SIER OPP: Den suspenderte fagdirektøren Kari Lossius ved Bergensklinikkene sier nå opp stillingen sin, etter rettslig forlik, som innebærer at hun ikke er mistenkt for misligheter. Her sammen med Hanne Heszlein-Lossius.
SIER OPP: Den suspenderte fagdirektøren Kari Lossius ved Bergensklinikkene sier nå opp stillingen sin, etter rettslig forlik, som innebærer at hun ikke er mistenkt for misligheter. Her sammen med Hanne Heszlein-Lossius. Foto: Helge Skodvin / VG

Bergensklinikkene: Trekker mistanke om misligheter – to ledere sier opp

INNENRIKS

De to suspenderte lederne ved Bergensklinikkene sier opp stillingene sine – men får med seg en erklæring om at de ikke lenger mistenkes for å ha drevet med fusk og misligheter.

Publisert:

Dette fremgår av en pressemelding signert de to lederne Kari Lossius og Eva Karin Løvaas – som ble publisert i formiddag.

Ruspasienter

– Men teksten som står, er fremkommet etter et rettslig forlik, opplyser mangeårig leder og fagdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene til VG.

De to lederne ble i august overraskende suspendert med øyeblikkelig virkning som følge av at den nye sjefen ved Bergensklinikkene, mente det kunne foreligge systematisk overrapportering av liggedøgn ved klinikken.

Dette besto i at ruspasienter som etter eget ønske dro fra klinikken, fortsatt ble registrert med liggedøgn – gjerne i ukevis. De to lederne fremholdt at dette var en del av behandlingsopplegget, å arbeide for at ruspasienter kom tilbake i behandling.

Rettslig forlik

De to suspenderte lederne gikk så til advokat og tok ut stevning mot sin arbeidsgiver for å bekjempe beskyldningene og suspensjonsgrunnlaget.

– Dette har nå endt med et rettslig forlik, forklarer Lossius.

Dette ble avgjort på tirsdag, og innebærer at Bergensklinikkene trekker suspensjonen av de to lederne. Samtidig velger de to lederne å si opp sine stillinger på grunn av faglig uenighet.

Ikke mistenkt

I teksten presiseres det følgende:

Stiftelsen Bergensklinikkene mistenker ikke at det ligger mislige forhold til grunn ved rapportering og vil arbeide videre med rapportering på systemnivå.

Kari Lossius har arbeidet ved 25 år ved Bergensklinikkene, og sier dette til VG:

– Det er klart det er kjempevemodig å slutte. Men når det er blitt som det er blitt, er det beste løsningen. Mitt arbeidsforhold til Bergensklinikken tar slutt til jul. Jeg regner med at jeg har mange arbeidsaktive år igjen, og vil fortsette mitt virke som psykolog.

Her kan du lese mer om