LOKKER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lokker bedrifter med penger, hvis de vil tilrettelegge for unge mennesker som har spesielle behov. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Hauglie ber om å åpne dørene for unge som sliter

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har innkalt til møte med flere butikkjeder for å åpne jobbdøren for unge som ikke får det helt til.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG har i en serie artikler rettet søkelyset på unge uføre etter at alarmen gikk i vår: Veksten blant uføre er størst blant de unge mellom 18 og 29 år.

Søndag sto Camilla (22) frem i VG. Hun fortalte om sin sykdom og hvor vanskelig det er å få arbeidsgivere til å tilpasse arbeidsplassen til de som trenger det.

– Camilla virker som ei tøff jente, med stort pågangsmot. Hun peker på noe viktig, nemlig at vi er helt avhengige av at arbeidsgiverne åpner dørene sine for unge som sliter med sykdom, eller som har en CV som ikke er helt A4, sier Hauglie.

For å få med næringslivet på laget, har hun invitert flere store kjeder til et innspillsmøte fredag denne uken.

Les mer: Unge uføre får ni millioner kroner

– Må gi unge en sjanse

– Kjedene er blant Norges beste på å inkludere ungdom, og jeg ønsker å høre hva som er suksessoppskriften. Målet er at andre bedrifter og kjeder lar seg inspirere til å gi ungdom en sjanse i arbeidslivet. Jeg kommer også til å be om innspill til hva næringslivet mener myndighetene kan gjøre for å inkludere flere unge.

Hun trekker frem et par kjeder som er gode:

– McDonalds har vært flinke til å ta inn folk som har hull i cv-en og har oppdaget at det har blitt en suksess. Også XXL har en slik linje, som er bra.

Bedrifter som ansetter unge som sliter med sykdom, får støtte.

– For å gjøre det lettere for arbeidsgiverne å ta sjansen på å ansette denne gruppen av unge, har regjeringen styrket ordningen med lønnstilskudd. Det betyr at når bedriftene ansetter ungdom som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging, går det offentlige inn og betaler deler av lønnen.

Hauglie mener det er viktig både for de unge selv og for samfunnet at folk jobber i stedet for å motta trygd.

– Vi må aldri gi opp ungdommen. En storstilt satsing på helsetilbud til unge og psykisk syke, og livslang rett til videregående er blant regjeringens tiltak for å få flere tilbake i aktivitet.

Mange på arbeidsavklaring

– Mange på 19–20 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), ønsker å utdanne seg før de kommer i jobb, men de mister AAP hvis de vil forsøke å ferdiggjøre videregående eller utdanne?

– Ja, det er veldig viktig, derfor har vi satt ned aldersgrensen for å kombinere utdanning med AAP fra 26 til 22 år. Det kan være en utfordring for dem som er under 22 år, men det er i dag ingen rett å få staten til å betale for videregående skole.

– Det er et paradoks at det kommer stadig flere unge inn i AAP-ordningen. Felles for svært mange av dem er at de har lettere psykiske lidelser og at de ikke har fullført videregående, og dermed mangler kvalifikasjoner. Mange av dem hadde trolig fått et bedre tilbud på kvalifiseringsprogrammet. Dette har vi tatt opp med kommunene og NAV. Jeg skal ikke spekulere i årsakene, men det programmet er kommunalt og ytelsene er lavere. Det kan kanskje påvirke hvor man havner, sier hun.

Regjeringen har lagt frem forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger, slik at de unge skal få tettere oppfølging.

– Nøkkelen er å fange ungdommen opp på et tidligst mulig stadium, slik at de ikke sklir lenger og lenger unna arbeidsmarkedet og ender opp på uføretrygd.

Sjekk: Så mye koster du Norge

Hun sier NAV skal følge opp de unge.

– Det er helt sentralt at de kommer i gang og får tiltak og oppfølging. Derfor har vi fra i år innført en ny ungdomsinnsats i NAV, som sikrer de unge arbeid, utdanning eller annen aktivitet innen åtte uker, etter at de melder seg på NAV. Et nytt toårig opplæringstiltak i NAV for dem med få formelle kvalifikasjoner kom på plass i fjor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder