ULIKT BEHOV: Mens Per Kåre Fuglestad (42) sparer barnetrygden, bruker Vanja Friksen (37) hver eneste krone. Foto:TERJE BRINGEDAL/CARINA JOHANSEN,VG

Vanja (37) bruker opp barnetrygden - Per (42) sparer alt til barna blir 18

Begge mener høyinntekts-familier ikke trenger barnetrygd

Barneminister Solveig Horne (Frp) vurderer mer målrettet barnetrygd

Oppspart barnetrygd gir Per Kåre Fuglestads (42) tre barn omtrent 270.000 kroner hver på 18-årsdagen. Vanja Friksen (37) er alenemor med ca. 300.000 kroner i årsinntekt. Hun har ikke råd til å spare én krone av barnetrygden.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Jeg trenger alle de midlene jeg får til de fortløpende utgiftene, sier Vanja åpenhjertig til VG.

Hun har heltidsjobb, men har sett seg nødt til å ta en jobb ved siden av for å få det til å gå rundt. Hun leier leilighet i Lier. Hun har aldri hatt råd til å kjøpe.

Nå mener Vanja Friksen det er på tide at politikerne gjør alvor av å bruke barnetrygden på de som virkelig trenger barnetrygd. Hun er utvilsomt en av dem.

Les også: Barnetrygd blues

Selv om hun som aleneforsørger for ett barn får dobbel sats og 1940 kroner i måneden i barnetrygd, så har hun behov for mer.

– Det koster stadig mer å ha barn. De skal ha mat, klær, sko og utstyr. Prisene stiger. I tillegg koster det å delta på fritidsaktiviteter og dekke en rekke andre kostnader, sier Vanja Friksen.

Får hakeslipp

Hun støtter initiativet fra regjeringen om å vurdere en mer målrettet bruk av de 15 milliarder kronene som går ut av statskassen til barnetrygd årlig.

– Helt ærlig, jeg mener barnetrygden bør gå til familier som trenger den. Det er vel ikke intensjonen med disse pengene at velstående familier skal spare store summer til barna sine, spør Vanja.

Hun får hakeslipp da hun får vite at dersom hun hadde spart 1940 kroner i måneden frem til sønnen hennes blir 18 år, hadde han hatt over 500.000 kroner på konto.

Les også: Vil kutte barnetrygd for noen

Per Kåre Fuglestad fra Brusand på Jæren er ikke overrasket over at sparing av barnetrygd fører frem til slike summer. For i hans familie går barnetrygden hver måned rett inn på de tre barnas sparekonto. I flere år satte han pengene i fond for å få større avkastning. Det vil han starte opp igjen med fordi renten i banken er så lav og fordi han mener risikoen med sparing i fond blir redusert på lang sikt.

Har veldig god økonomi

Fuglestad legger ikke skjul på at familien hans har god økonomi. Som prosjektleder i en fremadstormende bedrift i oppdrettsnæringen slipper han å ty til trygdeordninger for å betale regningene sine.

Han er bondesønn fra Jæren, har alltid jobbet mye og tjent sine egne penger siden han var 13 år. Blant annet har familien investert i en hytte som også kan være en buffer mot tøffere økonomiske tider.

– Vi har ærlig talt ikke hatt behov for barnetrygd. Andre foreldre har mye mer bruk for dette bidraget fra staten enn meg og mine. Derfor støtter jeg en mer målrettet barnetrygd som kommer de som trenger det mest - til gode, sier Fuglestad.

Han konstaterer at nå er han en av mange som merker at det er gode tider.

TRENGER IKKE BARNETRYGD: Per Kåre Fuglestad (42) er trebarnsfar, og setter inn 1000 kroner pr. barn på «barnetrygd-kontoen» deres månedlig. Foto:Carina Johansen,VG

– Vi tjener godt og er i en god fase i livet. Men vi vet jo ikke hvor lenge det vil vare. Også derfor kan det være greit å legge til side noe for barna, sier Fuglestad til VG.

Han nevner bil-lappen som en utgift det kan bli aktuelt å dekke med barnetrygd-pengene. Men i utgangspunktet skal pengene til de tre barna på 3, 6 og 9 år, få stå i fred og godgjøre seg til de utgjør tilsammen ca.800.000 kroner når barna fyller 18.

Les også: Dette mente Horne i 2011

Barneministeren vurderer omfordeling

Barneminister Solveig Horne (Frp) valgte selv å bruke barnetrygden til å dekke utgifter fortløpende da hennes barn var i barnetrygd-alder. Det vil si: Hun hadde egentlig ikke økonomisk handlingsrom til å spare opp midlene til barna ble 18 år.

BRUKTE BARNETRYGD-PENGER: Statsråd Solveig Horne (Frp) hadde ikke råd til å spare opp barnetrygd-pengene da barna hennes var små. Foto:Roger Neumann,VG

– Jeg prøvde å spare litt i starten, men oppdaget at det ikke gikk, sier Horne.

Nå vurderer hun sammen med regjeringen en mer treffsikker målretting av

barnetrygden.

– Det er 20 år siden vi hadde en gjennomgang av alle bidragsordningene, derfor er jeg glad for at vi nå skal gjøre det.

– Men du er interessert i en mer målrettet ordning enn i dag da alle får det samme uansett inntekt?

– Jeg ser at vi har en utfordring om barnefattigdom i dag. Flere har tatt til orde for at dersom barnetrygden hadde vært mer målrettet, kunne man ha hjulpet flere. Det er noe et nytt utvalg nå skal se på. Vi skal ha gode velferdsordninger for å sikre støtten til familier og barn, sier Horne.

Hun mener man i et moderne samfunn må se på om barnetrygden kan bli mer målrettet.

Vektlegge fordelingshensyn?

I mandatet til det ennå ikke oppnevnte utvalget, som i månedene fremover skal se på barnetrygden med nye øyne, er utgangspunktet forskjellene i barnefamilienes økonomi:

«Det er betydelig forskjell i barnefamilienes økonomi, og barns oppvekst påvirkes av det. Utvalget skal drøfte i hvilken grad en bør vektlegge fordelingshensyn ved utformingen av støtte til barnefamilier, blant annet for å redusere barnefattigdom. Utvalget skal særlig se på barnetrygden, og skal blant annet vurdere ulike modeller for omfordeling av barnetrygden, slik at den i større grad målrettes mot fattige familier.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder