SKAL HJELPE: Utdanningsforbundet satser på drahjelp fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) når den etiske plattformen for lærerprofesjonen skal implementeres. Her er Halvorsen fotografert ved lanseringen av boken om henne selv. Foto: NTB scanpix

Lærerfaget får etiske retningslinjer

Hver dag må ansatte i skole og barnehage ta valg med betydning for barns framtid. Nå foreligger en etisk plattform for lærere og førskoleansatte.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Utdanningsforbundet vedtok torsdag Norges første etiske plattform for lærere og førskoleansatte, og for å markere at «Lærerprofesjonens etiske plattform» er ferdig formulert, fikk kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) et innrammet eksemplar av dokumentet.

- Dette er et konkret uttrykk for våre felles, grunnleggende verdier, vårt moralske ansvar og våre etiske forpliktelser, sier forbundsleder Mimi Bjerkestrand til NTB.

Hun understreker at plattformen ikke gir alle svarene, men kan fungere som et grunnlag for å komme fram til kloke svar for den enkelte situasjon.

Noen skoler og barnehager har i dag en etablert praksis uten at noen på lenge har stilt spørsmål om dette er rett framgangsmåte.

- Her ønsker vi en intern debatt, og en etisk plattform kan bli et godt utgangspunkt, en rettesnor for en slik dialog, med rom for ulike synspunkt, sier Bjerkestrand.

Velkomment

Rektor Øyvind Sørreime ved Skeie barneskole i Stavanger jobber daglig med etiske spørsmål på alle plan. Han kategoriserer utfordringene i fire grupper:

- Det er viktig å bygge opp og beholde den gode relasjonen mellom lærer og elev. Videre legger vi vekt på faglig integritet, med mer vekt på forskningsbasert kunnskap enn politikk. Mange av spørsmålene vi jobber med er relatert til arbeidet mot mobbing og trakassering elever imellom. Sist, men ikke minst, ønsker vi å sikre en åpen kanal til foreldrene, sier han.

Selv om de allerede jobber mye med de etiske problemstillingene, mener Sørreime det er prisverdig at en felles etisk plattform kommer på plass.

- Den samler og er retningsgivende for alle over hele landet.

- Det er også en viktig påminnelse om at når man arbeider så tett med barn, må man trå varsomt. Det er hele tiden hensynet til barna som er viktigst.

Utfordringene

Selv om en etisk plattform nå er vedtatt gjenstår det å få den presentert og innarbeidet i skoler og barnehager. Hvordan det skal skje, vil blant annet bli tatt opp på Utdanningsforbundets landsmøte i begynnelsen av november.

- Vi er forberedt på at dette kan ta lang tid. En svært viktig del av det er å få med oss de andre fagorganisasjonene også, og ikke minst lærer- og førskoleutdanningene. Vi vil at denne profesjonsetiske plattformen skal hjelpe lærere til å stå sterkere rustet fra dag én, og vi vil at det skal bli mer refleksjon på skolene og i barnehagene rundt egen praksis, og vi vil at lærere skal blir tydeligere og tryggere på sitt eget profesjonelle skjønn.

Utdanningsforbundet håper å få med seg utdanningsinstitusjonene når den profesjonsetiske plattformen skal settes ut i livet. For å gi dette arbeidet tyngde, vil forbundet ha drahjelp fra departementet og kunnskapsministeren.

- Kristin Halvorsen er øverste ansvarlig for lærerutdanningene, og skal dette få noe kraft må lærerutdanningene være med. For at plattformen skal brukes, trenger vi også engasjement fra alle landets lærere og ledere i barnehage og skole. Uten dette vil plattformen være verdiløs, sier Bjerkestrand.

Les også

  1. Smørstopp i svenske skoler - foreldre raser

    (VG Nett) Flere skoler i Stockholm har sluttet å gi elevene smør. Slikt blir det bråk av.
  2. 6-åringer gikk på helsefarlig skole i ett år

    56 førsteklassinger i Os i Hordaland gikk i ett år på en skole som kommuneoverlegen ville stenge.
  3. Regjeringen trykker til for bedre matte

    (VG Nett) Sosialøkonomen Jens Stoltenbergs (Ap) barneskolelærere mente han hadde mindre anlegg for regning, men egnet…
  4. Pennalforbud for førsteklassinger i Sola kommune

    På flere skoler i Sola kommune i Rogaland har første- og andreklassingene fått beskjed om at pennalet skal ligge hjemme.
  5. Ungdom bruker mer tid på skolen

    Ungdom mellom 9 og 15 år bruker mer tid på skolearbeid enn for tolv år siden.
  6. Norske universiteter faller på verdensranking

    Norske universiteter gjør det mye dårligere enn både danske og svenske på en ny rangering av verdens universiteter.
  7. Gymlærer Tom Arve (50) ønsker karakterer fra elevene velkommen

    (VG Nett) Han har undervist på alle trinn i videregående skole, og latt elevene evaluere seg.
  8. Oslo Ap: - Kristin Halvorsen skyver bønne-ansvaret fra seg

    (VG Nett) Libe Rieber-Mohn mener Kristin Halvorsen har en prinsippløs holdning til bønnerom i skolen, som kan føre til…
  9. Kristin Halvorsen presset Solhjell for å ta over SV

    (VG Nett) Kristin Halvorsen ønsket ikke Heikki Holmås som ny leder av SV og ga Bård Vegar Solhjell 24 timer på å vurdere…
  10. Kristin Halvorsen vurderte å gå allerede i 2009

    Kristin Halvorsen innrømmer i en ny bok at hun var deprimert og totalt utslitt etter det siste stortingsvalget i 2009.
  11. Splittet SV gir Holmås førsteplass etter ultimatum

    (VG Nett) Dragkampen mellom Heikki Holmås og Akhtar Chaudhry er ikke over etter at nominasjonskomiteen i Oslo SV er klar…
  12. 6 av 10 vil ha tredelt pappaperm

    (VG Nett)Kunne folk velge selv, ville mor fått mest foreldrepermisjon.
  13. Slår ut mot pappaperm-kritikk

    (VG Nett) SV-leder Audun Lysbakken raser mot gammeldagse pappaperm-kritikere.
  14. SV vil gi far flere uker med pappaperm

    (VG Nett) SV og Regjeringen byr på to ekstra uker foreldrepermisjon - hvis det er far som benytter seg av dem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder