BER OM TID: Kripos-sjef Ketil Haukaas sier Nærpolitireformen bør komme i mål før en ny reform startes.
BER OM TID: Kripos-sjef Ketil Haukaas sier Nærpolitireformen bør komme i mål før en ny reform startes. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Kripos om enda en politireform: – Åpenbart for tidlig

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Mens Nærpolitireformen fortsatt skaper bølger i Politi-Norge, starter arbeidet med en ny reform. Kripos-sjefen mener det blir for mye på en gang – og at timingen er «maksimalt uheldig».

Etter at Nærpolitireformen har gjort store endringer ute i politidistriktene, er det nå særorganer som Kripos, Utrykningspolitiet (UP) og Økokrim som står for tur. Fredag går høringsfristen ut for reformen av politiets særorganer.

Kripos-sjefen mener det er altfor tidlig med en ny politireform.

– Jeg mener ikke at vi skal stå og være en museumsgjenstand som er fredet til evig tid. Men jeg tenker at timingen er maksimalt uheldig. Jeg tror rett og slett ikke det er gjennomførbart nå, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas til VG.

Han sier det blir for mange reformer på en gang, når de nye politidistriktene enda ikke er oppe og går skikkelig.

– Vi er midt oppe i en stor og krevende omstilling med å få de nye politidistriktene oppe og gå, og jeg tror ikke det er omstillingskraft nok i organisasjonen til å få en særorganreform på toppen av det, sier Haukaas.

UP-sjefen: Kan bli færre trafikkontroller

Nærpolitireformen reduserte antall politidistrikt i Norge fra 27 til 12, og lensmannskontor over hele Norge ble vedtatt nedlagt.

Et offentlig utvalg har så gått gjennom alle særorganene i politiet og foreslått nye og massive endringer: De vil legge ned Utrykningspolitiet (UP) og hele Politiets utlendingsenhet (PU).

Samtidig vil utvalget slå sammen Kripos og Økokrim.

UP, som blant annet driver trafikk-kontroller over hele Norge, skriver også i sitt høringssvar at det er «altfor tidlig» med en ny reform.

– Særorganene støtter politidistriktene, og i dag tror jeg ikke politidistriktene vet hva de trenger av bistand, i alle fall på trafikksikkerhet. De nye politidistriktene må først få erfaringer fra noen år for å se hva slags kapasitet de har til å ha kontroller, sier UP-sjef Runar Karlsen til VG.

Kripos-sjefen sier det er for tidlig å forskuttere hvilken kapasitet de nye politidistriktene vil få.

Se denne videoen fra Kripos' seksjon for narkotikaanalyse:

– Jeg synes det er åpenbart at det er for tidlig med en ny reform, sier Kripos-sjefen.

– Erfaringen fra den forrige politireformen, der antall politidistrikt ble redusert fra 54 til 27, var at de mente de nye distriktene ville trenge mindre bistand fra Kripos og Økokrim. Men det viste seg ikke å være tilfellet, sier Haukaas.

Regjeringen har ikke konkludert

Regjeringen har ikke konkludert med hva som vil skje videre.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til fremtidens ordning av særorganene. Vi avventer nå høringsfristen 1. desember før vi tar stilling til hva som vil være veien videre, skriver justisminister Per-Willy Amundsen i en SMS til VG.

– Det er ingen automatikk i at de enkeltstående forslagene som presenteres av et frittstående utvalg blir regjeringens politikk, skriver justisministeren.

Denne artikkelen handler om