Krise da legen ble pensjonist: Flere hundre prøvesvar ble liggende uåpnet

Pasientene fikk ikke svar når de ringte legen. Ingen åpnet brev fra sykehus og laboratorier. 2000 pasienter i Åsnes sto uten fastlege.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi fryktet for liv og helse. Jeg tenkte at skjer det en ulykke eller stor skade nå, får vi problemer, sier kommunalsjef Anne Brit Røst.

I VGs kartlegging forteller kommuner over hele landet om rekrutteringen av fastleger som for mange helseledere oppleves som svært vanskelig. Det bor nesten 2 millioner mennesker i kommunene som er berørt av rekrutteringsproblemene. Noen rapporterer om alvorlig legemangel. I den andre enden av skalaen finnes kommuner som i dag klarer å rekruttere nye leger, men som ser at de vil få problemer i årene framover.

Svært sårbare

I Åsnes i Hedmark kom det ikke som noen overraskelse av legeparet som hadde jobbet i kommunen i 35 år, skulle bli pensjonister. Jobben med å rekruttere nye leger startet i god tid før legeekteparets siste arbeidsdag. Legejakten tok tid. En ny fastlege ble ansatt og tok over en liste med 1200 pasienter ved nyttår. En annen lege skulle begynne i juni, i en liste med 800 pasienter. Etter noen måneder i jobben, ble den nye legen sykemeldt. I april var 2000 innbyggere i Åsnes uten fastlege.

– Da vi erfarte at flere hundre epikriser og prøvesvar lå uåpnet, iverksatte vi umiddelbart tiltak, sier Røst.

TRAVELT: Fastlege Laila Høiås Herlyng er daglig leder ved Åsnes legesenter. Nå forhandles det med kommunene om overtagelse. Kontoret har godt rykte for veiledning av turnuskandidater og får en ny turnuslege i høst. Foto: Fredrik Solstad VG

– Er det noe som er viktig, så er det innbyggernes trygghet for at det er tilgang til leger. Den tryggheten er noe av det viktigste vi gir dem. I denne situasjonen har vi sett hvor sårbart et lite legekontor er. Hvis man ikke klarer å rekruttere ved fravær, blir det fort en kriselignende situasjon, sier rådmann Frank Hauge.

Generasjonsskifte

Mer enn 20 prosent av fastlegene i Norge er 60 år eller eldre, viser aldersoversikten på helsenorge.no. Kommunale helseledere over hele landet er bekymret for hvem som skal overta når generasjonsskiftet slår inn for fullt. I løpet av seks-syv år vil svært mange av legene gå av med pensjon.

* 998 av landets 4810 fastleger er over 60 år.

* En av tre leger er 55 år eller eldre.

TAR GREP: Fastlegene Martin Chapman og Laila Høiås Herlyng ved Åsnes Legesenter, kommunalsjef for helse Anne Brit Nilsen Røst og rådmann Frank Hauge har hatt et travelt halvår. Legekrisen gjør at legekontorer slås sammen og kommunene overtar driften. Foto: Fredrik Solstad VG

* Inn i yrket kommer det ikke mange nok unge leger. Kvinnandelen blant medisinstudentene har de siste årene ligget på over 70 prosent.

Helsesjefer og kommuneleger over hele landet sier til VG at unge, kvinnelige, nyutdannede leger i stor grad velger sykehusjobb med fast arbeidstid og gode sosiale ordninger.

Bekymret

I Åsnes begynte innbyggerne å ringe rett etter nyttår: – Legen min har sluttet. Når får jeg ny fastlege? Hva har du tenkt å gjøre med dette?

De ringte helsesjef og rådmann. Hver fjerde av Åsnes 7500 innbyggere hadde mistet fastlegen sin. Legesekretæren hadde sluttet samtidig med legene.

Legeekteparet som skulle erstattes hadde jobbet i kommunen i 35 år. De var sammen med syv andre fastleger fordelt på to legesentre og en solopraksis. Pensjoneringen kom ikke som en overraskelse. Det ble jobbet hardt for å rekruttere leger. Men ingen takket ja til jobber i Solørs «hovedstad». Det kom knapt nok søkere.

RETT INN I KRISEN: Anne Britt Nilsen Røst overtok jobben som kommunalsjef for helse i vår. Det var midt i krisen. Foto: Fredrik Solstad VG

– Det burde ikke være problemer med å få ansatt leger her. Flisa er ikke usentralt. Det er ikke langt til Elverum. Det er gode forbindelser til Kongsvinger. Vi har butikker og kafeer, sier Anne Brit Røst.

– Vi prøvde å berolige innbyggerne. Vi jobbet med å stabilisere legetilgangen, utfordringene stod i kø. Vi hadde vikar inne de fire første månedene både fra byrå og vikar vi rekrutterte selv, sier rådmann.

Sykehjemslegen ble omdisponert til fastlege. Åsnes legesenter hjalp til å sykehjemmet når de hadde ledig tid. Ulempene med små kontormiljøer kom tydelig fram. Det ble fort krise da stillinger ble stående ledig.

Les: Helseministeren om fastlegekrisen: Skylder på kommunene

Blir kommunale

Helseledelsen og fastlegene har hatt en travel sommer: Løsningen i Åsnes er å slå sammen legekontorene og lage et større miljø. Samtidig vil legekontoret bli kommunalt drevet når kommunen kjøper ut legene som har vært selvstendig næringsdrivende i mange år.

95 prosent av alle fastleger i Norge er selvstendig næringsdrivende. Flere kommuner vurderer nå å gjøre legestillingene kommunale. I Åsnes vil driften av legekontoret ligge under rådmannens stab. Det utredes om legene skal ansettes i kommunen eller alternativ både fast ansatte og privatpraktiserende i et kommunalt drevet kontorlandskap.

Les: Støre: Ansvarsfraskrivelse fra Bent Høie

– Hvis vi skal beholde legene i noen år, må vi gjøre det administrative enkelt. Vi har 37,5 timers arbeidsuke, men jobber minst 50 timer hver uke. Nå kutter leger i listene sine. De klarer ikke det antall pasienter de hadde før. Det gjør at økonomien blir dårligere. Det har skjedd en enorm forandring de siste fem årene. Vi har hatt turnuskandidater hos oss, men de ønsker seg sykehusjobb med fast lønn. Kommunal stilling med fast lønn gir en forutsigbar arbeidsdag og vi får søkere, sier Laila Herlyng, fastlege og daglig leder ved Åsnes Legekontor.

Martin Chapman har vært lege i Åsnes siden tidlig på 90-tallet. Hans pasientliste har gradvis blitt kortere.

– Pasientene eldes med legen. Mange fra Solør har hatt hele sitt yrkesaktive liv i Oslo. Som pensjonister flytter de hjem. Ungdommen flytter ut. Pasientene som er igjen har ofte flere sykdommer. En av 13 av mine pasienter har diabetes. Det er over gjennomsnittet. Jeg bruker mer tid på 630 listepasienter enn på de mer enn 900 jeg hadde for noen år siden, sier fastlegen som er hovedtillitsvalgt for fastlegene i Hedmark.

Viktig med fastlege

Rolf Otto Lie er leder av både det lokale Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke i Åsnes. Han er pasient hos fastlege Pojan Dehnavi.

Fastlegen stopper i korridoren for en kort prat.

– Det er travelt. Jeg har legevakt alene for 5000 pasienter, sier den svenske legen som har jobbet i Åsnes i et par pår.

Pasient og fastlege har hatt et godt samarbeid: – Jeg har lagt om kostholdet de siste månedene. Siden mai måned har jeg gått ned 17 kilo og sluttet med fire forskjellige medisiner, forteller Lie som har hatt et opphold på Feiringklinikken i sommer og satt inn stent i flere årer.

– Hva betyr det for deg å ha en stabil fastlege?

– Det er viktig. Jeg kan jo ikke ringe Feiring selv og bestille time. Jeg må rekvisisjon og den får jeg av fastlegen, sier Lie.

GOD SAMARBEID: – Før klarte jeg ikke å klippe plenen. I går gikk jeg med gressklipperen lenge. Formen er mye bedre, sier Rolf Otto Lie. Han har sammen med fastlege Pujan Dehnavi tatt grep om helsen. Foto: Fredrik Solstad VG

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder