VIL UTJEVNE FORSKJELLER: Justisminister Tor Mikkel Wara mener at de store forskjellene i Politi-Norge vil forsvinne med politireformen. Foto: Frode Hansen, VG

Justisministeren: Finnes ingen unnskyldning

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener man må regne med at det skjer feilvurderinger i behandlingen av voldtektssaker. Han vil ta opp temaet i sitt neste møte med Riksadvokaten.

Artikkelen er over ett år gammel

Søndag avslørte VG at det er store forskjeller i Politi-Norge. Fra 2015 til 2017 har politiet i Norge henlagt 3526 voldtektssaker. Bare 614 anmeldte voldtekter endte i en rettssak.

I Vest politidistrikt endte under én av ti saker i retten. I Nordland politidistrikt endte voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

Les hele saken her.

– Forskjellene er altfor store. Politireformen skulle vært gjennomført for lenge siden. Den har som mål å utjevne forskjeller. Det er først i år at reformen gjennomføres, og det må tas med i regnestykket, sier justisministeren.

– Hvordan reagerer du som justisminister på at over 80 prosent av voldtektssakene fra 2015 til 2017 ble henlagt?

– Det er umulig å kommentere. Det er statsadvokaten som må se om det er riktig å henlegge disse sakene.

– Har du ingen reaksjoner på at over 80 prosent av disse sakene ble henlagt?

– Det er ikke mulig å si om det er riktig eller ikke. Hvis man synes tallet er for høyt, er det to forklaringer. Den ene er om henleggelsen er feil, og den andre er om beviskravene er for høye. Ingen saker som kan medføre dom i retten skal henlegges, og ingen saker skal henlegges på grunn av dårlig etterforskning, sier Wara.

les også

Henlegger ni av ti voldtektssaker – Statsadvokaten: – Gir meg ikke dårlig nattesøvn

– Hvordan reagerer du som justisminister på at over 80 prosent av voldtektssakene fra 2015 til 2017 ble henlagt?

– Det er umulig å kommentere. Det er statsadvokaten som må se om det er riktig å henlegge disse sakene.

– Har du ingen reaksjoner på at over 80 prosent av disse sakene ble henlagt?

– Det er ikke mulig å si om det er riktig eller ikke. Hvis man synes tallet er for høyt er det to forklaringer. Den ene er om henleggelsen er feil, og den andre er om beviskravene er for høye. Ingen saker som kan medføre dom i retten skal henlegges, og ingen saker skal henlegges på grunn av dårlig etterforskning, sier Wara.

les også

Politiets Fellesforbund om Tanja-saken: Politikerne bør beklage, ikke politiet

Bekymret for tidsbruken

I slutten av november fortalte VG om Tanja Arntsen (46), og hennes tre år lange kamp mot systemet etter å ha anmeldt en voldtekt i 2015.

Totalt tok det 1072 dager, nesten tre år, fra Tanja ble voldtatt til saken ble formelt avsluttet.

Politiet brukte 252 dager på etterforskningen. Det er 122 dager mer enn Riksadvokatens krav, som ble fastsatt i rundskriv til politiet i 2001.

– Det er ingen tvil om at politiet bruker for lang tid på disse sakene. Det er jeg bekymret over. Det finnes ingen god unnskyldning til at det er sånn, sier justisministeren.

Tanjas sak ble henlagt av politiet og statsadvokaten, før Riksadvokaten omgjorde avgjørelsen og tok ut tiltale.

– Tror du at det skjer slike feil i andre tilfeller?

– Jeg kan ikke si det, men så lenge det er mennesker som sitter og gjør en vurdering, så tror jeg at vi må regne med at det skjer feilvurderinger. Jeg kan ikke si om omfanget er stort, men det sitter til syvende og sist politijurister og gjør en skjønnsmessig vurdering av disse sakene, sier Wara.

les også

Politiet kalte Voldtektsgruppen en «suksess» – Har henlagt 163 av 173 saker

Tanjas sak ble henlagt av politiet og statsadvokaten, før Riksadvokaten omgjorde avgjørelsen og tok ut tiltale.

– Tror du at det skjer slike feil i andre tilfeller?

– Jeg kan ikke si det, men så lenge det er mennesker som sitter og gjør en vurdering, så tror jeg at vi må regne med at det skjer feilvurderinger. Jeg kan ikke si om omfanget er stort, men det sitter til syvende og sist politijurister og gjør en skjønnsmessig vurdering av disse sakene, sier Wara.

Vil ta det opp voldtektssaker med Riksadvokaten

I etterkant av VGs sak har statsadvokaten i Nordland åpnet tilsyn i Tanja-saken. Også statsadvokaten i Hordaland vil gjennomføre tilsyn av etterforskningen i voldtektssakene i distriktet, etter VGs avsløring.

– Synes du at man bør gjennomføre slike tilsyn i hele landet?

– Jeg regner med at det skjer. Det er Riksadvokaten som har ansvar for å prioritere og føre tilsyn. Så kan vi godt sette spørsmålstegn ved om tilsynet er godt nok.

– Men mener du at man må gjennomføre slike tilsyn i resten av landet?

– Jeg har jevnlig møter med Riksadvokaten, som er sjefen til statsadvokatene. Det er naturlig for meg å spørre om han har noen oversikt og plan for tilsyn i mitt neste møte med Riksadvokaten, sier justisministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder