FORBUDT: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier loven er krystallklar: – Det er helt uakseptabelt med dobbeltroller i barnevernet. Foto: HALLGEIR VÅGENES; VG

Den nye barneministeren om dobbeltroller i barnevernet: – Fullstendig uakseptabelt

Etter noen dager i sin nye ministerpost kaller barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland Bufdir-direktøren inn til møte om dobbeltroller i barnevernet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

For en uke siden avslørte VG at flere titalls personer selger private barnevernstjenester – samtidig som de er ansatt i det offentlige barnevernet.

Dette får den nye barne- og likestillingsministeren til å reagere kraftig.

– Allerede på min første dag i denne stolen kalte jeg direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inn til et møte, sier Linda Hofstad Helleland.

Møtet vil skje fredag denne uken, og her vil Bufdir-direktøren måtte redegjøre for hva direktoratet har gjort for å unngå at en ansatt i barnevernet kan sitte på begge sider av bordet når kontrakter skal inngås og offentlige penger fordeles.

– Om man i det hele tatt kan stille spørsmål ved om det ligger økonomiske egeninteresser bak beslutninger som blir tatt, er det med på å undergrave tilliten til barnevernet. Det kan ikke jeg som barneminister leve med, sier hun.

Statsråden sier at hun så raskt som mulig også vil snakke med både Kommunesektorens organisasjon (KS) og fylkesmennene, for å få avklart hva de gjør for å ha kontroll over ansattes bierverv.

I etterkant av VGs sak har Bufdir gjort en egen gjennomgang. Les saken her: – Det er ingen dobbeltroller i statlig barnevern.

les også

Barneministeren må rydde opp

Krever gjennomgang

Før Helleland tok over ministerposten onsdag forrige uke, krevde daværende barneminister Solveig Horne full opprydding i barnevernet etter VGs avsløring.

Hun ba da om at både Bufdir og kommunene tar en gjennomgang av sine ansatte, og ber om at alle oppgir hvilke roller de har.

– Vi viderefører kravet fra Horne, og jeg sender i disse dager et brev med en bestilling om denne gjennomgangen, sier Helleland.

– For meg er det totalt uakseptabelt at noen sitter på begge sider av bordet. Da får man finne seg noe annet å gjøre enn å jobbe i barnevernet, sier statsråden.

les også

Krever svar fra Horne etter VG-avsløring

Legger til rette for økt bruk av private aktører

I den nye regjeringserklæringen legges det til rette for mer bruk av private aktører i barnevernet.

Regjeringen vil gi kommunene rett til å velge barnevernstiltak uavhengig av hvem som leverer tiltaket, etter en vurdering av kvalitet og pris.

– Er det forsvarlig å legge til rette for mer bruk av private aktører når man i dag ikke har en fullstendig kontroll over ansattes private eierinteresser?

– Jeg er glad for at vi i regjeringsplattformen ønsker et mangfold, men det er min jobb å sørge for at vi har systemer der det stilles krav om åpenhet rundt tiltakene som tilbys, og at hensynet til det enkelte barn blir ivaretatt på en god måte.

– Hvis jeg skal kunne forsvare bruken av private aktører i fremtiden, må jeg også vite at fellesskapets penger går til å løse de oppgavene som barnevernet er satt til å gjøre: Altså å gi det beste tilbudet til barnet, sier barneministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder