KOMMENTERER TALLENE: Riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.v.) sier 41 grove narkotikasaker per 1. oktober synes noe lavt. Her er han fotografert sammen med tolldirektør Eivind Kloster-Jensen og politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.h.) på utdanningskonferansen til Norsk Narkotikapolitiforening i Bergen oktober i år. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Riksadvokaten: – 41 saker synes lavt

BERGEN (VG) Målet for bergenspolitiet er 110 grove narkotikasaker i år. Etter årets første ni måneder var status 41.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Riksadvokat Tor-Aksel Busch legger ikke skjul på at han er lite imponert over resultatoppnåelsen. Til VG sier han dette om at Vest politidistrikt ligger så langt bak måltallet på 110 saker.

– Resultatene innen ulike fagområder må vurderes ut fra en totalvurdering av den generelle kriminalitetssituasjonen i distriktet og de samlede ressurser som er tilgjengelig. Riksadvokaten har tatt til orientering at politidistriktet gjennom sin virksomhetsplan for 2017 signaliserer økt aktivitet hva gjelder bekjempelse av grov narkotikakriminalitet, og det er i samsvar med våre sentrale prioriteringer.

VG omtalte i går en 52-siders varsler-rapport hvor en betrodd politioverbetjent et knallhardt oppgjør med bergenspolitiet.

Riksadvokaten understreker at han ikke har detaljkunnskap om den totale kriminaliteten i politidistriktet, ei heller om de ressurser politimesteren har til rådighet.

– Synes lavt

– En er derfor tilbakeholden med å vurdere antall saker innenfor ulike kriminalitetstyper underveis i et år, men 41 saker synes lavt, skriver Busch i en e-post til VG.

I et brev til Hordaland statsadvokatembeter og politimesteren i Vest politidistrikt, skriver assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther at "antall etterforskede og oppklarte straffesaker om grov narkotikakriminalitet anses fortsatt som en viktig markør på politiets innsats mot den organiserte kriminaliteten".

VG-Spesial: Dette er varselet

Han kommer med en klar oppfordring om å ha fokus på de kriminelle nettverkene:

– Politiets innsats for å avdekke bakmenn og inndraging av profitt må derfor også i 2016 gis tilstrekkelig oppmerksomhet. Innsatsen skal særlig rettes mot kriminelle nettverk og den illegale virksomheten som disse står for hva gjelder ulovlig produksjon, transport, smugling og omsetning.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen har varslet at han vil gjennomføre en inspeksjon ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt neste år. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Ikke en sak på over ett år

I varslet, som en høyt betrodd politiførstebetjent leverte til politimester Kaare Songstad i april, hevdes det at spanerne ved seksjonen som skal bekjempe organisert kriminalitet ikke har produsert en eneste grov narkotikasak til etterforskning ved avdelingen siden i fjor sommer.

De store beslagene som politiet gjør, er i hovedsak beslag som blant annet gjøres av UP og mannskaper fra patruljeseksjonen, tilfeldige funn og saker som er initiert av utenlandsk politi, hevdes det i varselet.

Da VG-intervjuet visepolitimester Olav Valland for ti dager siden, ville han ikke kommentere påstanden om at spanerne ved etterretnings- og spaningsavsnittet ikke har produsert en eneste alvorlig narkotikasak på over ett år.

Les også: Skal granskes av Spesialenheten

– Må prioritere knallhardt

– Dere har opplysninger fra organisasjonen vår, og tydelig fra et nivå i organisasjonen som ikke må ta ansvar for helheten, som kan se på et avgrenset saksfelt, mens ledelsen er nødt til å forholde seg til totalbildet, og prioritere knallhardt mellom prioriterte saker. Dette handler om prioritering, styring og ledelse, sa Valland i intervjuet.

Hanne Skartveit: Politiet svikter Bergen

VG har spurt førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland om hva han tenker om politidistriktets resultater på narkotikafeltet så langt i år. Han sier dette:

– De når ikke målene sine på dette feltet. Det registrerer jeg.

– De er ganske langt unna, faktisk?

– Ja, det ser jeg. Så har de en forklaring i forhold til dette, ved at de har en rekke andre prioriterte gjøremål som opptar kapasitet. Det kan synes som om de har flere oppgaver enn de er dimensjonert for, sier førstestatsadvokaten.

Professorer: – Politiet bryter loven

Inspeksjon neste år

Stolt-Nielsen har varslet at det vil bli gjennomført en inspeksjonved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Bergen i 2017.

– Ja. I prioriteringsdialogen med politimesteren – med bakgrunn i måltallene og resultatene som er oppnådd - er det naturlig å foreta en slik inspeksjon.

Les også

 1. Eirik Jensen slakter Bergen-politiets narkoinnsats: «Nesten ikke til å tro»

  Selv er han tiltalt for å ha samarbeidet med Oslos fremste narkobaron.
 2. Slo alarm for tre år siden

  BERGEN (VG) Allerede for tre år siden ble daværende politimester Geir Gudmundsen varslet om det som omtales som…
 3. Professorer mener Bergen-politiet bryter loven

  Politiet i Bergen kan ha brutt norsk lov, mener to uavhengige jusprofessorer.
 4. Velforeningsledere: – Vi er holdt for narr

  BERGEN (VG) De to velforeningslederne på Laksevåg i Bergen er klare i sitt budskap: Politimesteren har en stor jobb…
 5. Varslingsrapport: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

  BERGEN (VG) Varselet i Bergen er fullt av eksempler på tjenesteunnlatelser og påstander om illojalitet mot dem som…
 6. Byrådslederen: – Kan ødelegge tilliten til politiet

  BERGEN (VG) Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) reagerer sterkt på påstandene som fremsettes i varselet fra den høyt…
 7. Ingen kommentar fra justisministeren

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) vil vente med å kommentere varselssaken i Bergen.
 8. Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

  BERGEN (VG) Spesialenheten for politisaker vil undersøke om politiet i Bergen kan ha begått straffbare handlinger.
 9. Forbundsleder om narkotikavarselet: – Har tatt for lang tid

  Leder i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, håper et nøytralt organ nå vil behandle narkotikavarselet i Bergen…
 10. Politiet: – Vi var fullstendig overarbeidet

  BERGEN (VG) Visepolitimester Olav Valland bekrefter at det…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder