SKAL GRANSKE: En egen varslingsnemnd skal granske varslene om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen på Grünerløkka i Oslo. Foto: Ertesvåg, Frank

Spesialutvalg skal granske varsler mot lærer på Kunsthøgskolen

Varslene om en lærer som i årevis skal ha drevet seksuell trakassering av studenter, skal nå håndteres av et eget spesialutvalg. Utvalget får nå innsyn i det store varselet fra Kunnskapsdepartementet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det går frem av redegjørelsen som Kunsthøgskolen (KHiO) sendte over til Kunnskapsdepartementet fredag.

Bakgrunn: Ansatt anklaget for seksuell trakassering i årevis

I en egen handlingsplan som har fått navnet #medlysetpå skal det fire personer store utvalget, eller varslingsnemnden, undersøke skolens håndtering av det store varselet som studenter gikk til departementet med - blant annet på grunn av manglende tillit til Kunsthøgskolen.

Engasjerer uavhengig advokat

I utvaget har KHiO engasjert advokat Anne Marie Due, som er spesialist på arbeidsrett og varslingssaker, samt HR-direktør Geir Haugstvedt ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Les mer: Kvinne varslet Kunsthøgskolen om sex-trakassering

Due skal fungere som mellomledd mellom varslernes kontaktperson, og Kunsthøgskolen for å sikre varslernes anonymitet, går det frem av redegjørelsen.

Innhentingen av ekstern kompetanse i oppfølgingen av den alvorlige varslingssaken er gjort i forståelse med varslerne og departementet, ifølge rektor Jørn Mortensen ved skolen.

Les: Student-tillitsmann om varselet: Veldig alvorlig og helt nødvendig

Fra Kunsthøgskolen er rektoren og høgskoledirektør Anne Marie Bechmann Hansen oppnevnt som medlemmer i utvalget.

– Det er nedsettelsen av dette utvalget som er hovedgrepet i den oppfølgingen vi nå foretar oss, sier Mortensen til VG.

Vurderer politianmeldelse

Det er dette utvalgets arbeid som videre tar stilling til om den seksuelle trakasseringen og krenkelsene som læreren som varselet omhandler, skal politianmeldes.

I redegjørelsens handlingsplan går det også frem at de høyskoleansattes doble relasjoner og maktforhold skal kartlegges og vurderes.

VG kjenner til at læreren som varslene omhandler har hatt en nær relasjon til en person i ledelsen ved Kunsthøgskolen, også i roller og bierverv utenfor skolen. Dette har varslere vært oppmerksomme på, og tillitsvalgte blant studentene mener det kan ha hindret varsling.

Rektor Jørn Mortensen ønsker ikke å kommentere denne relasjonen spesielt.

– Men doble relasjoner er i det hele tatt ganske vanlig på vårt felt. Så dette er en utfordring, sier Mortensen som nå skal i gang med å etablere et register for ansattes bi-erverv.

Les også: Teateropprop mot sexistisk kultur

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet, uttrykker tilfredshet med høyskolens videre håndtering. Det var KD som direkte mottok varselet om læreren på Kunsthøgskolen (KHiO), og som krevde at høyskolen redegjorde for videre håndtering.

Oversender varslene

– Det viktigste for oss har vært å sørge for at de som kom til oss direkte, får sine varsler behandlet på en god og profesjonell måte. Vi har vært et bindeledd mellom KhiO og varslerne for å sikre at høyskolen lager et system for videre behandling av sakene som trygger varslernes anonymitet. Vi har hatt kontakt med varslerne og de er fornøyd med det opplegget som KhiO har laget for videre håndtering av saken. Det er jeg glad for, skriver Johansson i en epost til VG.

Hun bekrefter nå at høyskolens spesialutvalg får oversendt de varslene som KD har mottatt. Men gjør det samtidig klart at departementet ikke slipper tak i saken.

– Kunnskapsdepartementet ser svært alvorlig på de varslene vi har fått. Vi kommer fortsatt til å ha tett kontakt med KhiO for å trygge at oppfølgingen av de konkrete sakene skjer på en god måte og at høyskolens arbeid for bekjempe trakassering gjennomføres, ifølge ekspedisjonssjefen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder