HENTET: En norsk kvinne gikk i februar i kirkeasyl med sin yngste datter som følge av en barnefordelingsak. Hennes to eldre sønner har blitt hentet ut av landet, og bor med sin far på den spanske øya Mallorca. Fredag ble jenta på syv hentet av namsmannen, og er nå gjenforent med sin far. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Jente (7) hentet ut fra kirkeasyl etter fem måneder

Jenta på syv år har vært i kirkeasyl sammen med moren i Spjelkavik kirke siden februar i år. Fredag hentet namsmannen jenta, og hun er nå gjenforent med sin far.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG skrev i februar at en norsk kvinne i 30-årene hadde tatt med seg datteren i kirkeasyl rett før barnevernet skulle fullbyrde vedtaket om å sende datteren ut av landet. Trebarnsmoren fra Ålesund ble med det en av de først asylantene på norsk jord hvor saken ikke dreier seg om oppholdstillatelse.

Bakgrunnen for morens dramatiske valg om å ta med seg yngstedatteren til Spjelkavik kirke er en lengre rettsprosess der både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høysterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far, som er bosatt på den spanske øya Mallorca.

Da barnevernet i februar hentet den syv år gamle jentas to eldre brødre på skolen i Ålesund, tok moren med seg datteren til kirken, hvor kyrkjelyden ga dem asyl.

Frykter politi skal bli sendt inn: Biskopene slår ring om kirkeasylet

– Skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert

– Siden jenten ble hentet ut fra kirken så har hun blitt gjenforent med sin far. Saken er med det endelig over og avsluttet i det norske rettssystemet, sier fars advokat, Sol Elden, i en kommentar til VG søndag kveld.

Det var Dagbladet som først omtalte saken, og jentas mor sier til Dagbladet gjennom sin advokat, Heidi Varmann, at hun er sjokkert over de norske instansene.

– Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter.

Advokat for far, Sol Elden, beskriver tiden etter at moren tok med seg syvåringen i asyl som «en ekstremt lang rettslig prosess», og opplyser at det har vært uenighet mellom partene om en kjennelse fra Frostating lagmannsrett var rettskraftig eller ikke.

– Ting har stanset opp fordi namsmyndighetene har vært usikre hvordan de skulle håndtere situasjonen, sier hun til Dagbladet.

– Vi har per i dag syv avgjørelser fra norske domstoler, og alt har tatt for lang tid. Fra vår side kan vi ikke se at det tidsforløpet og alle de rettslige prosessene har vært til barnets beste, sier Elden.

Advokaten opplyser at hun påklaget namsmannens beslutning om å gi den oppsettende virkning, og torsdag kom kjennelsen fra Sunnmøre tingrett der namsmannens avgjørelse er opphevet.

Artikkelen fortsetter under bildet

SPJELKAVIK KYRKJE:Kvinnen i 30-årene tok med seg datteren på syv til denne kirken på Vestlandet da barnevernet skulle fullbyrde vedtaket om å sende datteren ut av landet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Lovbrudd i barnevernet: Mener 225 barn ble sviktet

Mener saken ikke er ferdig

Det er nå opp til en spansk domstol å skulle behandle hvem av foreldrene som skal ha foreldrerett for den syv år gamle jenta og hennes to brødre.

Advokat for barnas mor, Heidi Varmann, sier til Dagbladet at det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barne i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer for barnefaren.

Mener det foreligger en saksbehandlingsfeil

– Det gjelder strenge unntak fra tilbakeleveringsplikten, men tilbakelevering kan blant annet nektes dersom det er alvorlig risiko for at barnet ved tilbakeleveringen vil bli påført alvorlig fysisk eller psykisk skade. Dette har vært en sentral anførsel fra mors side og er bakgrunnen for at mor har motsatt seg avgjørelsen om tilbakelevering, sier Varmann.

Les også: Provosert av kirkeasyl-formulering

På påstaden om en riksiko ved tilbakelevering, svarer fars advokat, Sol Elden, at moren har fremsatt en rekke falske påstander som domstolen har forkastet.

Advokat Heidi Varmann var ikke tilgjengelig for kommentar da VG ringte søndag kveld.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder