RASENDE: Gunnar Gundersen (H) bor ved den østre bredden av Glomma og dermed inne i den norske ulvesonen. Nå kjemper han en intens kamp mot sin egen statsråd og for retten til å ta ut individer fra en voksende ulvestamme i nabolaget. Foto: Terje Bringedal VG

Ulveopprøreren: Gir seg ikke før Helgesen gir opp – eller forsvinner

FLISA (VG) I morges felte Gunnar Gundersen (H) og hans jaktlag en elgokse i Hedmarks dype skoger. Men jakten på ulveminister Vidar Helgesen (H) har bare såvidt begynt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg gir meg ikke før Helgesen gir opp. Eller forsvinner, sier stortingsmann Gundersen til VG.

Konflikten mellom ulv er nå på kokepunktet i ellers så høflige Høyre.

Gunnar Gundersen og en rekke andre hedmarkinger i Høyre er i opprør. Minst 25 medlemmer har meldt seg ut. Rovviltnemnda i fylket har lagt ned sine verv i protest.

Les bakgrunnen her: Helgesen sier nei til ulvejakt

Nektet lisensjakt

Bakteppet er klima- og miljøminister Vidar Helgesens ferske vedtak om å nekte lisensjakt på ulv i ulvesonen øst for Glomma. Der bor Gundersen, midt i landskapet hvor det såkalte Kynna-reviret med en voksende ulveflokk har bosatt seg.

Helgesen sier han forstår reaksjonene, og har innkalt partene i ulveforliket i møte over nyttår, men har heller ikke særlig mye å gå på:

– Regjeringen må følge norsk lov og internasjonale konvensjoner, sier klima- og miljøminister Helgesen til VG, i telefonen fra Sverige.

Bor i et reservat

– Nå er det klart for oss at vi bor i et reservat, hvor rovdyr har forrang. Det Helgesen gjorde var fullstendig uforutsigbart og absolutt ikke i tråd med ulveforliket på Stortinget, Normale rettigheter til å høste av naturen er tatt fra oss. Og nå sier statsråden at ulvene ikke har skadepotensiale og kan dermed ikke holdes nede på det avtalte bestandsnivået. Det er det verste jeg har hørt, sier Gundersen, som tar imot VG på tunet hjemme på Flisa.

Nå frykter han enda sterkere reaksjoner, og at velgerne vil straffe regjeringspartiet Høyre i stortingsvalget neste høst:

– Sp kommer til å innkassere en enorm velgergevinst om dette ikke blir endret på-. Ap vil trolig gå fri, mens Høyre får all skyld, sier Gundersen.

– Hvorfor er reaksjonen så sterk i Hedmark, når det ikke lengre finnes beitedyr som ulven kan true?

– Vi som bor her, lever i pakt med naturen. Vi bor i den og vi høster av den. Det er vel ikke så rart at det ikke er sauer på beite, når det var vi som skulle bære ansvaret for en ulvestamme som antagelig ikke engang har røtter her, men som er inntrengere, sier Gundersen.

Og forklarer videre:

– De sier at ulven ikke gjør noen skade. Javel, men om noen ville søke om å sende sau på utmarksbeite, så ville Mattilsynet si blankt nei, fordi det ville utsette sauene for stor fare.

Les også: Vi trenger ikke ulv i Norge, mener Gundersen

Hunden tatt av ulv

Gundersen har ikke rukket å skifte av seg kamuflasjetøyet fra elgjakten tidligere på dagen.

Noen kilometer hjemmefra tok ulven jakthunden hans under elgjakt i 2011. Det siste han hørte fra hunden var et hyl.

– Senere på kvelden, da vi endelig fant den drepte hunden, sto ulvene på høydene rundt og ulte til hverandre, som en uforbeholden tilståelse. De hadde klemt hunden i hjel over ribbene. Bikkja var sjanseløs. Og Helgesen snakker om at de ikke har skadepotensiale, fnyser stortingsmannen.

Les også: Ulveforsker fikk drapstrusler

Jaktkvotene kuttet

– Hva skyldes det voldsomme raseriet i Hedmark Høyre?

– Folk lever i frykt her. Ulven har dokumentert tatt 153 hunder siden 1995. Nå er det elgen som er ulvens byttedyr. Jaktkvotene er dermed blitt bare en tredel av hva de var- Tradisjonen med harejakt er forsvunnet. Det er en enorm arroganse overfor de som bor her, å la ulvestammen vokse fritt. Det strider mot alt det som har tiltrukket med med Høyre: Respekten for eiendomsretten, enkeltindividet og lokalsamfunnet. Om Helgesen virkelig mener at han ikke kan oppfylle ulveforliket på Stortinget, da har han plikt til å komme til Stortinget med lovendringer som gjør at flertallets vilje gjelder. Ellers er man ikke statsråd lengre, sier Gunnar Gundersen.

Han leser høyt fra ulveforliket:

«Flertallet (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti) mener derfor at regional forvaltning skal ha myndighet til å fatte vedtak om felling når bestanden av ulv er innenfor bestandsmålet.»

– Skjønner du raseriet nå, spør Gundersen.

Overrasket statsråden

Men også Vidar Helgesen innrømmer overfor VG at han ble overrasket over at jussen stengte for den vedtatte lisensjakten etter ulv i høst. Nå står han midt i ulvestormen med Høyre-medlemmer som raser og melder seg ut.

– Vårt system er slik at når bestandene av ulv er så høye som de er nå, så overlates det til nemndene å forvalte. Før vi fikk de siste vurderingene, var mitt inntrykk at vi kom til å avvise klagene og akseptere vedtaket i rovviltnemndene. Me det har vært en veldig grundig prosess og regjeringen må altså operere innenfor lovens rammer, sier Helgesen til VG.

Les mer her: I strupen på ulveministeren

Møter motstanderne

Nå vil ulveministeren innkalle både de avgåtte medlemmene av rovviltnemnda i Hedmark, og partiene bak Stortingets ulveforlik til møter i januar. Men han gir absolutt ingen føringer om at regjeringen kan snu og likevel åpne for lisensjakt.

Helgesen er ikke overrasket over de sterke reaksjonene:

– Nei, og det er en krevende situasjon å forklare, når vi tross alt har satt oss et bestandsmål gjennom et forlik i Stortinget, og rapportene som viser at fellingstillatelsene som ble gitt, ikke ville innebære noen risiko for ulvebestanden. Men den rettslige vurderingen som nå er foretatt, basert på naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen som Norge har sluttet seg til, gjør at vi likevel ikke kan tillate felling, sier Helgesen.

Urimelig kritikk

Statsråden får støtte fra Hårek Elvenes, fylkesleder i Akershus Høyre. Kritikken mot Helgesen er helt urimelig, sier stortingsrepresentanten til VG.

– Han gjør jobben han er satt til. Skadepotensialet er ikke godt nok dokumentert. Man bør besinne seg. Ikke gjør ulven til den store stygge ulven. Ulven har en plass i norsk fauna, det er uomtvistelig. Nå ropes det ulv, ulv i kor. Forvaltning av rovdyr er et nasjonalt anliggende. Overlates det til lokale interesser vil rovdyrene bli utryddet, sier Elvenes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder