ENSLIGE: Advokat mener aldersvurderingene av enslige, mindreårige asylsøkere bør utsettes. Her er Åkershagan transittmottak for enslige mindreårige. Foto: DAVID ENGMO, VG

UDI: Har ikke kvalitetssikring for aldersundersøkelser

Arbeidet med å aldersteste unge asylsøkere ble ikke eksternt kvalitetssikret, bekrefter UDI. Advokat Sigrid Broch mener aldersundersøkelsene må stoppes inntil bedre metoder er på plass.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG skrev tirsdag at de omstridte aldersundersøkelsene av unge, enslige asylsøkere fortsetter til tross for kritikken mot metoden. Rundt 30 asylsøkere skal aldersundersøkes før året er omme.

Lege Jens Grøgaard fikk mandag kritikk av Rådet for legeetikk etter å ha blitt klagd inn av Nordland Legeforening.

UDI bekrefter overfor VG at de heller ikke har gjennomført ekstra kvalitetssikringer av testene, som er gjennomført av én person: lege Jens Grøgaard.

– Grøgaard har sammenstilt resultatene fra de to underliggende undersøkelsene. UDI har hatt dialog med Grøgaard, men det har ikke vært gjennomført noen ekstern kvalitetssikring av dette arbeidet. Vi har sett behov for at et offentlig organ bør få det faglige ansvaret for medisinske metoder for aldersestimering, sier Dag Bærvahr, fagsjef i Asylavdelingen i UDI.

Advokat Sigrid Broch er klar på hva hun mener om situasjonen:

– Jeg tenker at de resterende aldersundersøkelsene bør utsettes, sier hun til VG.

VIL STANSE TESTENE: Advokat Sigrid Broch er medlem av advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett. Foto: Anne Stine Sæther IKKE VG-BILDE

– Må gå bort

Broch sitter i lovutvalget for asyl-og utlendingsrett i Advokatforeningen, men understreker at hun ikke snakker for de andre i lovutvalget.

Advokaten vedgår at en utsettelse vi bety noe lengre behandlingstid for ungdommene, men at det er å foretrekke framfor at deres rettsikkerhet svekkes.

– Metoden som brukes for aldersundersøkelsene er en metode selv UDI nå har innsett at man bør gå bort fra, sier Broch.

Les også: Norge tvangsreturnerer flest barn

Les også: 1 av 3 «mindreårige asylsøkere» over 18 år

– Kvalitetssikring ville ikke hjulpet

Fra februar skal Folkehelseinstituttet (FHI) overta de aldersvurderingene Barnesak AS har gjort til nå.

– Dette ansvaret er det Rettsmedisinske Fag ved FHI som har fått. Rettsmedisinske Fag vil komme med anbefaling til hvilke metoder som skal brukes fremover. De vil også vurdere om det finnes gode metoder for å vekte de ulike undersøkelsene mot hverandre, sier Bærvahr.

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, mener en kvalitetssikring ikke ville hjulpet stort:

– Skal man kvalitetssikre noe som ikke har god nok kvalitet? Det blir ikke noe bedre når utgangspunktet ikke er godt nok, sier hun.

Legeforeningen advarte allerede i 2010 sine medlemmer mot i delta i arbeidet, og gjentok advarselen i høst.

Les mer: Lillebror ble storebror i alderstest

Burde ikke deltatt i første omgang

Hermansen sier at deres standpunkt er at leger ikke burde delta i denne type aldersvurdering av mindreårige.

– Metodene er ikke sikre nok. Når man skal bruke aldersbestemmelser i så alvorlige avgjørelser som kan få så store konsekvenser, så må man være helt sikre på at det gir sikre resultater. Det er en for stor usikkerhet ved disse testene. Dette har vi ment lenge, sier hun.

Advokat Brynjulf Risnes, som også er medlem av lovutvalget for asyl- og utlendingsrett, mener usikkerheten som er skapt rundt metodene bør tilsi at man avventer uttransporter som bygger på disse metodene, inntil all rimelig tvil er ryddet til side.

– Advokatforeningens syn er at enhver tvil skal komme søkeren til gode. Dette er spesielt viktig når det gjelder alderstesting, fordi det er avgjørende at vi overholder de særlige hensyn som gjelder for barn, sier Risnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder