SONER: Det sitter mange utenlandske statsborgere her på Ullersmo mens andre soner på Kongsvinger eller i Norgerhaven i Nederland. Foto: Espen Sjølingstad Hoen VG

34 prosent av alle innsatte er utlendinger

Hver tredje innsatt i norske fengsler er utlending. Etter nordmenn, er det flest polakker, litauere og rumenere bak murene.

Det viser tall som VG har innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Statistikken per 1. juni i år inkluderer også de som soner i Norgerhaven i Nederland. Det var da 1260 utlendinger og 2431 nordmenn i fengsel. Tallene omfatter både domfelte og varetektsfengslede.

Les også: Her er Nederland-fengselet

Personer av utenlandsk opprinnelse, men som har norsk statsborgerskap, inngår i gruppen norske statsborgere.

Også i 2014 hadde 34 prosent av alle innsatte utenlandsk statsborgerskap, ifølge tall fra KDI.

Husker du? Dette er innsiden av filippinsk skrekk-fengsel

Derfor sitter de inne

De vanligste lovbruddskategoriene som nordmenn sitter inne for er narkotika, sedelighet, legemsbeskadigelse, voldtekt og drap, mens «fem på topp» for utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven (152 brudd) og voldtekt.

Les også: VG besøkte norsk fengsel i Nederland:- Føler jeg er på ferie

Og det er, ifølge forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), nettopp lange straffer for narkotikarelatert kriminalitet som bidrar til en opphopning av utenlandske statsborgere bak murene.

– Noen typer kriminalitet, som narkotikasmugling og fremstilling av narkotika, gir lange dommer. Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier Rokkan.

De som er utvist fra Norge, men likevel reiser inn i landet igjen og dømmes for brudd på utlendingsloven, ender ifølge Rokkan også opp i fengsel.

Fikk du med deg? Minst 62 nordmenn fengslet i utlandet

– Dette får du 12 måneder flatt for. Det fyller opp fengslene, sier Rokkan, som mener at nordmenn, i motsetning til utenlandske borgere, oftere slipper ut etter å ha sonet to tredjedeler av straffen.

– Det er vanskeligere for utlendinger å oppnå tidligere løslatelse fordi de ofte ikke kan dokumentere at de har en jobb eller familie å flytte tilbake til, sier Rokkan.

De soner også sjeldnere utenfor fengsel, enten med elektronisk fotlenke eller i en behandlingsinstitusjon. Inkluderer man disse soningsformene, synker andelen utlendinger til 32 prosent.

Sjokkerende bilder: Barn blir mishandlet i australsk ungdomsfengsel

Kraftig økning

Antallet utlendinger i norske fengsler har skutt i været fra 18 prosent av alle innsatte i 2006 til 20 prosent i 2007 og 33 prosent i 2012, ifølge tall fra KDI.

– Det har vært en kraftig økning, faktisk kraftigere enn i noe annet land vi kan sammenligne oss med. Dette skjedde samtidig med innlemming av flere land Schengen og finanskrisen. Østeuropeerne dominerer, sier forsker Rokkan.

Så bor det da også nesten 100.000 polakker og nærmere 38.000 litauere i Norge.

Les også: Sterk reduksjon i soningskøene i Norge

I desember 2007 ble som kjent Schengen-området, hvor man i teorien opphevet passkontroll mellom medlemslandene, utvidet til også å omfatte Polen, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn og Malta.

– Det er en stor utfordring for Norge og resten av Europa at vi ikke bare er del av et felles arbeidsmarked, men også del av et felles kriminelt marked, sier Rokkan.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder