TILTALT: Geir Selvik Malthe-Sørenssen er blant annet tiltalt for grovt bedrageri mot advokat Harald Stabell. I 2013 skal han ha brukt en falsk kreftdiagnose for å få en halv million kroner i lån fra advokaten. Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Treholt-forfatter med for dårlig tilståelse – tiltalt for grove bedragerier

OSLO TINGHUS (VG) Journalist, forfatter og privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen (52) møtte i retten for å tilstå flere grove bedragerier. Det fikk han ikke til.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Torsdag morgen møtte 52-åringen til en såkalt tilståelsesdom i Oslo tingrett, som er en forenklet måte å avgjøre en straffesak på.

Det blir da ikke tatt ut tiltale eller gjennomført en vanlig rettssak. Ett av vilkårene i slike saker, er at den siktede avgir en uforbeholden tilståelse.

Malthe-Sørenssen gjorde ikke det.

– Vi forsøkte å få til et rettslig avhør med en tilståelse, men dommeren avbrøt rettsmøtet da forklaringene til siktede ikke var så uforbeholden som den skal være ved tilståelsessaker, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Rettsmøtet i Oslo tingrett gikk for lukkede dører. Dommeren begrunnet avgjørelsen om å stenge offentligheten ute med at Malthe-Sørenssen ville nekte å forklare seg med tilhørere til stede.

Dermed ville man ikke få en tilståelsesdom. Men det fikk man altså likevel ikke til – selv med et lukket rettsmøte. På et tidspunkt avbrøt dommeren rettsmøtet, fordi tilståelsen ikke var uforbeholden nok.

VG avslører Treholt-bløffen: I fem år beskyldte han myndigheten for juks. Nå avsløres Geir Selvik Malthe-Sørenssen selv for juks.

Tiltale: Løy om kreftdiagnose

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer på hans rettslige forklaring, men det gikk på straffbarhetsvilkårene, sier Kampen.

Straffbarhetsvilkår handler blant annet om et tiltaltes evne til å motta straff. En tiltalt kan blant annet skylde på at han var utilregnelig, eller at han havnet i nødrett, eller var under sterkt press da han handlet.

– Hva kan du si om den tiltalen som Økokrim har tatt ut?

– Det er en lang og alvorlig tiltale. Vi vil ikke kommentere den før ved hovedforhandling, sier Kampen.

Forsvarer Trygve Staff, sier til VG at både han og Malthe-Sørenssen ble overrasket over at det ikke ble en tilståelsesdom.

– Både vi og påtalemyndigheten mente vilkårene for pådømmelse var til stede. Dommeren mente noe annet, sier Staff.

Tiltalen mot Malthe-Sørenssen inneholder flere poster om grove bedragerier og forfalskning av dokumenter. Til sammen skal 52-åringen ha svindlet til seg i underkant av syv millioner kroner.

I 2013 skal 52-åringen ved minst to anledninger forledet Arne Treholts advokat gjennom flere år, Harald Stabell, til å låne ham opptil 500.000 kroner til medisinsk behandling:

«Han fortalte Stabell blant annet at han hadde kreft og en svulst i hodet som måtte behandles i utlandet. I virkeligheten hadde han ingen slik diagnose, ingen behandling i utlandet var planlagt og ingen inngrep ble gjennomført. Pengene ble i stedet brukt til private formål», ifølge tiltalen.

les også

Politiet til VG: Geir Selvik Malthe-Sørenssen mistenkt for å ha diktet opp avlytting

– Veldig skuffet

Stabell sier til VG at han er fryktelig skuffet over Malthe-Sørenssen.

– Dette er en person jeg har jobbet med i mange år, og som etter min mening har gjort mye godt arbeid både for meg og Arne Treholt, men nå med disse pengene han lurte meg for og alt det andre som ble dokumentert av lureri, så er jeg veldig skuffet, sier Stabell.

– Var det du som anmeldte Malthe-Sørenssen for pengene han lurte fra deg?

– Nei, jeg har aldri anmeldt ham. Dette er noe politiet har tatt tak i, men jeg mener det er helt riktig at det tas ut en tiltale, sier Stabell.

Malthe-Sørenssen er også tiltalt for å forledet et nært familiemedlem for til sammen 600.000 kroner. Også til familiemedlemmet skal han ha oppgitt den oppdiktede kreftdiagnosen som grunn til at han trengte pengene.

Les VG-spesial: Slik jobbet bløffmakerne

les også

Treholt-bløffmakeren bedragerisiktet etter VG-avsløringer

– Svindlet bank

Malthe-Sørenssen er også tiltalt for å ha forledet ansatte med falske dokumenter i Rørosbanken ved to anledninger i 2015. Dette resulterte i at fikk to lån på henholdsvis fire millioner og 800.000 kroner, ifølge tiltalen.

«Herunder forfalsket selvangivelse og lønnsslipper som ga uttrykk for at hans betalingsevne var vesentlig bedre enn den i realiteten var. Videre fremla han forfalskede kausjons- og pantedokumenter», ifølge tiltalen.

En av lønnsslippene som han la frem for Rørosbanken, kom fra Nord Media. Dette er et enkeltmannsforetak som står registrert på navnet til den svenske bruktbilselgeren Thor Nord.

Bruktbilselgeren er mannen som spilte etterretningsagent overfor advokat Harald Stabell og spiondømte Arne Treholt. Den store Treholt-bløffen ble avslørt av VG vinteren 2016.

Hør telefonsamtalene mellom Malthe-Sørenssen og bruktbilselgeren.

Hevdet han jobbet for NRK

Ifølge tiltalen har Malthe-Sørenssen også forledet et familiemedlem til å låne ham nettbanktilgang og bank-ID.

«Han forklarte at han skulle bruke tilgangen i forbindelse med sin jobb som journalist, på oppdrag for NRK Brennpunkt, for å teste hvor sikre bankenes elektroniske løsninger var. Det eksisterte ikke noe journalistisk oppdrag», ifølge tiltalen.

Les også: Slik lot NRK seg lure

I stedet brukte han familiemedlemmet bank-ID til å ta opp tre forbrukslån på 200.000, 250.000 og 295.000 kroner. Han er også tiltalt for å ha benyttet familiemedlemmets selvangivelser for å få utbetalt forbrukslånene.

I tiltalen kommer det frem at Malthe-Sørenssen gjentatte ganger skal ha forfalsket dokumenter og signaturer for å få tilgang på penger.

Blant annet skal han ha forfalsket sin tidligere ektefelles underskrift en rekke ganger.

Falsk fullmakt fra kone – huset ble tvangssolgt

Malthe-Sørenssen er også tiltalt for å ha lurt sin egen advokat, Jonny Sveen.

I tiltalen fremgår det at han høsten 2015 ved to anledninger la frem falsk fullmakt overfor sin advokat.

Dette var en fullmakt advokaten skulle bruke for å tvangsselge huset som Malthe-Sørenssen og hans tidligere kona eide, får VG opplyst.

Den falske fullmakt ble overlevert advokat Sveen uten konas kjennskap eller tillatelse, ifølge tiltalen.

Forfalskningen endte med at huset ble solgt uten konas medvirkning.

Det endte med at kona fikk en sms da hun var på jobbreise i England i mars 2016, der hun fikk en link fra en Nettavisen-sak som omtalte at huset hennes var solgt.

Malthe-Sørenssen er også tiltalt for å ha lurt kona med falske e-poster, der han har lagt frem falsk dokumentasjon på hvordan han betalte ned lånet på deres felles bolig. Pengene ble aldri betalt.

Jonny Sveen måtte trekke seg som advokat for Malthe-Sørenssen, og Trygve Staff overtok oppdraget.

les også

Krever ny rettssak etter VG-avsløringer

VG har vært i kontakt med Johnny Sveen, men ikke fått svar.

VG er kjent med at Oslo politidistrikt fortsatt etterforsker 52-åringen for flere forhold som ikke er en del av den ferske tiltalen som nå foreligger.

Den pågående etterforskningen strekker seg også ut over landets grenser.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder