farlig når politiet benekter korrupsjon. De lukker øynene for realiteten, sier Punch.

Han forteller at faren for prosess-korrupsjon er størst når politiet og påtalemyndigheten bruker kriminelle informanter som Mensur Laiq. Ifølge professoren bruker europeisk politi som oftest kriminelle informanter i narkotikasaker.

- Kan bli stimulert

Professoren mener det oppstår to problemer når politiet bruker slike informanter.

- Hva skal politiet gjøre når informanten begynner å begå alvorlig kriminalitet? Det andre dilemmaet er hva politiet skal gjøre for å dekke over det informanten har gjort, sier Punch.

Polititjenestemenn og påtalejurister kan da begynne å dekke over informantens kriminelle handlinger, forklarer professoren.

- Politifolkene tror at de gjør det rette. Men samtidig føler informanten at han blir beskyttet av politiet, og han kan bli stimulert til å bli enda mer kriminell, sier Punch.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder