INNSPURT: Riksmekler Nils Dalseide innledet meklingen mellom Fellesforbundets Jørn Eggum (t.v.) og Norsk Industris Stein Lier-Hansen (t.h) 16. mars. Lørdag startet partene innspurten fram mot tidsfristen, som var midnatt natt til søndag. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Unngår streik! Enige etter nesten 13 timer på overtid: Norsk Industri: 0 i kronetillegg. 2,4 prosent i lønnsvekst

Etter nesten tretten timer med mekling på overtid er Norsk Industri og Fellesforbundet enige! Dermed er en storstreik i industrien  avverget.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Norsk Industri skriver på sine hjemmeside at det generelle kronetillegget i år blir null kroner. På tross av null i sentralt tarifftillegg, blir resultatet en årslønnsvekst på 2,4 prosent. Det betyr ifølge Norsk Industri en ytterligere redusert lønnsvekst i Norge, i tråd med utviklingen de siste år.

Stein Lier-Hansen understreker at det er avgjørende viktig for norsk konkurranseevne og sikring av fremtidige industriarbeidsplasser at denne utviklingen fortsetter.

– Det norske kostnadsnivået må ned, om jobbene skal kunne reddes, sier han.

– Jeg forventer nå at etterfølgende oppgjør ender opp innenfor frontfagets rammer, og dermed er lojale mot industrien, sier Stein Lier-Hansen, adm.dir. i Norsk Industri.

Pensjonsspørsmålet ble i sluttfasen av meglingen løftet ut av frontfagsoppgjøret. Dette blir nå overlatt til en utredning basert på Fellesforbundets og Norsk Industris forslag om pensjonskonto, i regi av regjeringen og i samarbeid med arbeidslivets parter, skriver Norsk Industri.

Det var rett før klokken tolv at det kom signaler om at Norsk Industri og Fellesforbundet kunne være i ferd med å komme til enighet i meglingen. Meglingsløsningen kom litt etter klokken 12.30. Da hadde meglingen vært på overtid siden midnatt.

Fellesforbundet har foreløpig ikke kommentert resultatet. Riksmeglingsmannen har kalt inn til pressekonferanse nå klokken 13.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier kaller årets oppgjør for meget krevende.

– Ikke først og fremst, som man vil forstå, på grunn av kroner og øre. Andre krav skaffet oss mer hodebry. Pensjon og krav knyttet til såkalt "sosial dumping" for å nevne noe. Men bakteppet i industrien – med økende ledighet ikke minst i oljerelatert sektor – trakk partene i retning enighet. Og det skulle egentlig bare mangle. Vi som er arbeidslivets parter har en klar og felles forpliktelse på oss til å gjøre det vi kan for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i industrien, sier han på arbeidsgiverorganisasjonens hjemmeside.

Ved 12-tiden nærmet partene seg en løsning, og sannsynligheten for streik var langt mindre, får NTB opplyst.

Aftenposten siterer kilder både på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden på at det nærmer seg en avgjørelse.

Pensjon

Det ble mens det ble forhandlet spekulert i at pensjon kunne bli trukket ut av forhandlingene for å hjelpe partene i havn.

– Parat har ønsket å se videre på en individuell pensjonskonto. Men skal det bli mulig, er man nødt til å få regjering og storting til å endre loven, sa Parat-nestleder Vegard Einan til NTB søndag formiddag.

Overtidsrekord

Fellesforbundet og Norsk Industri har gjort det til en vane å megle langt på overtid. I 2014 tok det 18 timer. I år endte man på 12,5 timer på overtid etter fristen som gikk ut ved midnatt natt til søndag.

Underveis ble det klart at forhandlingene var vanskelige og at det var fare for storstreik i industrien. Men mente at pensjonsspørsmålet var en sak Fellesforbundet kunne gå til streik på. Det ville folk kunne forstå. Men eksempelvis kamp om tillegg og kroner og øre mente man var vanskeligere å selge inn, da både Fellesforbundet og LO har gått langt i å signalisere moderasjon.

Søndag formiddag ble det trukket frem at Fellesforbundet bare trenger å legitimere en streik overfor sine egne medlemmer og at de er mer opptatt av kamp mot sosial dumping og viktigheten av å kjempe for ordninger som for eksempel kosttillegg, enn andre.

Alle fremholder at meglingen er krevende, men det at den gikk så lenge på overtid viste vilje til å unngå konflikt.

Prinsipielle spørsmål

Da meglingen gikk på overtid fra midnatt gjensto flere viktige prinsipielle spørsmål som Norsk Industri, som representerer arbeidsgiversiden, og Fellesforbundet, som representerer arbeidstagersiden, har veldig motstridende interesser og syn på.

Partene forhandlet gjennom hele natten, ledet av riksmegler Nils Dalseide.

– Nei, svarte Norsk Industris forhandlingsleder Stein Lier-Hansen søndag morgen på spørsmål fra journalister om det nærmer seg en løsning.

– Jeg håper vi ikke slår rekorden, la han til noe senere.

I 2014 kom partene til enighet nesten 18 timer på overtid.

– Begge parter har sagt at de er villige til å fortsette etter fristutløpet, sa riksmegler Nils Dalseide da han møtte pressen like før meglingsfristen utløp, ifølge NTB.

– Det må betydelig bevegelse til for at partene skal bli enige. Det kan gå fort, men det kan også gå sakte, sa han da fristen løp ut og partene gikk over i overtidsmegling.

– Vanskelige spørsmål

Lørdag kveld slo riksmegleren fast at det gjensto flere vanskelige spørsmål som partene har veldig motstridende interesser og syn på.

– Det er en mulig utgang at vi ikke får det til, men det er også en mulig utgang at vi får det til, sa riksmegler Nils Dalseide til NTB i 21-tiden lørdag kveld.

VG fanget søndag opp to viktige signaler. Norsk Industri og Fellesforbundet sto ganske langt fra hverandre når det gjelder kroner og øre og reisegodtgjørelse.

Men det så bedre ut knyttet til større prinsipielle spørsmål som pensjon og tiltak som kan bidra i kampen mot den økende ledigheten.

Det ga optimisme knyttet til prinsippsaker, mens man sto lenger fra hverandre om penger og tillegg: Det er spørsmål man pleier å kunne løse i kompromisser. Prinsipper åpner i mindre grad for kompromisser.

Konstruktivt

Riksmekleren mente partene var velvillige, og ønsker å komme til en enighet.

– Jeg vil si at partene er veldig konstruktive, gitt det faktum at de er veldig uenige. Det er god dialog og bra stemning. Jeg opplever at de har et sterkt ønske om å bli enige, sa Dalseide i natt.

NHO og Norsk Industri har i forkant forsøkt å legge listen ved å varsle et såkalt nulloppgjør.

Det er meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter som arbeidsgiverforbundet har direkteavtale med.

Her er bedriftene som ville blitt omfattet av en eventuell konflikt i de ulike meglingene.(ekstern lenke)

– Klubbene våre må mobilisere og forberede seg i tilfelle streik, sa kommunikasjonsansvarlig Vidar Grønli i Fellesforbundet til NTB.

– De må finne lokaler for mønstringsmøter, finne fram streikevester og materiell de har tilgjengelig og finne ut hvordan man skal kunne organisere streiken praktisk.

Fikk du med deg? Slik tynger oljenedturen årets lønnsoppgjør

Les også: Ett døgn før meglingsfristen går ut, står partene langt fra hverandre.

Aibel advarer

Administrerende direktør Jan Skogseth i oljeleverandørbedriften Aibel var tydelig på at streik var et streikescenario.

– Tidspunktet er det verst tenkelige, sa han til Dagens Næringsliv.

Hos Aibel ville 600 ansatte tatt ut i en eventuell streik.

– Konsekvensene av en streik nå er dramatisk negative. Industrien sliter nok allerede, og vi trenger ikke det i tillegg, slo Skogseth fast.

Fellesforbundets oversikt viser at flest ville bli tatt ut i de oljedominerte vestlandsfylkene Hordaland (4.035 ansatte) og Rogaland (3.505 ansatte) ved en eventuell streik.

Her er grafene som viser at du får mindre å rutte med i år

– Streikevilje

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meglinger utover våren.

Men partene kom med friske krav. Arbeidsgiverne pekte på oljenedtur, svak økonomisk vekst og økende ledighet som argumenter for et svært moderat oppgjør.

Arbeidstagerne var for sin del opptatt av at kjøpekraften opprettholdes og at ordninger rundt reisebestemmelser, som borteboertillegg, ikke endres i deres disfavør.

Streik kunne derfor ikke utelukkes.

– En streik vil ramme arbeidsgiverne, noe vi mener er riktig. Den kan også ramme publikum på sikt, men i utgangspunktet skal den ramme arbeidsgiverne, sa Grønli.

– Streikeviljen er til stede, absolutt. Vi har fått signaler om at folk er forberedt både på løsning og konflikt, sa han før meglingen gikk inn i de siste fasene.

Fellesforbundet brøt meglingen med Norsk Industri tirsdag, noe som ga partene fire dager på å komme fram til enighet.

LOs sekretariat innkalte til ekstraordinært møte søndag kveld. Tariffoppgjøret og løsningen som innen den tid forhåpentligvis skulle være på plass i frontfaget, er eneste tema på møtet, ifølge FriFagbevegelse.

Kilde: NTB/VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder