KOMMER MED TILTAK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer om noen uker med regjeringens nye lovforslag mot mobbing som skal legges frem til behandling i Stortinget. Ifølge Elevundersøkelsen er det nok å ta tak i. Foto: Frode Hansen VG

39.000 elever mobbes - mange opplever at voksne ikke merker det

Flere elever opplever mobbing enn de siste årenes Elevundersøkelser har vist. Mange elever opplever at voksne på skolen ikke legger merke til mobbingen.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over tre år gammel

Det viser den nye Elevundersøkelsen som ble publisert tirsdag morgen. Ifølge landets største enkeltstående undersøkelse, svarer 6,3 prosent prosent av elevene at de utsettes for mobbing. Det tilsvarer over 39000 elever i norske barne- og ungdomsskoler.

Undersøkelsen er den første etter at elevenes opplevelse av krenkelser ble utelatt fra spørsmålene.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2016 viser at de voksne ikke oppdager mye av mobbingen som skjer på skolen. Rundt 40 prosent av elevene som har blitt mobbet av andre elever svarer at ingen voksne visste om mobbingen.

Les igjen: HISTORIEN OM ODIN

– Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

6,3 prosent blir mobbet

6,3 prosent svarer at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Dette er et samlet tall for de som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen, eller digitalt av medelever.

Les også: Erna lover barn null mobbing - selv om det er et umulig løfte

Når det gjelder type mobbing, svarer nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent av elevene som opplever seg mobbet - svarer at de utsettes for fysisk mobbing.

16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

– Må tas på alvor

– Det er alvorlig. Elever skal bli tatt på alvor når de sier fra om mobbing. De som jobber i skolen må ha kunnskap om hvordan man avdekker og stopper mobbing, og følger opp elevene og miljøet. Vi har flere tilbud til skolene for å styrke denne viktige kompetansen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Kunnskapsministeren kjenner nå på behovet for å lovfeste nye tiltak mot mobbing.

– Mobbing er forferdelig for den som blir utsatt for det, og et alvorlig samfunnsproblem. Vi vil derfor lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til kommuner som ikke følger opp. Ingen skal kunne snu seg vekk og la være å gripe inn, sier Røe Isaksen.

Endret undersøkelsen

Etter at VG i 2015 skrev flere saker om at den nye elevundersøkelsen kan ha gitt et kunstig lavt tall på hvor mange elever som blir mobbet, endret skolemyndighetene Norges største undersøkelse.

KrFs utdanningspolitiker på Stortinget, Anders Tyvand, understreker at det er elevenes og barnas egen opplevelse av mobbing som må legges til grunn, og ikke at voksenpersoner definerer hva som er mobbing.

– Barna må tas på alvor, og vi kan ikke ha et lovverk der lærerne skal definere om et barn blir utsatt for mobbing eller ikke. Det er et viktig prinsipp at det er barnets opplevelse som skal ligge til grunn, og det må tilbake i loven hvis regjeringen skal få støtte fra KrF i Stortinget, sier Tyvand.

I et forslag som nå er ute på høring, er barnets subjektive opplevelse tillagt mindre vekt, etter Tyvands mening.

Les også: Tviler på enorm mobbe-nedgang i Oslo-skoler

Både tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som har engasjert seg kraftig mot mobbing, og nestor i arbeidet mot mobbing, Dan Olweus, kritiserte at den tidligere undersøkelsen gjorde det umulig å sammenligne omfanget av mobbing i skolen med tidligere år.

11000 opplever at de mobbes av voksne

I den nye undersøkelsen får elevene også spørsmål om de har blitt mobbet av voksne på skolen. 1,8 prosent av elevene i undersøkelsen sier at de har opplevd slik mobbing. Det tilsvarer over 11000 elever i grunnskolen.

– Alle barn skal ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen. Skolen skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker. Vi trenger mer handling og mindre byråkrati, sier Røe Isaksen.

Et av de nye spørsmålene i år handler om digital mobbing, der 1,9 prosent av elevene svarer at de opplever denne typen mobbing. Det tilsvarer nær 12000 elever i barne- og ungdomsskolen.

– Det er ikke alltid lett å vite hvor du skal henvende deg når barnet ditt opplever utestengning, ondskapsfulle meldinger i sosiale medier - eller blir plaget på andre måter. Derfor lanserte vi tidligere i høst et nytt nettsted, nullmobbing.no, der vi har samlet råd til elever og foreldre som står i en mobbesak, sier Røe Isaksen.

Nye spørsmål

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at Elevundersøkelsen fra de siste tre årene kan ha gitt et kunstig lavt tall på hvor mange elever som ble mobbet.

Flere forskere har påpekt at nye spørsmål om ulike krenkelser i forkant av hovedspørsmålet om mobbing, kan ha påvirket svarene om mobbing. Den nye spørsmålsrekken skal kunne gi oss et riktigere bilde, ifølge kunnskapsministeren.

– Jeg mener det har vært helt nødvendig å gjøre endringer i Elevundersøkelsen. Dette er den viktigste undersøkelsen vi har for å kartlegge mobbing i skolen. Det er avgjørende at tallene i undersøkelsen gir et så riktig bilde som mulig og har høy troverdighet, sier Røe Isaksen.

432.000 elever svarte

I den forrige Elevundersøkelsen svarte 3,7 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Da hadde ikke undersøkelsen egne spørsmål om digital mobbing og voksne som mobber.

– Uansett hvordan vi måler, blir vi aldri ferdige med å jobbe mot mobbing. Å jobbe mot mobbing er i praksis å jobbe kontinuerlig med å skape trygge miljø med trygge barn, sier Hege Nilssen.

Cirka 432 000 elever svarte på Elevundersøkelsen høsten 2016. Den var obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Mer om

 1. Mobbing
 2. Skole og utdanning
 3. Barn og unge
 4. Oppvekst
 5. Solberg-regjeringen
 6. Helse

Flere artikler

 1. Mobbingen øker - over 50.000 elever plages

 2. Ny undersøkelse: Færre elever blir mobbet

 3. Røe Isaksen plages av vennene: Mangelfulle mobbetiltak

 4. Joachim holdt mobbingen for seg selv – anbefaler å varsle tidlig

 5. Rapport: Barn som blir mobbet får ikke oppfølging

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder