HOLDT BEGRAVELSE SAMMEN: Tidligere sokneprest på Nesodden, Anne Marit Tronvik , og imam Senaid Kobilica holdt begravelsen til Utøya-offeret Bano Rashid (18) sammen. Kobilica mener det bør være rom for å sitere andre religiøse tekster i både kirker og moskeér. Foto: Wolfgang Rattay , Reuters

Imam om koranlesing i kirken: – Helt uproblematisk

Imam Senaid Kobilica mener både kirken - og moskeén - bør kunne sitere andre religiøse tekster enn sine egne i sine hellige hus.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Bispemøtet, som holdes denne uken, skal blant annet diskutere kirkens møte med andre religioner. Et av temaene som har vekket mest debatt, er om Koranen skal kunne brukes i forbindelse med gudstjenester, vigsler eller begravelser.

Bli oppdatert!: Skal diskutere om Koranen kan leses i kirken

– Det som etter min mening er klart, det er at du ikke kan fremsi en korantekst som en kultisk handling, altså som en bønn eller lovprisning av Allah (...) Det kan imidlertid være greit å lese en tekst fra Koranen, dersom den leses på en nøktern måte og det kommenteres av presten i ettertid, uttalte Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug til VG søndag. Nordhaug er for tiden fungerende preses i Bisperådet.

Han trekker frem at problemstillingen blir mer og mer aktuell, og at den kan gjelde både for vigsler der to familier av ulik tro møtes, i begravelser og i forbindelse med skolegudstjenester.

– Uproblematisk

Imam Senaid Kobilica og sogneprest Anne Marit Tronvik samarbeidet i 2011 om begravelsen til Utøya-offeret Bano Rashid, etter ønske fra familien.

– Det var en ekstraordinær anledning hvor vi aktet uten å tenke veldig mye på prinsipielle spørsmål, sier han til VG.

Tronvik gjennomførte en tradisjonell kristen gravferd i kirken, mens Kobilica tok over på kirketrappen og gjennomførte en muslimsk seremoni ved graven.

Kobilica mener det er naturlig for Bisperådet å diskutere behovet for kirkens møte med andre religioner. Sjefsimamen i det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina i Norge og tidligere leder i Islamsk Råd i Norge, ser heller ikke noe problem ved at Koranen kan leses i kirken.

– Hvorfor skal man ikke det? Prinsipielt ser jeg ikke noe problem i at en prest siterer Koranen i kontekst av for eksempel dialog og samarbeid. Dersom det passer i konteksten, og for eksempel omhandler fred og kjærlighet, noe begge religioner har til felles, så mener jeg det er helt uproblematisk, sier Kobilica.

Hevder det er et utbredt syn blant imamer

Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristenkonservative avisen Dagen, uttalte derimot til VG at han var «skremt» over at temaet om koranlesing i kirken i det hele tatt blir disktutert i Bisperådet. Han mener det er et resultat av en «overtolerant kirke» og at noe tilsvarende aldri ville blitt tillatt i en moské.

Få med deg: Biskopene vil ha seremoni for homofilt ekteskap

Kobilica mener på sin side at man har flere eksempler på at Bibelen er sitert i en moské.

– Dette er fordommer fra Selbekk. I flere dialogmøter har prester og andre religiøse skikkelser blitt invitert til moskeér hvor de har sitert Bibelen. Jeg ser heller ikke noe problem ved at en imam kan sitere Bibelen i en moské. Det er jo bare en fordel dersom man kan forstå religionen sin enda bedre, med hjelp av andre religiøse tekster. Det er helt akseptert at man bruker forskjellige tekster, sier Kobilica.

– Mener du at dette et utbredt syn blant imamer i Norge?

– Jeg kan ikke snakke for alle, men dette har blitt gjort i Profetens Muhammads tid, så jeg kan ikke forstå hvorfor det skulle være et annet syn på dette. Alle imamer jeg snakker med, er veldig åpne for dette, sier Kobilica.

Basim Ghozlan, forstander ved Rabita-moskeén i Oslo, mener også det er rom for å lese tekster fra Bibelen i en moské.

– Jeg synes det er flott at Bisperådet diskuterer dette. Det viser stor respekt, sier han, og fortsetter:

– Det er klart det avhenger av situasjonen, men så lenge det ikke er forkynnelse, så bør det være uproblematisk. Jeg har selv ikke hatt noe problem med å lese tekster fra Bibelen i fredagspreken i moskeén, og det blir heller ikke opplevd som kristen forkynnelse for tilhørerne. Jeg synes det er flott å bruke andre tekster der det passer, slik at man kan få frem punktene som religionene kan enes om, sier Ghozlan.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder