DØMT: Her er den 46 år gamle kvinnen avbildet i rettssalen i Gjøvik tingrett i februar i år. Foto: Frode Hansen/ VG

Valdres-saken: Moren til døde Angelica (13) dømt til tre års fengsel

Den 46 år gamle kvinnen er i Valdres tingrett dømt til fengsel for grov mishandling etter at datteren (13) døde av avmagring og nedkjøling på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

 • Hanna Haug Røset
 • Maria Mikkelsen
 • Nanna Johannessen
 • Marthe S. Lien

Artikkelen er over to år gammel

Valdres tingrett har dømt moren til tre års fengsel for grov mishandling og for å hensatt noen i en hjelpeløs tilstand.

Hun dømmes også til å betale Angelicas far 125.00 kroner i oppreisningserstatning.

– Jeg har bare sett slutningen, og hun fikk en fengselsstraff på tre år. Den vil selvfølgelig bli anket, sier kvinnens forsvarer Aasmund O. Sandland til VG.

– Denne saken er helt unik, og etter min oppfatning skulle hun aldri vært domfelt.

Bakgrunn: Valdres-saken

ANKER: Kvinnens forsvarer, Aasmund O. Sandland, forteller at de vil anke dommen. Her i møte med pressen etter at det ble klart at hans klient idømmes tre års fengsel. Foto: Maria Mikkelsen, VG

Sandland forteller at han har informert sin klient om dommen på telefon, og at hun var forberedt på at dette kunne bli utfallet. Hun mener dommen ikke er korrekt, forteller Sandland.

– Vi skal gå igjennom dommen på en rolig måte, og lese den sammen.

Han forteller at begge parter var klar over at dommen ville bli anket – uansett utfall.

– Om hun ble frifunnet ville påtalemyndigheten anket, og ved en domfellelse så vil hun anke, sier Sandland.

Ettersom Sandland ikke har lest dommen, kan han ikke svare på hva som vil bli grunnlaget for anken.

– Men det primære vil antagelig være anmeldelsen av denne bestemmelse om mishandling i nære relasjoner, vil jeg anta, forteller han, og legger til at anken vil komme godt innenfor den 14 dagers ankefristen.

Han utelukker ikke at den vil gå helt til høyesterett på grunn av prinsipielle spørsmål.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe la ned påstand om fire års fengsel for kvinnen, og uttalte i retten at han mener saken grenser til forsettlig drap og at kvinnen bevisst unndro datteren livsnødvendig helsehjelp.

Han mente også at kvinnen hadde vært klar over at datteren var så syk at det var fare for hennes liv.

– Dette har vel da retten vurdert helt konkret, og funnet ut at aktors påstand var for høy, sier Sandland.

Til tross for at kvinnen ble dømt til tre års fengsel og ikke fire, slik aktoratet la ned påstand om, forteller Dymbe påtalemyndigheten er fornøyd med resultatet.

– Jeg la ned en påstand om på fire års fengsel, hvorav ett betinget. Retten kom frem til tre år ubetinget, og det er langt på vei det samme resultatet i praksis, som det vi la til grunn, sier Dymbe til VG.

Han forteller at påtalemyndigheten ikke anker dommen.

– Det er vår foreløpige oppfatning at det ikke er grunnlag fra påtalemyndigheten til å anke den dommen. Hun ble domfelt på begge tiltalepunkter, så slikt sett må vi se oss fornøyd med resultatet, forteller Dymbe.

Sandland krevde på sin side at kvinne burde frifinnes, og har tidligere uttalt at en domfellelse vil sende et farlig og bekymringsfullt signal til foreldre med barn som har anoreksi, og stride mot den alminnelige rettsfølelse.

les også

Valdres-saken: 10.000 tekstmeldinger mellom Angelica (13) og tiltalt mor i løpet av et år

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling.

13-årige Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert.

Jenta veide 21,7 kilo, og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.

I dommen heter det blant annet at den straffbare handlingen den 46 år gamle kvinnen nå dømmes for, har bestått i «aktiv unndragelse av helsehjelp» ved å ikke møte opp til legetimer, manipulering og uriktige opplysninger om hvor hun og datteren oppholdt seg, og sperring av telefonen for andre enn familiemedlemmer.

Det er rettens oppfatning at saken ikke dreier seg om en kortvarig feilvurdering, men at moren over tid har unnlatt å sørge for livsviktig helsehjelp. Og også har hatt god tid til å sette i gang tiltak for å unngå dødsfallet.

Forsvarer Sandland har tidligere uttalt at en dom i saken vil sende «et farlig og bekymringsfullt signal til foreldre med barn med anoreksi». Dette er ikke retten enige i.

Etter deres vurdering er det meget sjelden en forelder tar avstand fra enhver form for helsehjelp over et langt tidsrom, med den følge at barnet til slutt dør svært avmagret med en BMI på 8,8.

Uten en merkbar strafferettslig reaksjon på dette, ville det være å frata barn den rettsikkerhet de har krav på, kommer det frem i dommen.

DØDE: Her ankommet politi hytta på Beitostølen etter at 13-åringen døde av avmagring nyttårsaften 2015. Moren har tidligere sagt at hun tok med datteren til hytta for at hun skulle få en «ny start». Foto: Harald Henden/VG

les også

Lege i tvil om dødstidspunkt i Valdres-saken: Så ut som hun hadde vært død litt lenger

I den rettsmedisinske rapporten er det ikke konkludert med en sikker dødsårsak, men rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen sa i retten at deres funn tyder på at 13-åringen døde som følge av nedkjøling og avmagring.

Gjennom hovedforhandlingen har det blitt lagt frem en rekke tekstmeldinger mellom moren og Angelica, som i løpet av det siste året før hun døde hadde sendt over 10.000 meldinger dem imellom.

Påtalemyndigheten har antydet at moren selv har skrevet tekstmeldingene til seg selv fra Angelicas telefon etter at datteren døde, og at jenta allerede var død da moren ringte AMK nyttårsaften 2015, og at moren, ifølge aktor, «faket» gjenopplivning.

VG+: Valdres-saken: «Er du her, vennen?»
les også

Angelica i SMS til moren: «Når kommer jeg til å dø, tror du?»

Det har kvinnens forsvarere reagert kraftig på gjennom behandlingen av saken.

Dette er en tiltale som er fullstendig juridisk feil, og som har komplisert saken helt unødvendig. Her står vi over en mor som hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag og hver måned har kjempet for at datteren skal bli frisk, uttalte kvinnens ene forsvarer Ann Turid Bugge under sluttprosedyren i retten den 5. april.

Gjennom behandlingen av saken i retten har kvinnen kun avgitt en delvis forklaring, og på grunn av helsemessige årsaker har hun fulgt saken fra et siderom i tingretten.

les også

Sakkyndige i Valdres-saken: – Jentas død kunne ha vært unngått

Den tiltalte kvinnen har flere ganger hevdet at datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av grov mobbing ved flere skoler i Bærum.

13-år gamle Angelica fikk påvist anoreksi allerede i 2012. Hun var da ni år gammel.

Moren har forklart at hun tok med seg datteren og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i 2015 som følge av en lang kamp mot både skole- og helsevesen, og for at datteren skulle få en «ny start».

Les også

 1. Valdres-saken: Foreldre til medelever av avdøde Angelica (13) vitnet i retten

  GJØVIK (VG) Foreldre til barn som gikk på skole sammen med den avdøde 13-åringen vitnet onsdag i rettssaken mot den 46…
 2. Valdres-forsvarer raser mot aktor: – Jeg har aldri opplevd maken

  GJØVIK (VG) Forsvarer Ann Turid Bugge er rystet over tiltalen mot Angelicas mor, og mener saken er bygget…
 3. Forsvarer krever frifinnelse i Valdres-saken: – Domfellelse vil sende et farlig signal

  GJØVIK (VG) Forsvarer Aasmund Sandland advarer retten mot å dømme Angelicas mor etter datterens død.
 4. Lydekspert om nødsamtalen i Valdres-saken: Hører ikke lyd av aktivitet når tiltalt mor instrueres i hjerte- og lungeredning

  GJØVIK (VG) Kriminalteknisk lydekspert Truls Birkeland sier i retten at han ikke kan høres lyder av aktivitet eller…

Mer om

 1. Dødsfallet i Valdres
 2. Lommedalen-saken
 3. Beitostølen
 4. Valdres

Flere artikler

 1. Ny rettsrunde i Valdres-saken: Moren til døde Angelica (13) får følge saken fra eget rom

 2. Angelica i SMS til moren: «Når kommer jeg til å dø, tror du?»

 3. Valdres-moren forklarer seg i retten: Så på hytte-oppholdet som redning for datteren

 4. Valdres-moren delvis frikjent i ankesaken: – En dom det går an å leve med

 5. Krever fire års fengsel for moren til Angelica (13)

Fra andre aviser

 1. I dag faller dommen i Valdres-saken

  Aftenposten
 2. Valdres-mor dømt til tre års fengsel, sier forsvarer til VG

  Aftenposten
 3. Valdres-saken: Høyeste­rett skjerper straffen – moren dømt til tre års fengsel

  Bergens Tidende
 4. Færre vitner i ankesaken etter Valdres-dødsfallet

  Aftenposten
 5. Valdres-saken: Aktors påstand kommer onsdag

  Aftenposten
 6. Aktor i Valdres-saken: Vurderer anke til Høyesterett

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no