FIRE FELT: Statens vegvesen ønsker mer av dette i Norge. Foto:Audun Braastad,NTB scanpix

Trenger 28,5 milliarder årlig for å få god nok vegstandard

Dersom Statens vegvesen skal nå sine målsettinger for riksvegnettet i 2050 må de få inn rundt 8,5 milliarder kroner mer fra bompenger og statsbudsjett hvert år de neste 35 årene.

Artikkelen er over fem år gammel

I dag skrev VG om hvordan Norge forfaller. Svimlende 2600 milliarder kroner må til for å få en god nok standard på norsk infrastruktur. Mer enn halvparten må gå til jernbane og riksveger.

På en pressekonferanse mandag presenterte Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor sine analyser for hvordan ting bør se ut i 2050. Statens vegvesen trenger 1000 mrd. til riksvegene, mens Jernbaneverket trenger det halve for å nå sine ambisjoner.

– Man må huske på at det er lenge til 2050. Vi skal ikke opp mye fra de 11-12 mrd. vi har årlig i dag. Fordeler man 500 mrd. på alle de årene skal vi bare opp på 14 mrd., sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

LES OGSÅ: Veisprekk kan være årsak til dødsulykke

Sparer 450 mrd.

For Statens vegvesen må det betydelig mer penger til.

– Fra bompenger og statsbudsjett får vi inn like over 20 mrd. årlig nå. Vi må litt høyere, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Med litt mener han rundt 8,5 mrd. mer hvert år.

PROTOKOLL: Hvordan er infrastrukturen i din kommune? Del bilde fra din kommune her

Skulle Aksnes og co. få disse pengene, og gjennomført alt de mener er nødvendig vil det ifølge vegvesenet spare samfunnet for 450 mrd. i transportkostnader i den andre enden.

– Dette skyldes blant annet at den totale reisetiden blir redusert med 17 timer, forklarer vegdirektøren.

FUNGERENDE VEGDIREKTØR: Lars Aksnes Foto:Berit Roald,NTB scanpix

2000 km firefelts vei

Han mener det er et stort gap mellom dagens standard og det vegnettet Norge bør ha. Derfor ønsker han seg blant annet følgende:

• I 2050 ønsker han at man skal ha nesten 2000 kilometer med firefelts vei mot de nesten 800 som vil være tilfellet i 2018.

• Han vil ha 530 kilometer kollektivfelt mot 90 i 2018.

• Han vil ha over 1400 kilometer to- og trefelts vei med midtrekkverk mot 300 i 2018.

• Han vil ha bort alle 17 fergesambandene på riksvegnettet.

– Vi sier ikke noe om hvor raskt vi kan få til de ulike tingene, men bare hvordan vi mener det bør være i 2050. Så er det et politisk spørsmål om hvor hardt man skal prioritere. Vi skal klare å få gjennomført disse tingene dersom vi får penger til det, sier Aksnes.

LES OGSÅ: Disse 104 broene har truet bærevne

Han ønsker nå ikke å si noe om prioriteringsrekkefølge. Det skal Statens vegvesen presentere i sitt planforslag neste vinter. Deretter skal Stortinget behandle Nasjonal transportplan våren 2017.

TOG: Om det ikke alltid går et tog i dag, så er det et mål for Jernbaneverket at det nesten alltid skal gå et tog i byområdene i fremtiden. Foto:Stian Lysberg Solum,NTB scanpix

Tog hvert 10. minutt

Får jernbaneverket gjennom sine ønsker vil 400 milliarder kroner gå til tiltak for persontrafikken.

– Jernbane er et helt nødvendig virkemiddel for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i storbyene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Hun ønsker seg togavganger hvert 10. minutt i byområdene og forstedene til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger hele dagen, og enda oftere i rushtiden. Det innebærer dobbeltsporutbygging og ny Oslo-tunnel.

Jernbaneverket vil bruke 100 mrd. på godstogtrafikken. Disse pengene skal gå blant annet til å sørge for at man har alternative ruter dersom strekninger av ulike årsaker blir stengt, samt lengre og hyppigere krysningsspor.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder