STØTTER KRAVENE: Statsminister Erna Solberg sier Norge ikke må framstå som mer liberale enn andre land overfor flyktninger. Foto: Harald Henden , VG

Erna forsvarer Listhaugs utskjelte oppholdskrav

«Vi må ha regler som ikke er mer liberale enn andre»

De knallharde kravene for å få permanent opphold i Norge, møter motstand hos KrF og Venstre. Men statsminister Erna Solberg forsvarer de omstridte forslagene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

En gjennomgang VG har gjort viser hvordan forslaget til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), betyr at minst halvparten av personer som innvilges asyl i Norge ikke vil oppfylle kravene til å få permanent opphold i Norge etter fem år.

– En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, sa Listhaug til VG da forslagene ble lansert i romjulen, og ble møtt med hard kritikk.

Les også: Listhaug om asyl-slakten: – Kritikken går ikke inn på meg

Se VGTV-innslag med Listhaug i bunn av saken

Får støtte fra Erna

Nå forsvarer statsminister Erna Solberg (H) de omstridte forslagene:

– Det er to ting som er viktig: Vi må ha regler som ikke er mer liberale enn andre. Det andre er at dette oppmuntrer til å bidra mer aktivt til egen integrering, lære norsk og komme seg i arbeid, sier Solberg til VG.

Statsministeren påpeker at Sverige vurderer lignende tiltak, og at Tyskland allerede har slike krav for enkelte grupper.

– Oppfyller du ikke kravene etter 5 år, så kan man søke om forlengelse av midlertidig opphold. Det betyr at kravene til utvisning dersom du begår en kriminell handling er lavere og du må ha permanent opphold for å søke statsborgerskap, sier Solberg.

– Alle er enige om at dagens integrering går for sakte. Intensjonen er at når vi nå lager en ny integreringspolitikk så skal den virke og få folk raskere integrert og i arbeid, fortsetter hun.

Tøffere krav

Regjeringen har ryggdekning for å øke fra tre til fem år før man kan søke om permanent opphold – det ble de enige med KrF og Venstre om allerede under samarbeidsavtalen høsten 2013.

I tillegg foreslås det nå å skjerpe kravene om at man da har vært «selvforsørgende i tre år», og passerer en muntlig test i norsk språk og samfunnskunnskap.

Gjennomgangen VG har gjort, basert på statistikk fra SSB og IMDi, viser at dette vil utelukke minst halvparten av flyktninger som har midlertidig opphold i Norge:

** Kun 45 prosent i denne gruppen er i fast arbeid etter fem år i Norge.

** Flyktninger er overrepresentert i lavinntektsgrupper, og vil slite med å nå inntektskravet.

** Tiden som går fra man får midlertidig oppholdstillatelse og fram til man er bosatt i en norsk kommune (gjennomsnitt på 8 måneder), og tiden det tar å gjennomføre Introdusksjonsprogrammet (to år) betyr at å ha vært «selvforsørgende» i de tre årene før man søker vil være svært vanskelig for mange.

KrF: Bekymret

KrF-leder Knut Arild Hareide forteller at de var skeptiske til å gå med på å øke fra tre til fem år for å få permanent opphold.

– Det var noe vi måtte gå med på for å få en avtale for asylbarna, men det var ikke noe vi jublet for, sier Hareide.

BEKYMRET: KrF-leder Knut Arild Hareide Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Vi vil gå grundig inn i disse nye kravene. Det VG her påpeker går lenger enn det man ble enige om i asylavtalen og asylforliket, fortsetter han.

– Min bekymring er at det kan bety at mennesker lever livene sin på vent enda lengre, og det vil igjen svekke integreringen, sier Hareide.

Innvandringspolitisk talsmann André Skjelstad i Venstre sier kravene ikke kan bli så strenge at de ikke kan oppnås.

– Vi kan ikke akseptere forslag som i praksis vil gjøre det umulig å få permanent opphold etter fem år, sier Skjelstad.

– Det må gjøres mer for raskere norskopplæring og flere tiltak for å få flyktninger raskt inn i arbeid, men kravene må være mulig å oppnå, fortsetter han.

LES OGSÅ: Syriske Hassan Alsibai (41): Norske myndigheter vil ikke ha asylsøkere inn i landet

Ap etterlyser «helhet»

Arbeiderpartiet har kommet med litt ulike svar etter at Listhaug la fram sine forslag: Først gikk nestleder Trond Giske ut i VG og sa at forslagene ikke er provoserende, før Ap-leder Jonas Gahr Støre fulgte opp med å kritisere Listhaug for ordbruken og retorikken.

På spørsmål til Ap-ledelsen om hvordan de reagerer på VGs gjennomgang som viser at flertallet i realiteten ikke vil få permanent opphold selv etter fem år, svarer tidligere nestleder Helga Pedersen VG på epost:

– Arbeiderpartiet er positive til å diskutere nye krav til de som skal bli i landet vårt. Både for de som kommer som flyktninger til Norge og for det norske samfunnet er det et mål at de nyankomne lærer seg norsk og blir selvforsørgede så raskt som mulig. Vi må imidlertid komme tilbake til hvordan dette konkret skal utformes, skriver Pedersen.

– Dessuten er det viktig for oss å ha en helhet i det vi gjør. Hvis vi skal sette nye krav for de som kommer, kan vi ikke samtidig gjøre det vanskeligere å oppfylle kravene. Regjeringens kutt i språkopplæring i asylmottak rimer dårlig med ønsket om raskere og mer effektiv integrering, legger hun til.

NOAS: Vanskelig å vente

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har sett på VGs gjennomgang av de nye kravene for å få permanent opphold, og drar følgende konklusjon:

– Det vil i hvert fall bli mye vanskeligere og nok i svært mange tilfeller ta mange flere år enn både dagens tre år og den foreslåtte endringen til fem år, sier Martinsen.

– Det vil kunne bety at dersom man ikke får permanent opphold – så kan også familiegjenforening bli ytterligere vanskeligere å få, fortsetter han.

Martinsen forklarer at det viktigste aspektet knyttet til å få permanent oppholdstillatelse dreier seg om økt forutsigbarhet om egen fremtid.

– Siden tillatelser nå skal kunne trekkes tilbake hvis forholdene i hjemlandet endrer seg og du ikke har fått permanent opphold, så betyr det at personer kan miste midlertidig opphold etter så mye som syv, åtte eller ni år i Norge, sier han.

NOAS påpeker at permanent oppholdstillatelse også er en forutsetning for å kunne søke om norsk statsborgerskap, og at de ser at banker er mer tilbakeholdne med å gi lån hvis man ikke har permanent opphold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder