DIESEL-EKSOS I OSLO: Utslipp fra dieselbiler og andre utslippskilder fører til spesielt vinterdager med dårlig og helsefarlig luft i Oslo. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Regjeringen kan sette stopper for soner med lavutslipp

Regjeringen kan dra i håndbrekket for Oslos innføring av egne lavutslippssoner.

I Samferdselsdepartementets høringsbrev om forslag til forskrift om lavutslippssone står det nemlig at «Kommunal lavutslippssone, opprettet med hjemmel i denne forskrift, og miljødifferensierte bompengetakster, som vedtas med hjemmel i veitrafikkloven eller veiloven, kan ikke opprettes i samme geografiske område.»

Les også: MDG-Lan angrer ikke på E18-løftet

I praksis tolker Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) det som at regjeringen ikke vil tillate både lavutslippssoner og miljødifferienserte bompenger i forbindelse med bomringen, skriver NRK.

VIL REGULERE UTSLIPP: Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ønsker både å innføre lavutslippssoner og øke bomprisen for dieselbilister i bomringen. Foto: Trond Solberg VG

– Forslaget fra departementet som ligger på høring, setter i praksis en stopper for lavutslippsoner, sier Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

Les også: Dette er Oslopakke 3-avtalen

Solvik-Olsen: Ikke ferdig behandlet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreker imidlertid overfor VG at Samferdselsdepartementet og regjeringen ennå ikke har bestemt seg.

Les også: Kan få ny bomring for utslipp (krever innlogging)

– Vi er ikke ferdig med forskriften. Den har vært på høring, og nå skal vi ferdigstille. Så det er litt tidlig å diskutere hva den tillater og ikke tillater, skriver Solvik-Olsen i en SMS til VG.

IKKE FERDIG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har ennå ikke konkludert om det blir tillatt med både lavutslippssoner og miljødifferienserte takster i bomringen for Oslos vedkommende. Foto: Nils Bjåland VG

Dermed er det noe for tidlig å konkludere med at det blir kroken på døren for Oslo kommunes klare mål om å opprette lavutslippssoner.

I byrådserklæringen heter det at byrådet vil innføre lavutslippssoner så snart lovhjemmel er på plass, og trappe disse gradvis opp til å gjøre sentrum innenfor Ring 3 fossilfri innen 2024.

Samtidig er det i Oslopakke 3 vedtatt å innføre miljødifferensierte takster i bomringen allerede om seks måneder, fra 1. mars 2017.

Ekstra gebyr for dieselbiler

En lavutslippssone er et nærmere definert geografisk område der biler med utslipp over gitte grenseverdier, for eksempel dieselbiler, må betale ekstra miljøgebyr – eller eventuelt ikke får kjøre i perioder med høy luftforurensning.

Stortinget vedtok å gi den nødvendige lovhjemmelen i april 2016, mot Fremskrittspartiets stemmer.

Allerede i mars 2015 uttalte daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) til NTB at «Samferdselsdepartementet vil iverksette et lovarbeid slik at det etableres lavutslippssoner i kommuner som ønsker det».

14. oktober samme år gjentok Sundtoft i et brev til stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) at «Regjeringen har vedtatt at et lovarbeid for lavutslippssoner skal igangsettes».

Avviser trenering

Men fortsatt har altså regjeringen ennå ikke konkludert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at han og departementet bevisst bruker lang tid på en avklaring. Han minner om at saken har vært på høring med frist sist fredag. Embetsverket jobber med saken nå, ifølge statsråden.

– Arbeidet har pågått en stund ja, delvis på grunn av det tok tid å samle kommunene til fysisk møte i fjor, forklarer Solvik-Olsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder