De to skal på grønn studietur til Canada

PIZZA–LATTER: Frp-leder Siv Jensen (t.h.) og Venstre-leder Trine Skei Grande bekrefter historisk grønn hestehandel. Siv Jensens vakter fra PST hadde ikke spist og bestilte pizza under intervjuet. Men deres mat kom ikke før intervjuet var over og det skapte latter. – Vi får spise det i bilen, sa politimannen. Foto: Kyrre Lien VG

Frp-Siv og Venstre-Trine på vei mot historisk kompromiss

Midt i sommerferien søker Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande et kompromiss som vil kunne prege norsk politikk i mange år.

Artikkelen er over tre år gammel

Venstre+Frp har tradisjonelt ikke så ofte vært sant. Men nå samles de to partienes ledere i et praktisk grønt kompromiss, som vil gi høyere avgifter på ting du bruker som forurenser.

Men disse inntektene skal gis tilbake i skattekutt:

Enigheten

– Vi er enige om at vi trenger høyere avgifter på det vil ha mindre av, nemlig forurensing og CO2-utslipp, og langt mindre skatt på det vi vil ha mer av, nemlig arbeid, bedrifter og miljøvennlig atferd, sier Trine Skei Grande.

– Vi er villige til å være med på å øke avgiftene på det som forurenser, for å bidra til at vi får til det grønne skatteskiftet og kutt i CO2-utslippene. Men forutsetningen er at de pengene som kommer inn i økte forurensings-avgifter, deles ut igjen i den andre enden; til folket og bedriftene, slik at de generelle skattene reduseres, sier finansminister Siv Jensen.

Bare for få uker siden, gikk Skei Grande ut og presset regjeringen om grønt skatteskift.

Les: Frp og Venstre endte i avgiftsfeide

Drar på studietur sammen

Nå har pipen fått en mildere lyd: De møter VG for å fortelle om sin enighet og planer for å realisere den:

De dra på studietur sammen, til Canada om vel 14 dager: British Columbia har innført et skatteregime (ekstern lenke) hvor forurensing og klimautslipp blir ilagt miljøavgifter/skatt – og disse inntektene blir tilnærmet krone for krone omfordelt i form av skattelette til folk og bedrifter.

JENTETUR: Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande viser god kjemi. Det kan komme med når de to partilederne drar på sin første felles studietur, til Canada. Foto: Kyrre Lien VG

– Vi reiser til British Columbia for å lære om hvordan et grønt skatteskifte fungerer i praksis, sier Grande.

– Der har de greid til å få til et grønt skatteskifte, hvor de økte inntektene fra avgifter på forurensing gis tilbake som skattelette. Vi to skal nå på studietur sammen for å lære og høste ideer for hvordan vi kan gjøre det i praksis i Norge, sier finansminister Jensen.

De reiser i august.

– Må gire opp

Venstre har stilt kraftfulle krav for videre støtte til den borgerlige regjeringen, som i hovedsak kan sammenfattes i at Grande og Venstre krever et miljøløft.

– Når Norge denne uken har inngått et samarbeid med EU som vil forplikte oss til å kutte 40 prosent av CO2-utslippene frem til 2030, så må vi gire opp det grønne skiftet.

– Dere får støtte for grønn satsning og Frp garantier om at pengene skal brukes til skattelette?

– At Fremskrittspartiet er med på det et grønt skifte, er ikke overraskende for meg, sier Grande.

– Dere har begge forpliktet dere til at det skal komme grønt skatteskifte i statsbudsjettet 2017: Hva betyr det?

– Vi har allerede løftet åtte milliarder kroner i grønt skatteskifte, men det har ikke vært så enkelt å se. Nå skal vi gjennom vanskelige valg og endringer som folk kommer til å merke, sier Grande.

Les: VG støtter grønn Sandberg

– Kan du være konkret?

– Det er liten tvil om at det er transport og landbruk hvor endringene vil merkes.

– Skattetrykket er høyt nok

De jobber med statsbudsjettet for neste år og vil ikke lekke enkeltheter. Jensen sier det slik:

– Vi skal vri skatter og avgifter slik at det blir lønnsomt å velge miljøvennlig, uten at det blir en ekstra skattebyrde.

– Økte grønne inntekter skal deles ut krone for krone i skattelette: Kan du garantere at dette ikke fører til økt skattetrykk?

– Både Trine og jeg er enig i at skattetrykket er høyt nok. I Frp er vi enige i at vi skal ta et grønt skatteskifte, uten at det gir økt skattebyrde.

– Endel Frp-ere er fornekter at klimaendringene er menneskeskapt. Hva sier du til dem?

– Jeg opplever at den debatten er over. Vi er innstilt på å være med å innfri de klimamålene som er satt. Det vi skal gjøre er å premiere de som velger miljøvennlige biler og løsninger.

VG mener: EU-kravene blir krevende for Norge

Omfattende program

Under Canada-turen skal de to etter planen ha møter i både Vancouver og Victoria med statsråder i delstatsregjeringen, ulike miljøpolitiske talspersoner i parlamentet, næringslivet, miljøbevegelsen, fagforeninger og tenketanker.

Bakgrunnen for deres grønne offensiv er at de borgerlige partiene i budsjettavtalen var enige om at det i statsbudsjettet for 2017 skal fremmes forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon.

20 prosent priskutt på NSB

Et slikt skift skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en «sektorvis reduksjon» av andre skatter og avgifter.

Les: Venstre i vårlig problem

– Jeg tror folk vi være med på en slik grønn dugnad, fordi de faktisk ser at livet blir bedre: Vi bygger ut kollektivnettet som gjør at folk kan velge å reise miljøvennlig, sier Jensen.

– Det må være lønnsomt å ta de grønne valgene. Folk vil få hyppigere avganger og allerede fra oktober reduseres prisene på månedskort med NSB med 20 prosent, slik vi har vedtatt, sier Grande.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder