Politiet utelukker ikke utvidet siktelse

Retten: Frykter at fengslet advokat kunne påvirket vitner

OSLO TINGRETT (VG) Lange utlegninger om hvorfor han ikke mente alvor med forslaget om å kidnappe et vitne hjalp ikke: Amir Mirmotahari ble varetektsfengslet i fire uker.

Artikkelen er over tre år gammel

Det besluttet Oslo tingrett fredag kveld. Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad besluttet at Mirmotahari skal sitte fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud og medieforbud.
Onsdag avslørte VG at Oslo-advokaten Amir Mirmotahari har diskutert muligheten for å kidnappe et voldtekstoffer som skulle vitne mot en av advokatens klienter.
Lydopptak: Skulle sabotere nattklubb med tamponger og stinkbomber
Retten har besluttet at advokaten skal sitte i full isolasjon de to første ukene fordi det er fare for at han kan påvirke gjennom bekjente i fengselet han har møtt gjennom sitt yrke som advokat, mener retten.

Fikk medhold


Dermed fikk politiadvokat Sturla Henriksbø medhold i sitt krav, og mener det er viktig:

– Det er veldig alvorlige forhold VG har avdekket, og lydopptaket viser veldig alvorlige forhold. Da trenger vi å ettergå disse opplysningene, både fra opptaket og også i siktedes egen forklaring, uten at siktede har noen mulighet til å påvirke vitnenes forklaringer eller ødelegge bevis, sier Henriksbø til VG etter møtet.

Mirmotahari er siktet for forsøk på å motarbeide rettsvesenet samt forsøk på grovt skadeverk.
Retten er ikke nådig mot advokaten - og tar i liten eller ingen grad hensyn til hans argumenter:
** Mirmotahari har hevdet at samtalen med torpedoen var «et spill». Retten slår fast at «siktede imidlertid ikke har gitt en forklaring som svekker mistanken om at dette er en bestilling fra hans side om å utføre en straffbar handling».
** Retten slår fast at samtalen med advokaten og torpedoen fant sted i en arbeidssituasjon og på Mirmotaharis kontor, men at det ikke var en klientsamtale. Samtidig peker retten på at advokaten kjente advokaten fra før - og visste at han kriminell fortid.
** Mirmotahari har anført at 20 000 kroner - som er beløpet det snakkes om på lydopptaket - er så lavt at det er usannsynlig at den kunne ført til noen avtale. Dette avviser retten, og viser blant annet til at torpedoen var på jobbjakt.

Retten fastslår videre:
«Lydopptaket viser at siktede er klar på hva han ønsker som resultat. Han er klar på hvem offeret er og hvor hun kan finnes, og på tidspunktet for handlingen. Han er også klar på godtgjørelsen.»
«Det nevnte lydopptaket viser også at siktede har en lav terskel når det gjelder påvirkning av vitner».
Les advokatens fraseparerte kone: Vi ble presset for penger.

Politiadvokat Henriksbø mener lydopptaket VG publiserte viser at Mirmotahari la til rette for en kidnapping:

– Vi mener det foreligger en bestilling til den mannen siktede snakker med på lydbåndopptaket, og at det lå til rette for at denne torpedoen skulle gjennomføre oppdrag for ham. Etter vår mening er det både skjellig grunn til mistanke og bevisforspillelsesfare, sier Henriksbø.

Innrømmer etikkbrudd

Den siktede advokaten Amir Mirmotahari jobbet i rettsmøtet intenst for å unngå varetektsfengsling, og nekter for å ha gjort noe ulovlig:

– Det han har gjort er ikke straffbart, sier hans forsvarer Anders Brosveet etter møtet, før kjennelsen er klar, og fortsetter:

– Det er ingenting ved de båndene, som er sterkt redigert og tatt ut av sin sammenheng, som tilsier at det er gjort noen bestilling eller konkludert noe om hva som skulle skje, sier Brosveet.

– Hvorfor lanserer han en ide om kidnapping hvis han ikke har planer om å få det gjennomført?

FORSVARER: Advokat Anders Brosveet. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

– Det har han forklart seg om i retten, og jeg kan ikke gå ut med hva han har forklart, sier Brosveet.

– Hvis han mener han ikke har brutt loven, hvorfor avvikler han advokatpraksisen sin?

– Det er stor forskjell på hva som er de etiske kravene til hva en advokat kan og bør gjøre, og hva som er straffbart.

– Innrømmer han å ha brutt advokatetiske regler?

– Ja.

– Ser han for seg å komme tilbake som advokat noen gang?

– Det har jeg ikke diskutert med ham, sier Brosveet.

Brosveet sa til VG etter fengslingsmøtet at Mirmotahari ikke vil godta en fengsling:

– En fengsling vil bli anket, sier Brosveet.

– Tatt opp av kriminell

I en uttalelse har 38-åringen forklart at opptakene «tatt opp av en kriminell i den hensikt å bruke dem til utpressing av meg og min familie», men at «det er fullstendig uakseptabelt for en advokat å ha en slik samtale med en voldskriminell».

Retten viste til at det torsdag ble foretatt et lengre avhør av siktede der det kom opp en rekke opplysninger av sensitiv art som politiet må etterforske videre.

Politiet ber om at 38-åringen fengsles i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, samt isolasjon de første to ukene.

Mirmotahari ble pågrepet og siktet etter at VG publiserte et lydopptak av en samtale mellom ham og en torpedo.

Lange avhør

SIKTET: Amir Mirmotahari som advokat i retten. Nå er han selv varetektsfengslet i fire uker. Foto: Erlend Aas NTB scanpix

Torsdag kveld satt Mirmotahari i lange avhør. Han er siktet for å ha påvirket aktører i rettsvesenet under særdeles skjerpende omstendigheter, og for forsøk på grovt skadeverk etter VGs sak om hans forsøk på å sabotere åpningen av et utested i Fredrikstad. Strafferammen er ti års fengsel.

Nå skal politiet konsentrere seg om å fortsette etterforskningen, blant annet ved å avhøre familiemedlemmer:

– Det er flere personer som skal avhøres, både personer siktede selv har pekt på som kjenner saken, folk han har vært involvert med, og også medlemmer av siktedes familie og som han har relasjoner med, sier Henriksbø.

Han bekrefter at kona er av dem, men presiserer at det bare er advokaten som er siktet i saken.

– Hvorfor tok fengslingsmøtet så lang tid?

– Siktede hadde en grundig forklaring også om det bakenforliggende som han ønsket at dommeren skulle høre fra ham. I tillegg har vi også hatt mye materiale å gjennomgå både fra påtalemyndighetens side og forsvarerens side, sier Henriksbø.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder