FRYKT: Stortingsrepresentanten Snorre Valen (SV) vil øke skatten på eiendom og senke den på arbeid. Foto: Helle Gannestad VG

SV-Valen slår alarm etter boligpris-eksplosjonen: – «Den norske drømmen» knuses

Stortingsrepresentant Snorre Valen (31) er livredd for at en hel generasjon yngre nordmenn bare kan skrinlegge «den norske drømmen»: Å eie sin egen bolig.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

SVs nestleder og finanspolitiske talsperson slår alarm etter denne ukens tall som viser en sensasjonell vekst i boligprisene.

Feighet

– Jeg stusser alvorlig over norsk politikks feighet i møte med boligkrisen. Jeg frykter virkelig at vi er i ferd med å lage en generasjon der mange, mange tusen unge stenges ute fra de to tingene vi har sett på som det norskeste av alt: Å eie egen bolig – og ha jobb, sier Valen til VG.

Les også: Johanne (31) og Benjamin (33) får ikke lån - må bo i studentbolig med sine to barn

Han fikk rett og slett sjokk da de ferske tallene kom.

– Helt sprøtt

– Når boligprisene har vokst 15 prosent i Oslo på ett år, og åtte prosent på landsbasis, er det helt sprøtt. Vi har ikke sluttet med boligsubsidiering i Norge. Vi har bare flyttet subsidieringen over de som allerede er så heldige at de er inne i boligmarkedet. Jeg er subsidiert, og har en bolig har hatt en vill prisstigning de siste årene. Det tjener jeg godt på, og jeg får cash av staten for det.

Les også Valens kronikk: «Norge er i ferd med å svikte de unge både på arbeids- og boligmarkedet»

Til og med Høyres Torbjørn Røe Isaksen (38) støtter langt på vei sin politiske motstanders beskrivelse av virkeligheten på boligmarkedet. Det samme gjelder Aps nestleder Hadia Tajik (33) og Valens oppfordring om å sette inn betydelige tiltak straks går særlig til ledelsen i Ap og Høyre:

Kamprop

– Dette er et kamprop om å begynne å snakke om elefanten i rommet, som norsk politikk ikke tør å ta i. Jeg synes det burde ha vært en tverrpolitisk enighet om å se på hvor det i dag er vi putter de store pengene på statsbudsjettet når det gjelder bolig. I dag bruker vi rentefradraget som gjør at vi bruker milliarder på milliarder på å subsidiere folk som allerede har en bolig - mens du har tusenvis av mennesker som står utenfor boligmarkedet uten egenkapital, sier en ilter Valen.

Han sier at mange han kjenner, inkludert gifte der begge er i fast jobb, ikke har råd til å kjøpe seg bolig fordi de ikke har egenkapital.

Ikke arv

– Mange unge mennesker som har betalingsevne, men ikke kan lene seg på arv, holdes også utenfor. Det er ingen som tør å snakke om eiendomsskatt. Jeg blir oppgitt når det eneste virkemidlet er «bedre planlegging». Det er jeg for, at vi skal gjøre det enklere å bygge flee boliger. Men vi har et grunnleggende strukturelt problem, og det kommer til å gå kraftig utover akkurat den generasjonen vi burde ha brydd oss mest om. New York i USA driver langt mer sosial boligbygging enn vi gjør i Norge, påpeker han.

Valen tror frykt for å miste stemmer, er grunnen til at politikerne ikke tør å ta tak i problemene.

I fjor høst advarte Norges Bank om at høy gjeld og fallhøyden i boligprisene kan forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Også bankene har blitt mer sårbare.

Ikke mer skatt

– Jeg snakker ikke om at vi skal betale mer skatt enn i dag, men at mer av skattebyrden flyttes fra inntekt til eiendom. Det sier også de langt fleste økonomer på den vestlige halvkule er lurt. Dette tør ikke norske politikere å snakke om. Det er ganske åpenbart hvorfor. Er du stortingspolitiker, vil du ha stemmer. Men tar du tak i dette, vil mange få inntrykk av at nå skal de betale mye mere i skatt, og at boligen blir dyrere. Virkeligheten er motsatt, sier Valen oppgitt.

Her er punktene han vil ha Ap og Høyres støtte til:

1. Skatt: Vi må følge de overveldende faglige rådene om å flytte skatt fra inntekt til eiendom. Da blir det mindre lønnsomt å spekulere, og vi får et sunnere marked for folk flest.

2. Leie-for eie: Mer av subsidiene må gå til de unge som ikke har egenkapital. Noe av dette burde heller gå til leie-for-eie-boliger, slik at unge med betalingsevne få mulighet til å bygge opp egenkapital og deretter eie sin egen bolig.

3. Fast jobb: Uten fast ansettelse kan du glemme å få boliglån. Derfor må vi stoppe høyresidens angrep på arbeidsmiljøloven.

Valen synes også det er altfor liten oppmerksomhet rundt ungdomsledigheten.

Økende ungdomsledighet

– Vi er ikke i den samme situasjonen som mange andre europeiske land, men det er kort tid siden vi så med gru på en ungdomsledighet på 10 prosent. Nå er den på 12,5 prosent. Det har gått fort.

– Se på rentefradraget. Det kan innføres et tak. En reduksjon i prosent som er lavere enn skattesatsen. Danmark har begynt å gjøre dette. Når sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities sier at vi må gjøre noe for å øke skatten på fast eiendom, så er det ikke fordi han er spesielt radikal politisk. Men fordi han vil ha stabilitet i boligmarkedet og dermed finansiell stabilitet i Norge. Det er grunn til å frykte en boligboble. Vi bør også få Husbanken tilbake til hva den var ment til å gjøre, sier Valen.

– Delvis enig

Torbjørn Røe Isaksen er i egenskap av kunnskapsminister ansvarlig for norske studentboliger, og dessuten leder av Høyres programkomité.

SER RØDT: Torbjørn Røe Isaksen leder Høyres programkomite. Han støtter Snorre Valens diagnose, men ikke løsningene. Foto: Frode Hansen VG

– Jeg er delvis enig i Valens diagnose. Med en så eksplosiv vekst i prisene favoriserer det gruppene som er innenfor og de som får støtte hjemmefra. Men Høyre har siden 50-tallet vært opptatt av selveierdemokratiet og at folk kan eie egen bolig. Derfor har vi også vært mot for eksempel skatt på egen bolig, sier statsråden til VG.

– Rentefradraget er en støtte som går til dem som eier bolig, men det er nettopp derfor en viktig ordning for vanlige folk i middelklassen. Å fjerne Rentefradraget vil trolig ha liten effekt på boligprisene, men desto større virkning på familiebudsjettene, sier Røe Isaksen.

– Bygg flere boliger

Han kjøper ikke Valens forslag til løsninger.

– Det viktigste er å gjøre noe med tilbudssiden: Vi må bygge flere boliger, gjøre reguleringene enklere og fjerne hindringer. Det er regjeringen i gang med bla gjennom den største forenklingen noensinne av plan og bygningsloven med forskrifter. Vi bygger rekordmange studentboliger. Sosial boligbygging slik vi gjorde det for 40 år siden er fristende i teorien, men vil i praksis lett føre til at færre på sikt kommer inn i boligmarkedet. Det fører også lett galt av sted, noe de mange fattigområdene i Europa med sosialboliger illustrerer.

Også Hadia Tajik, nestleder i Ap, deler Valens bekymring for utviklingen i boligmarkedet.

– Det viktigste økonomiske skillet i Norge går på om en har fast jobb eller ikke. Det nest viktigste mange steder er om en er innenfor eller utenfor boligmarkedet. Om det fortsetter som nå, i kombinasjon med for lav boligbygging og sentralisering, risikerer vi å skape et klasseskille.

Hun presiserer at for Ap er det viktig at folk som ønsker det kan eie sin egen bolig.

– Hverken skattekutt, som Høyre ofte vil ha, eller skatteskjerpelser, som SV gjerne krever, gir flere et sted å bo. Den politiske hovedutfordringen er like enkel som den er vanskelig - å bygge flere boliger. Dette bør gjøres i kombinasjon med å bygge ut kollektivtilbudet slik at folk enkelt kan komme seg til jobb, skole, barnehage. Staten må bidra mer ved store kollektivinvesteringer mot at kommunene forplikter seg til økt boligbygging

Hun mener også at det bør bli enklere for kommuner og utbyggere ved at staten koordinerer alle innsigelser, slik at de får den forutsigbarheten de trenger for å bygge.

– Det er ikke aktuelt for oss å øke skattleggingen av folks hjem. I flere storbyer, spesielt Oslo, ser vi at så mange som hver fjerde bolig er en såkalt sekundærbolig, altså et investeringsobjekt. Det er ingen grunn til at disse boligene skal skattlegges mer fordelaktig enn f.eks. en maskinpark i en bedrift. Vi har derfor fått på plass et skatteforlik som innebærer likebehandling av disse. Det vil kunne bidra til dempet prisvekst over tid.

– Jeg er enig i at regjeringen er for passive mot arbeidsledighet, også blant unge. Ap har lansert en tipunktsplan med tiltak mot ungdomsledighet som vi gjerne drøfter med de andre partiene.

Også Venstres yngste stortingsrepresentant, Sveinung Rotevatn (29), deler Valens beskrivelse av situasjonen.

KRITISK: Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (29) er enig i at situasjonen er svært vanskelig for unge på boligmarkedet. Foto:

– Det er helt åpenbart at den største skeivheten i det norske skattesystemet er den voldsomme subsidieringen av bolig. Ingenting er mer lønnsomt enn å investere i fast eiendom, og dette er politisk skapt. Det er jo hyggelig for de som er innenfor boligmarkedet. Men regningen blir betalt av de som står utenfor, ikke minst unge uten velbeslåtte foreldre, sier han.

Ikke økt skatt

Rotevatn vil ikke øke skattene.

– Vi trenger ikke å starte med storstilt eiendomsbeskatning, slik SV vil. Skattetrykket er høyt nok som det er. Men det har mye for seg å redusere rentefradraget. Provenyet kan for eksempel brukes til å senke inntektsskatten. I en tid med så lave renter som nå, vil dette være overkommelig for de aller fleste. Og på lengre sikt gir det oss et mer rettferdig skattesystem, og et mindre oppblåst boligmarked, sier han.

– Jeg har liten tro på at staten skal fikse boligmarkedet gjennom reguleringer. Tvert imot bør det bli enklere å bygge mer, tettere og høyere. Men dagens skattesystem er med på å skape kunstig høye boligpriser, det er alle eksperter enige om. Og da må vi som politikere våge å ta diskusjonen, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder