Asylsøknaden må realitetsbehandles i Norge

UT AV NORGE: På denne bussen satt Abdullah fra Jemen og tolv andre menn. Her krysser bussen grensen ved Storskog grensestasjon utenfor Kirkenes. Foto: Terje Mortensen , VG

UNE: Feil å kaste ut Abdullah til Russland

Utlendingsnemnda opphever UDIs vedtak som førte til at Abdullah fra Jemen ble sendt tilbake til Russland over Storskog. Begrunnelsen er at Russland ikke er et trygt returland i denne saken.

 • Anne Stine Sæther
 • Øyvind Gustavsen
 • Nora Thorp Bjørnstad

Artikkelen er over fire år gammel

– Han fikk ikke realitetsbehandlet sin asylsøknad i Norge og ble uttransportert. UNE har omgjort vedtaket og hans søknad skal behandles i Norge. Grunnen er usikkerhet rundt hans situasjon i Russland, hans profil som menneskerettighetsaktivist i Jemen og den generelle sikkersituasjonen i Jemen. UNE mener det er en fare for at han uttransporteres til Jemen innen kort tid, sier nemndleder i UNE Espen Slettmyr.

Les også: Flyktninger sendt til Russland. Trues med retur til Jemen

– Abdullah er kjempeglad, sier advokat Mohammad Ashan Rashid som har fått opplyst at det jobbes med å hente jemenitten tilbake til Norge.

Ble sendt ut av Norge timer før visumet gikk ut

Sammen med landsmannen Ahmed, ble Abdullah utvist til Russland tirsdag 19. januar, få timer før begges visum gikk ut. De to var på bussen med 13 enslige menn som ble kjørt ut av Norge over Storskog.

Stortinget haste-endret utlendingsloven i november for å unngå full saksbehandling av asyøsknadene fra et større antall av flyktningene som ankom over Storskog. Lovendringen ga UDI utvidet adgang til å nekte å behandle en asylsknad når søkeren allerede har hatt opphold i et annet land som ansees trygt.

VG har kontaktet Justis-og beredskapsdepartementet for å få deres kommentar til UNEs vedtak. Departementet viser til at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker. Heller ikke utenriksminister Børge Brende er i dag tilgjengelig for kommentar, da han befinner seg på giverlandskonferansen i London.

Norge har imidlertid ikke returnert asylsøkere til Jemen siden 15. april i fjor fordi landet anses som for farlig for retur.

OPPHEVES: Abdullahs asylsøknad skal behandles i Norge, sier UNE. Foto: ,

Russiske grensevakter ga Ahmed og Abdullah 48 timer til å melde seg på flyplassen i Moskva med billett ut av landet. Etter at de to skilte lag i Moskva, meldte Abdullah seg for politiet.

Er utvist fra Russland

Han fikk et utvisningsvedtak og må ut av Russland innen førstkommende lørdag.

Det russiske utvisningsvedtaket har UNE tatt hensyn til i sin vurdering.

Grunnen er at norsk lov pålegger Norge å ta hensyn til om personer som sendes ut av landet vil være i fare for å bli videresendt til et område hvor han risikerer å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling.

UNE legger til at Russland tidligere har returnert tre syrere til Syria i 2015.

«Videre viser UNE til at Russland flere ganger er dømt for brudd på EMK artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) for å ha utvist eller returnert personer til land hvor de står i fare for å bli utsatt for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling.»

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) mener Norge ikke kan gå ut fra at Russland er et trygt land for asylanter som ikke får sin sak vurdert før de returneres.

– Både FNs høykommissær for flyktninger og Landinfo-kontoret i den norske utlendingsforvaltningen har påpekt mangler ved det russiske asylsystemet som kan forhindre en rettferdig og effektiv behandling av asylsøknader, sier den russiske programdirektøren for HRW, Tanja Lokshina i en uttalelse.

Frykter for livet

Advokat Mohammad Ahsan Rashid har også påklaget saken til Ahmed, som ble utvist sammen med Abdullah.

Ahmed fikk sitt utvisningsvedtak i russisk domstol noen dager etter landsmannen Abdullah.

Ahmeds norske advokat forventer at også Ahmeds vedtak blir omgjort, slik at hans sak blir realitetsbehandlet i Norge. Denne saken er ikke overført til behandling i Utlendingsnemnda.

– Jeg har forstått det slik at UDI ikke har sendt den til UNE fordi de har ventet på avgjørelse i Abdullah-saken. Jeg oppfatter de opplysningene vi fikk fra UDI i går om at de jobber med å få Ahmed tilbake også. Dette tyder på at UDI kommer til omgjøre hans vedtak selv uten at det oversendes til UNE, sier Rashid til VG.

Ahmed har tidligere forklart at han frykter for livet sitt ved en retur til Jemen.

– Jeg vet at jeg kan bli drept når jeg kommer hjem, men jeg vil heller dø i mitt hjemland enn på fremmed jord. Jeg kan ikke forstå at når noen flykter fra krig, er det dette man møter. Jeg vet hvem som har skylden hvis jeg dør.

Les også

 1. Erna Solberg i stort «asylintervju»:
  – Vi må vise fasthet mot Russland

  Norge må fortsette å stille krav til Russland, og trenger ikke å følge alle anbefalingene fra FNs høykommissær for…
 2. Ahmed (36) fra Jemen ble utvist fra Norge - i dag må han møte i retten i Moskva

  I dag møter Ahmed (36) fra Jemen i retten i Moskva. Der kan han bli utvist - en uke etter at han ble kastet ut av Norge.
 3. Jemenitt sendt ut over Storskog: Ahmed i Russland: - Jeg har gitt opp

  Flyktningen Ahmed (36) fra Jemen sier at han prøver å unngå å bli fengslet i Russland, og vil prøve å reise til Jemen…
 4. SV ber Ap støtte en pause i Storskog-utsendelsene

  SV-leder Audun Lysbakken ber de andre opposisjonspartiene bli med på å be regjeringen midlertidig stanse utsendelsene av…

Mer om

 1. Flyktningkrisen i Europa
 2. Innvandring

Flere artikler

 1. Nå er Abdullah fra Jemen tilbake i Norge

 2. NOAS: Ahmed og Abdullah hentes til Norge

 3. Norge returnerer ikke flyktninger til Jemen: Flyktninger sendt til Russland få timer før visumet utløp – truet med utvisning til Jemen torsdag kveld

 4. Abdullah (29) fra Jemen ble tvangsreturnert fra Norge: Advokat: Nå er han bøtelagt og utvist fra Russland

 5. UDI ber om ny Storskog-instruks: Ikke trygt å returnere til Russland

Fra andre aviser

 1. Listhaug: - Russland er et trygt land

  Fædrelandsvennen
 2. UNE opphever Storskog-vedtak

  Fædrelandsvennen
 3. Utlendingsnemda stoppet retur til Russland

  Aftenposten
 4. Ble utvist fra Storskog i 2015, havnet i Tyrkia. Nå er han tilbake til Norge

  Aftenposten
 5. Utlendingsnemnda: Fem saker med Storskog-asylsøkere skal realitetsbehandles

  Fædrelandsvennen
 6. FN: Norge bryter internasjonale asylregler på Storskog

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no