Torry Pedersen: Derfor publiserer vi rapportene

De er det kjæreste du har. Den første institusjonen barna dine møter regelmessig, er barnehagen.

Torry Pedersen
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Hver dag leveres nesten 300.000 forventningsfulle barn dit, mens mor og far er på jobb.

Barna er neppe selv i stand til å si i fra om noe skulle være galt. Derfor publiserer VG i dag over 4 500 tilsynsrapporter på til sammen over 30.000 sider fra norske barnehager. Slik kan mor og far, og vordende foreldre, vurdere hvordan situasjonen er i akkurat sin barnehage. Offentligheten kan på sin side få et helhetlig innsyn, som forhåpentlig kan føre til forbedringer til beste for barna.

VG tror fundamentalt på at åpenhet og innsyn legger til rette for endringer som hever kvaliteten. Det er derfor vi i et halvt år, med offentlighetsloven i hånd, har hentet ut og systematisert tilsynsrapporter fra alle norske kommuner.
Vår kartlegging viser at kommunenes dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet er problematisk. Så mange som rundt 3.000 av over 6.000 barnehager har ikke hatt noe tilsyn de siste tre årene.

Der hvor tilsyn har funnet sted, er det konstatert lovbrudd i rundt halvparten av de kontrollerte barnehagene.
Er det tenkelig at så massive avvik kunne funnet sted innenfor noen annen sektor av samfunnslivet?

VGs kartlegging er den første nasjonale oversikten over tilstanden i norske barnehager. Frem til nå har ingen foretatt noen kartlegging av resultatene fra tilsynene. Alle rapporter har stoppet hos kommunene.

Når dette omfattende materialet nå bringes ut i offentligheten, er det vår forhåpning at våre lesere kan bidra med kommentarer og innspill som kan gjøre hverdagen enda bedre for norske barn.

Også vi i VG vet at i global sammenheng har norske barn det bra. Det må imidlertid ikke bli en sovepute for myndighetenes ansvar: Å håndheve det regelverk og de normer de selv har satt, på en troverdig måte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder