Derfor truer Jensen med å avsløre politihemmeligheter: – Det kan bli et skikkelig rabalder

Om korrupsjonstiltalte Eirik Jensen velger å avdekke informasjon om politiets hemmelighetsstemplede metoder kan det få store konsekvenser for hele Oslo-politiet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Måten Eirik Jensen har jobbet på har vært veldig omstridt. Den har kanskje ført til en for tett kontakt mellom politi og kriminelle. Har man latt noen kriminelle slippe billigere unna for å ta større aktører, at politiet dermed har sett gjennom fingrene på kriminalitet, da kan det bli et skikkelig rabalder, mener forfatter Stein Morten Lier, som brukte Jensen som ekspertkilde i sin bok «Mafia i Norge».

Boka handler om den organiserte kriminaliteten her i landet.

RABALDER: Velger Eirik Jensen å avsløre detaljer om politiets metoder, kan det få konsekvenser, mener Stein Morten Lier. Foto: Helge Mikalsen , VG

Lier mener det vil få store konsekvenser for Oslo-politiet om den tidligere superspaneren velger å ta bladet fra munnen og fortelle om politiets hemmelighetsstemplede metoder og informanter.

Korrupsjonstiltalte Jensen stadfestet i et intervju i Dagbladet mandag at han ikke kommer til å spare noen når rettsaken mot ham kommer opp.

– Jeg har ikke ønsket å snakke om informanter eller metodene vi har brukt. Men nå må jeg tenke på meg selv. Jeg må snakke om store, hemmelige nasjonale prosjekter og hemmeligheter, noe jeg ikke har ønsket å gjøre. Det kommer til å bli tungt og komplisert, men jeg kommer til å måtte gjøre det for å forsvare meg, sier han til avisen.

Hele korrupsjonstiltalen: Dette er tiltalen mot Eirik Jensen (.pdf)

Eks-polititoppen er tiltalt for å ha hjulpet hasjbaron Gjermund Cappelen med innførsel av nærmere 14 tonn hasj, for dette skal han ha mottatt 2,1 millioner kroner. Han risikerer 21 års fengsel.

– Konsekvenser for ledere og politikolleger

Lier mener at Jensen nå ikke har noe å tape på å gi ut sensitiv informasjon, og betegner denne som det største pressmiddelet den tidligere superspaneren har mot sine egne.

Tidligere Jensen-sjef: – En umulig tanke at han er skyldig

– Han føler at systemet er fullstendig illojalt mot ham. Årsaken til at det har tatt så lang tid å komme med tiltalen, tenker jeg henger sammen med at politiet har måtte tatt en vurdering av hvilke konsekvenser det vil kunne få for dem. Ved å varsle at han vil avsløre hemmelig informasjon, tenker de seg kanskje om to ganger før rettsaken kommer opp, sier Lier.

Hasjbaron Cappelen om Jensen: Kalte ham «Mr. Good»

– Hva kan Oslo-politiet være redde for skal avdekkes?

– Informasjonen kan få konsekvenser for ledere og for dem som har jobbet sammen med Eirik Jensen. Det kan også bety at politiet må begynne å jobbe helt annerledes mot kriminelle miljøer, svarer Lier.

Ukjente kilder, arbeidsmetoder og miljøer

– Til nå har han ikke ønsket å gå inn i den materien fordi det er taushetsbelagt informasjon, og han har holdt seg lojal mot det. I og med det nå er tatt ut tiltale mot ham, må han løfte på dyna, sier Johnny Brenna, som hadde Jensen som øverste sjef i politi i en årrekke på 1990-tallet.

Les også: Tollere tok trailer med hasj

Brenna antar at hans tidligere sjef nå ser behovet for å synliggjøre det han kaller hevnmotivet hasjbaron Gjermund Cappelen har hatt for å angi den tidligere polititoppen. Jensen selv mener informasjonen han sitter på vil kunne avle store saker, og nevner både Flydropp-saken og Rasool-rettsaken.

– Hvilken informasjon vil Jensen kunne gi fra seg?

– Det kommer an på hvor langt han er villig til å gå. Dette er metoder som er hemmelighetsstemplet, og som også kan involvere et sikkerhetsspørsmål. Men det vil kunne dreie seg om store saker som berører både miljøer, informanter og arbeidsmetoder. Han kan for eksempel avsløre kilder og kildenettverk som til nå har vært ukjente, sier han.

– Har noen noe å frykte, og i så fall hvem?

Eirik Jensen om tiltalen: – Har ikke lenger tiltro til systemet

– Det er vanskelig å si. Dette er et stort sakskompleks, og det involverer mye som er hemmelig. Det kommer helt an på hvilke saker og hvor dypt han kommer til å gå i informasjonen. Men jeg tenker han kan komme til å avdekke sensitiv og taushetsbelagt informasjon om metoder som har gått gjennom systemet i politiet, og som er godkjent av politiet og påtale, mener Brenna.

Problematiske metoder

Professor innen organisert og økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen, Paul Larsson, mener at saken mot Jensen bringer spørsmålet rundt skjulte og hemmelige politimetoder bringes frem i dagslyset.

– Det er ytterst viktig at spørsmålene omkring kontrollen av metodebruken belyses offentlig, mener professoren.

Larsson har forsket på politiets bruk av skjulte metoder, som han mener har økt betydelig i omfang de siste tiårene. Han mener politiets bruk av slike metoder krever spesialkompetanse både for informantbehandler og dens veileder, og at det er viktig at informasjon rundt metodene settes under offentlig søkelys av flere årsaker – ikke minst ut fra politiets eget ståsted. Han vil ikke gå konkret inn i Jensens uttalelser, men mener at det bruken av slike metoder kan føre til problemer.

Spesialenheten: Slik SMS-varslet Eirik Jensen hasjbaronen

– Informantbehandling er ingen uproblematisk metode, den kan føre ut i en hengemyr, ofte ut fra gode hensikter, sier han.

Elden: Må sette andre hensyn til side

Eirik Jensens advokat, John Christian Elden, svarer i en e-post til VG følgende på spørsmål om hva Jensen vil oppnå med å gå ut med den typen sensitiv informasjon han har varslet at nå vil komme:

ADVOKAT: John Christian Elden forsvarer korrupsjonstiltalte Eirik Jensen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det vil kunne ha en sentral betydning for å belyse hvem som har interesse av å hevne seg på ham, og hvem som har tilknytninger til hvem i Oslos kriminelle miljøer, skriver Elden.

Han tenker særlig på hvem som er i Cappelens omgangskrets og hva Cappelen har gitt av opplysninger om dem av betydning for politiets arbeid.

– Dette vil kunne ha satt ham i krysspress for å lyve på Jensen, fordi Jensen ble ansett som faglig farlig og fysisk ufarlig for andre.

– Hvilke og for hvem kan det få konsekvenser om din klient velger å avsløre slik informasjon?

– Når det er tatt ut en feilaktig tiltale mot han, må han slå tilbake mot den, og nå sette andre hensyn til side. Det viktigste for hele vårt justisvesen er at uskyldige mennesker ikke domfelles.

– Har Oslo-politiet noe å frykte om denne typen informasjon gis av Jensen?

– Det er det ikke opp til oss å vurdere. Vi må handle ut fra Jensens beste, slik at han ikke risikerer å bli uskyldig dømt, skriver Elden i en e-posten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder