Regjeringen skjerper kravene til pelsdyrnæringen: – En konfliktfylt
næring i mange år

Regjeringen går ikke inn for å avvikle pelsdyrnæringen, men vil skjerpe kravene til dyrevelferden på en rekke områder. Det mener dyreversgruppen NOAH er respektløst.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Fredag la landbruks- og matminister Jon George Dale (Frp) frem en stortingsmelding om pelsdyrnæringen.

– Pelsdyrnæringen har vi hatt med oss i mange tiår, men det har vært mange tiår preget av uro. Det har vært en konfliktfylt næring i mange år, sa Dale innledningsvis.

– Med de tiltakene vi iverksetter nå vil det være grunnlag for å videreføre pelsdyrnæringen. Norge vil være i front internasjonalt når det gjelder dyrevelferd i pelsdyrnæringen, sier Dale.

Et utvalg satt ned av regjeringen har gått gjennom pelsdyrnæringen i Norge. De drøftet to hovedalternativer for videre drift av næringen: Bærekraftig utvikling eller styrt avvikling.

Resultatet er at regjeringen skjerpe krav til:

• Forbud mot gruppehold av mink - nå blir det lov med maks to i hvert bur.
• Avl og fôring for å motvirke feil beinstilling hos rev.
• Bruk av aktivitetsobjekt for å gi dyra et mer stimulerende miljø.
• Tilpasset fôring.
• Bruk av nakketang til fiksering av rev.
• Utforming av skjul til rev.

Meldingen drøfter en styrt avvikling av næringen, og kommer fram til at det vil føre til økonomiske tap for oppdretterne og trolig også for samfunnsøkonomien.

NOAH: – Dette er respektløst

Dale sier på pressekonferansen at ved å avvikle næringen vil man skyve den ut av Norge og til andre land, som kanskje ikke har et like godt regelverk som vi har.

Motstanden mot pelsdyrnæringen i Norge har vært stor – spesielt fra dyrevernsgrupper som NOAH.

– Pelsmeldingen viser ingen hensyn til dyrene eller folkeopinionen. Nå må Stortinget rydde opp i den skandaløse avgjørelsen fra regjeringe, sier NOAH-leder Siri Martinsen.

– NOAH mener der er skandaløst at ministeren overhodet ikke tar hensyn til faglige råd fra veterinærforeningen og veterinærinst. Og også ignorerer folkeopinionen. Ministeren uttalte at så lenge det er globalt etterspørsel så skal norge produsere dette. Det betyr at han setterpenger foran dyrevelferd uansett faglige råd. Dette er respektløst.

Les også: Eier av pelsdyrfarm anmeldes

Pelsdyralslaget: Vil bli vanskelig for mange

Pelsdyralslaget, som støtter pelsdyrnæringen, mener mange gårdeiere vil trenge statlige subsidier for å kunne drive med færre dyr i hvert bur, men tror ikke at det er et alternativ når Frp sitter i regjering.

– Skulle meldingen innebære at man foretar en betydelig reduksjon i antall dyr i hvert bur, vil det bety kroken på døra for mange, sa Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, til NTB tidligere i dag.

I forkant av stortingsmeldingen la næringen torsdag fram resultatet av sin egen internkontroll av 490.000 dyr i Rogaland. Totalt ble det funnet 469 syke eller skadde dyr.

Avlsøring: Disse dyrene er blitt mishandlet

Veterinærinstituttet: Bør avvikles

I Norge drives pelsdyroppdrett kun med rev og mink. Det finnes rundt 245pelsdyrfarmer i landet – de fleste i Rogaland.

Et av landets høyeste fagorgan på dyreatferd, Veterinærinstituttet, uttalte i 2013 at hold av rovdyr som rev og mink i bur bør avvikles:

«Veterinærinstituttet mener at de krav regelverket vårt stiller til hold av pelsdyr ikke i rimelig grad sikrer akseptabel dyrevelferd, selv om forskriftskravene følges. Veterinærinstituttet er dessuten bekymret for om det er praktisk mulig å føre godt nok tilsyn og sikre tillitsfulle dyr i de største besetningene. På denne bakgrunn mener Veterinærinstituttet at vårt pelsdyrhold bør avvikles».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder