Fremmer forslag i Stortinget i dag - får trolig flertall

INGEN FREMTID? At lekdommere, som i denne ankesaken til den tidligere Vågå-ordføreren, skal avgjøre skyldspørsmålet kan det snart bli slutt på.Foto: TORE MEEK/NTB Scanpix Foto: ,

Nå kan juryen snart bli historie

KrF fremmer nå formelt forslag om å fjerne juryen. Det betyr etter alt å dømme Stortingsflertall for å skrote en ordning som har eksistert siden 1887.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Det innebærer at tiden er over da 10 legdommere alene skal avgjøre skyldspørsmålet i alvorlige straffesaker. Men i en meddomsrett vil den alminnelige mann og kvinne fortsatt være i flertall – fire mot tre dommere.

– Det er på høy tid at juryordningen oppheves og erstattes med meddomsrett. Juryordningen er utdatert og svekker rettssikkerheten, sier nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad.

Flere, blant annet en førstelagmann, har tidligere sagt til VG at de mener juryen har utspilt sin rolle.

Forslaget fremmes i dag og vil trolig bli behandlet i Stortinget før påsken 2015.

FORSLAGSTILLER: Kjell Ingolf Ropstad og KrF får trolig flertall for å fjerne juryen i norske rettssaler.Foto: JO STRAUBE Foto: ,

Domstoladministrasjonen (DA) stiller seg positivt til forslaget og viser til at det i regjeringserklæringen til Høyre og Frp står at juryordningen skal endres. Samtidig har Ap gått inn for å erstatte den med meddomsrett, noe som betyr flertall på Stortinget.

Rettssikkerhet

– Styret i DA har tidligere uttalt at juryen bør erstattes av en meddomsrett, ikke minst av hensyn til rettssikkerheten. Det er en betydelig svakhet at juryen ikke begrunner sine avgjørelser. Vi er svært opptatt av å sikre fortsatt sterkt lekdommerinnslag i retten. Det vil bli ivaretatt med KrFs forslag, lekdommerne vil være i flertall i en slik meddomsrett, sier kommunikasjonsdirektør Erling Moe.

DA-LEDER: Erling Moe er avdelingsdirektør for kommunikasjon i Domstoladministrasjonen.Foto: GEIR OLSEN Foto: ,

Også Politijuristene støtter KrFs forslag.

– Vi mener det er helt riktig vei å gå. En stor meddomsrett vil ivareta legmannsprinsippet på en like god måte. Det er jo slik straffesaker behandles i majoriteten av straffesaker som behandles for domstolen allerede idag, sier leder for landets 900 politijurister, Sverre Bromander.

Ropstad viser til at meddomsrett aldri har vært gjenstand for faglig kritikk og at den har allmenn aksept. Samtidig har samfunnet vært gjennom store endringer siden juryordningen ble innført.

POLITIJURIST: Sverre Bromander, leder for Politijuristene, de som sammen med statsadvokatene aktorerer sakene i retten.Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

To rettsrunder

Dagens dobbeltbehandling, hvor straffesakene først behandles i tingretten før avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten, er både ressurskrevende og samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

– Juryen begrunner ikke sine svar, noe som klart svekker rettssikkerheten fordi man da ikke kan etterprøve om avgjørelsen er tatt på riktig grunnlag og om bevisene er vurdert korrekt og loven er anvendt på rett måte, mener Ropstad.

Han avviser argumentene om at man ikke kan innføre meddomsrett i absolutt alle saker fordi fagdommerne da vil overkjøre lekdommerne.

Blir overkjørt i juryen

– Det er en usann påstand. Det foreligger ikke forskningsmessig belegg for å hevde dette. Derimot viser forskning at jurymedlemmer opplever å bli overkjørt av andre jurymedlemmer. Det viser tydelig at det er behov for å oppheve dagens system, og erstatte det med et system som vi vet fungerer.

– Halvparten av juryutvalget foreslo at juryen skulle bestå, men begrunnelse sine avgjørelser?

– KrF vil ikke inngå noe kompromiss i denne saken, og være med på det. Da kan man ende opp med et nytt system som ikke er utprøvd. Det vil ikke være heldig på et så komplekst område. Hovedformålet med å oppheve juryordningen nettopp å styrke rettsikkerheten. sier Kjell Ingolf Ropstad.

I 2010 ble det satt ned et utvalg som skulle vurdere juryordningen. Riksadvokaten har også tidligere sagt at han vil fjerne ordningen.

Mer om

 1. Domstolene

Flere artikler

 1. Stortinget fjerner juryen fra rettssaker

 2. Nytt lovforslag om domsstolene i høst: – Problemet er at man bare får et «ja» eller et «nei»

 3. Juryordning på overtid

 4. Riktig å avskaffe juryen

 5. Jury

Fra andre aviser

 1. Stortinget fjerner juryen fra rettssalen

  Bergens Tidende
 2. Stortinget fjerner juryen fra rettssalen

  Aftenposten
 3. Stabell mener flere vil bli dømt for voldtekt når juryen forsvinner

  Aftenposten
 4. Styrket rettssikkerhet med meddomsrett

  Fædrelandsvennen
 5. KrF sikrer trolig flertall for å fjerne juryordningen

  Aftenposten
 6. Signerte avtale som avskaffer juryen

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no