Strandman: Viser at likestillingsloven også gjelder for menn

Forsvarsdepartementet: Vurderer å anke

DØMT FOR FORSKJELLSBEHANDLING: Louise Dedichen ble Norges første kvinnelige admiral, på bekostning av en mannlig søker. Diskriminering, mener Borgarting lagmannsrett. Foto: TORGEIR HAUGAAR, Forsvaret

Forsvarsdepartementet ga henne toppjobb - dømt for diskriminering

(VG Nett) Hun er Norges første kvinnelige admiral og en av kandidatene til å bli ny forsvarssjef. Men toppstillingen fikk Louise Dedichen på grunn av diskriminering.

 • Rune Thomas Ege

Artikkelen er over syv år gammel

Det slår Borgarting lagmannsrett fast, som har dømt Forsvarsdepartementet for brudd på likestillingsloven da de utnevnte Dedichen til kontreadmiral og sjef for Forsvarets skolesenter i 2008.

- Jeg er ikke en part i saken, og har ingen kommentar til den, sier Louise Dedichen i en kommentar til VG gjennom Forsvarets pressetalsmann.

Forsvaret hadde opprinnelig innstilt brigader Øyvind Kirsebom Strandman til jobben, en innstilling daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Forsvarsdepartementet valgte å endre.

Strandman følte seg forbigått ved utnevnelsen og mente Forsvarsdepartementet ga Dedichen jobben fordi hun er kvinne.

Nå har han fått fullt medhold i Borgarting lagmannsrett. De mener at Forsvarsdepartementet forskjellsbehandlet Dedichen, som er en av kandidatene til å ta over som ny forsvarssjef, og ulovlig kvoterte henne inn i jobben.

- Lettet

- Jeg er lettet over at lagmannsretten er så klar i sin dom og at den er enstemmig. Dommen bekrefter at likestillingsloven også gjelder for menn, sier Strandman til Befalets Fellesorganisasjons nettsider.

Lagmannsretten mener Dedichen var kvalifisert til jobben, men ikke like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som Øyvind Kirsebom Strandman, ifølge NTB.

Retten mener også det er godtgjort at saksøkeren trolig ville blitt utnevnt dersom jobben ikke hadde gått til Dedichen.

Tar ingen selvkritikk - vurderer anke

Forsvarsdepartementet må derfor betale 700.000 kroner i erstatning. I tillegg må Staten dekke nesten 650.000 kroner i sakskostnader, ifølge NTB.

- Staten står fast ved at det var den best kvalifiserte søkeren som ble utnevnt i embetet som kontreadmiral og sjef for Forsvarets skolesenter. Vi er uenig med retten i at utnevnelsen ble foretatt i strid med likestillingsloven, skriver Forsvarsdepartementet i en e-post til VG.

Nå vurderer de å anke saken inn for Høyesterett.

- Vi vil nå vurdere dommen nærmere sammen med regjeringsadvokaten, før vi tar stilling til spørsmålet om anke, skriver departementet.

Skryter av Dedichen

Forsvarssjef Harald Sunde er full av lovord om Dedichen.

- Jeg vil overlate til FD å kommentere dommen. Admiral Dedichen er en nær og kompetent medarbeider, som gjør en meget solid jobb som sjef for Forsvarets Høgskole, sier forsvarssjefen til VG.

Likestillingsloven åpner for at det gis fortrinn til en søker basert på kjønn dersom det fremmer likestilling. Kravet er likevel at kandidaten som foretrekkes må være likt eller tilnærmet likt kvalifisert som den som forbigås, skriver nyhetsbyrået.

I Oslo tingrett ble Forsvaret frikjent, men lagmannsretten kom altså til motsatt konklusjon.

Forsvarsdepartementet og daværende forsvarsminister Grete Faremo har tidligere fått krass kritikk fra Likestillingsnemnda for utnevnelsen, som ble gjort av hennes forgjenger Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Daværende forsvarssjef, Sverre Diesen, var svært fornøyd med beslutningen fra nemnda.

- Dette dreier seg om i hvilken grad Forsvarsdepartementet prinsipielt skal kunne sette til side en innstilling basert på formelle kvalifikasjoner, for å tilfredsstille en politisk målsetting - i dette tilfellet for å kunne utnevne en kvinne. Jeg konstaterer at nemnda her har trukket den konklusjon at departementet har brutt loven, sa Diesen til VG den gang.

Mer om

 1. Forsvaret

Flere artikler

 1. Påstått diskriminering i Forsvaret ender i Høyesterett

 2. Admiral-utnevnelse ikke i strid med likestillingsloven

 3. To kvinner vil bli ny forsvarssjef

 4. Dagbladet: – Ketil Olsen skal lede Norges NATO-misjon

 5. Dagbladet: Haakon Bruun-Hanssen blir forsvarssjef

Fra andre aviser

 1. - Fikk sjefsjobb foran bedre kvalifisert mann

  Bergens Tidende
 2. Høyesterett: Admiralen fikk ikke jobben fordi hun var kvinne

  Aftenposten
 3. Lagmannsretten: Kvinne fikk sjefsjobb i forsvaret foran bedre kvalifisert mann

  Aftenposten
 4. Høyesterett vil prøve likestilling i Forsvaret

  Fædrelandsvennen
 5. Høyesterett skal avgjøre om hun fortjente jobben

  Aftenposten
 6. Hevder Diesen ble presset til å anbefale Dedichen

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder