ROYALE VENNER: Dronning Sonja og kong Harald sammen med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre under et pressemøte på Hotel Sheraton i Warszawa under et statsbesøket i Polen i 2012. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Støre forsvarer konge-motstanden i Arbeiderpartiet

Åpner for å diskutere partiets syn i partiprogrammet

Kronprinspar-venn og partileder Jonas Gahr Støre sier det er «helt greit» at Ap-kronprinsesse Hadia Tajik og to tredeler av Ap-representantene under 40 år vil avskaffe monarkiet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Etter at nestleder Hadia Tajik i forrige uke stemte for å avskaffe monarkiet og erstatte det med republikk har Arbeiderpartiets nestleder konsekvent valgt å si nei til intervjuer og debatter om saken.

Så sent som torsdag ettermiddag har Tajik blitt forespurt om å stille i debatt om saken, men nektet å møte opp.

Hadia Tajiks nei: Vil fjerne Kongen

Tajik har isteden sendt følgende sitat på epost:

«Arbeiderpartiet er for kongehuset. Vår kongefamilie gjør en svært god jobb for landet. Det har jeg respekt for. Arbeiderpartiet har lang tradisjon i å fristille representantene i spørsmål om styreform og jeg stemte i tråd med det prinsipielle syn jeg alltid har hatt på dette spørsmålet. For øvrig anser jeg ikke dette som noen relevant problemstilling i overskuelig fremtid.»

Nå går hennes sjef, partileder Støre – som også er venn av kronprinsparet, ut og forsvarer Tajik:

– Jeg tenker at det gjenspeiler det Hadia har sagt om at dette ikke er et aktuelt spørsmål. Når hun sier at hun ikke ser dette som en relevant problemstilling i overskuelig fremtid, så sier det litt om aktualiteten for det spørsmålet.

– Din nestleder stemte for republikk i Stortinget. Hva tenker du om det?

– Det har jeg et avklart forhold til. Arbeiderpartiet stiller våre representanter fritt i denne type spørsmål. Dette har Hadia ment i hele sitt politiske liv. Og da er det naturlig at hun også mener det nå, sier Støre til VG.

VIL FJERNE KONGEN: Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik, her sammen med partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng under en pressekonferanse. Foto: Helge Mikalsen VG

– Hvorfor stiller du representantene fritt i en sak som handler om styreform?

– Til nå har det vært vår tradisjon i syn som går på noen grunnleggende verdispørsmål. Det har som sagt vært en tradisjon, og den holdt vi fast ved også ved denne avstemmingen.

– Det er bare av tradisjonsårsaker?

– Det er riktig. Og det er, som Hadia sier i sin kommentar til dere, så er ikke diskusjon om statsform en aktuell problemstilling i norsk politikk hverken i dag eller i overskuelig fremtid.

– Hva mener du med det?

– Det mener jeg denne avstemmingen viser, at det er ulike syn på dette spørsmålet. Det synes jeg er et kjent fenomen og det endrer ikke på at det er stor oppslutning om vår statsform, om kongehuset i det norske folk, i Stortinget og i Arbeiderpartiet, sier han.

Støre: Partiet vil ha kongehus

Støre understreker at Arbeiderpartiet som parti mener at Norge fortsatt skal være et konstitusjonelt monarki – og ikke en republikk.

– Arbeiderpartiet er for dagens statsform og ønsker ikke å endre på den. Den er velfungerende, tilpasset norsk nyere historie og har stor oppslutning i folket.

– Men hvis Ap har et syn på hvilken statsform vi bør ha og går til valg på det, hvorfor tillater dere da at representantene deres stemmer det motsatte i salen?

– Det har vært tradisjon, som sagt, at representantene er fristilt i denne type spørsmål. Det har ikke vært noen grunn til å fravike det. Slik også andre partier gjør.

– Hva er poenget med at Ap skal ha et partisyn, dersom representantene uansett kan stemme som de vil i denne saken?

– Fordi at også i denne avstemmingen er det et helt klart flertall i Arbeiderpartiet som støtter den statsformen som vi har. Jeg ser ingen grunn til å endre på den praksisen her. Skulle dette bli et spørsmål hvor det var uklarhet om hvor Arbeiderpartiet står, så får vi ta den behandlingen på en annen måte.

Taus om «Generasjon Republikk»

Men til tross for at Arbeiderpartiet altså vil beholde monarkiet, så stemte to tredeler av alle partiets stortingsrepresentanter under 40 år for å innføre republikk i Norge.

– Jeg har ikke noen ytterligere tanker om det.

– Du må jo ha tenkt over at den fremtidige generasjonen Ap-politikere slutter så stort opp om republikk?

– Jeg har ingen ytterligere tanke om det. Jeg grupperer ikke mine medrepresentanter etter alder. Og resultatet i salen var veldig klart.

Åpner for diskusjon

Tajik leder også Arbeiderpartiets programkomité. Støre sier monarkidebatten kan bli en del av diskusjonen som skal skje der.

– I programprosessen kan vi diskutere alle spørsmål. Det kan hende noen vil ta opp denne saken, og da får vi diskutere det. Mitt inntrykk er at det er bredt flertall i Ap for både Kongehuset og den statsformen vi har i dag.

– Hva er ditt syn?

– Jeg er for den statsformen vi har i dag, som jeg mener har tjent Norge godt og som ivaretar viktige hensyn i tråd med norsk historie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder