SIKTET FOR GRAVLUND-VOLDTEKT: Natt til søndag 20. januar 2008 ble en kvinne voldtatt inne på Vår Frelsers gravlund i Oslo. En av mennene er blandt annet siktet for å stå bak denne ugjerningen. Foto: Scanpix

- Tenk på hvordan du kommer deg hjem fra byen

Antall anmeldte voldtekter i Oslo øker

(VG Nett) Stadig flere kvinner blir overfalt og voldtatt etter at de har vært på byen og drukket alkohol.

Oslo-politiet la tirsdag frem rapporten «Voldtekt i Oslo 2007» som er en analyse av alle de 161 voldtektene og 35 voldtektsforsøkene som ble anmeldt i hovedstaden i fjor. Antall anmeldte voldtekter har aldri tidligere vært så høyt, og omfanget av overfallsvoldtekter øker.

I den forbindelse velger politiet å gi unge kvinner noen enkle råd som vil redusere risikoen for å bli utsatt for en voldtekt.

- På samme måte som vi råder enhver borger til ikke å legge igjen laptop eller mobiltelefon i bilen, så råder vi nå kvinner til å tenke gjennom hjemturen før de drar ut på byen, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, leder for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Politiets klare råd

De fleste overfallsvoldtektene skjer i helgen, og mange blir overfalt på vei hjem. Flere blir angrepet da de låser seg inn i egen oppgang eller leilighet.

- Kvinner må prøve å tenke på følgende; Kan jeg ta følge med noen? Når går jeg hjem? Hvor går jeg? Har jeg mobiltelefonen tilgjengelig, og lignende ting. Og vi fraråder på det sterkeste å benytte seg av pirattaxi, noe som i seg selv er ulovlig, forteller Rohde.

GIR RÅD: Leder vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, politiinspektør Hanne Kristin Rohde. Foto: Scanpix

Til sammen ble 33 av de fornærmede i Oslo i 2007 utsatt for en såkalt overfallsvoldtekt, noe som utgjør en andel på 16,8 prosent av det totale antallet. Det er en økning på fem prosent siden forrige undersøkelse i 2004.

Videre ble 18,9 prosent av de fornærmede utsatt for voldtekt i forbindelse med et nachspiel og ytterliggere 5,6 prosent i forbindelse med overnatting.

Hele 70 prosent av voldtektsofrene var beruset. I nærmere 20 prosent av tilfellene var fornærmede så ruset at forholdet er kodet som «blackout» i analyserapporten.

- I disse tilfellene dreier det seg om så sterk rus at de ikke husker hva som har skjedd i hele tatt. I verste fall våkner de opp en eller to dager senere, sier seniorrådgiver Pål Meland i Strategisk stab.

Kvinner i 20-årene utsatt

Undersøkelsen til Oslo-politiet gir et klart bilde av hvem som har høyest risiko for å bli voldtatt:

** Kvinne midt i 20-årene.
Nær halvparten av ofrene er i aldersgruppen 20-29 år. Gjennomsnittsalderen er 25,6 år. 185 kvinner ble utsatt for voldtekt i 2007, bare seks menn opplevde det samme.

** Beruset på vei hjem fra byen.
Stadig flere av de som anmelder voldtekt var ruspåvirket da overgrepet fant sted. På syv år har andelen steget fra 50 prosent til 70,4 prosent. Flertallet av overgrepene skjer etter midnatt.

** Født i Norge.
73 prosent av ofrene har norsk landbakgrunn, og hele 84,7 prosent var norske statsborgere.

Dette kjennetegner gjerningsmannen:

** Mann, rundt 30 år.
I de 185 sakene var det 151 mistenkte/siktede personer. Noen var anmeldt for flere voldtekter. Alle var menn, og gjennomsnittsalderen var 30,2 år.

** Ruspåvirket.
Andelen ruspåvirkede gjerningsmenn har økt fra 32,7 prosent til 58,9 prosent de siste syv årene.

** Ikke født i Norge.
For gjerningsmennene hadde hele 72,8 prosent en annen landbakgrunn enn norsk. Personer med en annen landbakgrunn enn norsk blir stadig mer overrepresentert i forhold til tidligere år.

Hele 30,5 prosent av de registrerte gjerningsmennene har afrikansk bakgrunn.

Langvarig etterforskning

Analysen til Oslo politidistrikt viser også at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for voldtektsanmeldelser har gått opp de siste årene. I 2004 tok det 262 å etterforske en voldtektssak, mens tiden i 2007 hadde steget til 341 dager.

Samtidig har oppklaringsprosenten økt fra 35 prosent til 43,8 prosent i 2007.

Selv om politiets oppklaringsprosent økte noe, blir nesten halvparten av anmeldte saker henlagt. Samtidig er det store mørketall. Da det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget presenterte sin rapport i slutten av januar ble det anslått at mellom 8.000 og 16.000 voldtekter og voldtektsforsøk finner sted hvert år.

Oslo-politiet håper tre forhold vil bidra til å øke oppklaringsprosenten og senke etterforskningstiden i fremtiden:

** Det er innført hjemmevakt blant etterforskerne ved vold- og sedelighetsavsnittet, slik at en etterforsker umiddelbart kan rykke ut ved alvorlige straffbare handlinger.

** I 2008 er avsnittet styrket med flere etterforskere.

** Det nye DNA-registeret kan hjelpe politiet med å oppklare voldtektssaker i de tilfellene hvor gjerningsmannen tidligere er pågrepet for annen kriminalitet, og dermed DNA-registert.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder