Hovedinnhold

«Hva vi elsker»: – Norge er et av verdens beste land for nybakte foreldre

<p>BLIR BEDRE KJENT: – Kan du danse, danse, danse? duller Tyler Dale Hauger mens Helena på 10 måneder klukker av lykke i armene hans. Tyler, som er amerikansk, er takknemlig for at permisjonsordningene i Norge tilrettelegger for at han kan ha mye alenetid med datteren. – Det er utrolig viktig for meg å bli kjent med Helena. Pappaperm skal være 85 prosent lek og 15 prosent jobb, sier Tyler.</p>

BLIR BEDRE KJENT: – Kan du danse, danse, danse? duller Tyler Dale Hauger mens Helena på 10 måneder klukker av lykke i armene hans. Tyler, som er amerikansk, er takknemlig for at permisjonsordningene i Norge tilrettelegger for at han kan ha mye alenetid med datteren. – Det er utrolig viktig for meg å bli kjent med Helena. Pappaperm skal være 85 prosent lek og 15 prosent jobb, sier Tyler.

Foto: Cicilie S. Andersen, VG
MANHATTAN/OSLO (VG) I mange land må kvinner velge mellom jobb og barn. Norske foreldrepermisjonsordninger legger til rette for at alle skal kunne få i pose og sekk.

– Er det én ting som er bra i Norge, er det at det legges til rette for at småbarnsfamilier kan ha det fint, sier Tyler Dale Hauger mens han prøver å sjonglere kaffekoppen i den ene hånden og datteren Helena på 10 måneder under den andre armen. 

Da VG møter Tyler på kafé i Oslo er han én uke ut i pappapermisjonen mens kona, Janne, jobber.

Tyler, som er fra USA, vet godt at han ikke ville fått tilbrakt like mye tid med Helena dersom han og Janne hadde valgt å oppdra henne i hjemstaten Nord-Dakota. Venner og familie der bare ler når han forteller om de norske ordningene – særlig pappapermisjonen er unik.

– Jeg har flere venner som har tatt sykedager for å være hjemme de første ukene etter at de fikk barn.

I serien «Hva vi elsker» forsøker VG å belyse ting vi er gode på i Norge.

Og én ting vi utmerker oss på, er å tilrettelegge for nybakte foreldre. Sammenlignet med andre land er permisjonsordningene for foreldre i Norge svært rause.

Foreldrepermisjon i Norge:

*Foreldre har rett til permisjon i til sammen 49 uker med 100 prosent lønnskompensasjon. Nesten ingen andre har like høy lønnskompensasjon for en så lang periode.

*For å ha rett på foreldrepermisjon må man ha vært yrkesaktiv seks av de siste 10 månedene før fødselen.

*10 uker er forbeholdt mor, såkalt «mødrekvote».

*10 uker er forbeholdt far, såkalt «fedrekvote».

Kilde: Arbeidstilsynet og Nav.

– Kort oppsummert er Norge et av verdens beste land for nybakte foreldre, sier professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Anne Lise Ellingsæter, som har familiepolitikk, kjønn og arbeidsmarked som sine spesialfelt. 

– Lengden på foreldrepermisjonen i Norge er lang, samtidig som lønnskompensasjonen er høy. Den kombinasjonen er ganske unik. I mange andre land er permisjonstiden lang, men med liten lønnskompensasjon, forteller forskeren.

Fått med deg disse kapitlene i «Hva vi elsker»-serien?

Tommy og Silje ble reddet av NAV

Nordmenn har det bedre enn vi tror

Det er godt å være gammel i Norge

Finnmarkinger ler av Russland-frykten i Oslo 

Kunne ikke fortsette i jobben

Snart tre år gamle Matthew løper på bare ben over kjøkkengulvet i leiligheten i New York, mens lillebroren Benjamin på 11 måneder stabber etter. Det nærmer seg leggetid, men først er det kveldsmat. Idet guttene setter seg til bordet, kommer pappa Luke hjem fra jobb. Det er lange arbeidsdager, men i kveld rekker han akkurat hjem før barna er i seng.

Sarah og Luke jobbet begge for et amerikansk advokatfirma i London da Sarah ble gravid. Hun jobbet ofte 90 timer i uken, og var i ferd med å få en sentral posisjon i firmaet. Graviditeten betød bråstopp for karrieren.

Sarah fikk tilbud om fire måneders lønnet permisjon fra arbeidsgiver. Likevel valgte hun å si opp jobben. Paret flyttet tilbake til New York, og Sarah tar nå videreutdanning, slik at hun kan undervise i jus på universitetet.

– Vi var privilegerte. De fleste får kun to-tre måneder fri i forbindelse med fødsel, men jeg kunne ikke fortsette i jobben hvis jeg skulle bli den moren jeg ønsker å være. Det lot seg rett og slett ikke kombinere, sier hun.

<p>MÅ VELGE: For amerikanske par som Luke Carsley og Sarah Horsch Carsley, er det vanskelig å kombinere jobb og barn. Sarah så seg nødt til å si opp jobben som advokat etter at hun ble gravid.</p>

MÅ VELGE: For amerikanske par som Luke Carsley og Sarah Horsch Carsley, er det vanskelig å kombinere jobb og barn. Sarah så seg nødt til å si opp jobben som advokat etter at hun ble gravid.

Foto: Thomas Nilsson, VG

NORGE PÅ TOPP:

I 2012 ble Norge utpekt til det aller beste landet å få barn i, i en rapport av Redd Barna.

Utenkelig å ta fri 

USA PÅ BUNNEN:

I den samme rapporten kom USA dårligst ut.

USA er det eneste utviklede landet som ikke garanterer mødre betalt foreldrepermisjon. Foreldre kan ta ut permisjon på tre måneder, men den er ulønnet.

Heller ikke noe annet industrialisert land har en like høy dødsrate for vordende mødre. En gravid kvinne i USA har syv ganger større sannsynlighet for å dø under fødsel enn kvinner i Italia og Irland.

Kilde: “The Mother’s Index”, Redd Barna, 2012. 

I motsetning til Norge, har USA ingen felles lovgivning når det gjelder foreldrepermisjon, og det er store forskjeller mellom statene. Alle amerikanske mødre har riktignok rett på tolv ukers permisjon fra jobb i forbindelse med fødsel, men de fleste steder er det opp til arbeidsgiver om de betaler lønn i permisjonstiden.

Mange private firmaer har imidlertid bedre ordninger for sine ansatte. Luke fikk fire ukers permisjon av arbeidsgiver da sønnene ble født, men også i denne perioden jobbet han mye hjemmefra.

– Selv i firmaer med gode ordninger, er det et stort press på medarbeiderne for ikke å ta ut den permisjonen de har krav på. Jeg kunne sikkert insistert på å ta mer fri, men det ville samtidig bety at jeg trolig kunne glemme å bli forfremmet, eller bli partner i firmaet, sier Luke.

Norge først i verden

Hovedforskjellen mellom den norske og den amerikanske modellen er at i Norge står staten for velferdsordninger, mens i USA er det markedet som styrer. Konsekvensen er at småbarnsforeldre i USA med dårlig råd må tilbake i jobb veldig tidlig.

– Den norske modellen skaper velferd for mange. Norske foreldre vet de har rett på en lang periode lønnet permisjon, og deretter rett til barnehageplass. I USA er barnehage kjempedyrt, sier forsker Ellingsæter.

Se også: Innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug valgte å ta en kort permisjon etter fødsel (saken fortsetter under videoen):


Fedrekvoten: En likestillings-milepæl 

Fedrekvotens utvikling:

*1993: Fedrekvoten innføres under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. Lengde: fire uker.

*2005: Kjell Magne Bondeviks andre regjering øker fedrekvoten til fem uker.

*2006: Jens Stoltenbergs andre regjering øker fedrekvoten fra til seks uker.

*2009: Stoltenbergs andre regjering øker fedrekvoten til 10 uker.

*2011: Stoltenbergs andre regjering øker fedrekvoten til 12 uker.

*2013: Stoltenbergs andre regjering øker fedrekvoten til 14 uker.

2014: Erna Solbergs regjering reduserer fedrekvoten til 10 uker.

Kilde: Wikipedia.

Norske kvinner skal ikke behøve velge mellom å jobbe eller å få barn, slik kvinner i svært mange andre land må. I et likestillingsperspektiv har fedrekvoten vært en milepæl. Før Brundtland-regjeringen innførte fedrekvoten i 1993 – som verdens aller første land – var det nesten ingen fedre som tok ut permisjon, forteller Ellingsæter.

– Det har sittet dypt i kulturen at foreldrepermisjonen er forbeholdt mødrene. Fedrekvoten endret det. Hver gang kvoten øker, tar fedrene mer permisjon, sier hun. 

Leste du? Delt foreldrepermisjon er til barnas beste

Dette er pappaperm-kvoten i EU:

*Slovenia, 10 uker

*Finland, 9 uker

*Portugal, 5 uker

*Litauen, 4 uker

*Belgia, 2 uker

*Spania, 2 uker

*Frankrike, 2 uker

*Sverige, 2 uker

*Danmark, 2 uker

*Irland, 2 uker

*Storbritannia, 2 uker

*Bulgaria, 2 uker

*Polen, 2 uker

*Estland, 2 uker

*Latvia, 1,4 uker

*Ungarn, 1 uke

*Romania, 1 uke

*Malta, 2 dager

*Italia, 2 dager

*Hellas, 2 dager

*Tyskland, 0

*Østerrike, 0

*Tsjekkia, 0

*Kroatia, 0

*Slovakia, 0

*Luxembourg, 0

*Kypros, 0

Kilde: Europaparlamentet

Før forrige stortingsvalg, sa Høyre og Fremskrittspartiet begge at de ville fjerne hele fedrekvoten hvis de kom i regjering. Det skjedde ikke – kvoten ble redusert fra 14 til 10 uker etter forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre. 

Nye tall fra Nav viser at innskrenkingen har ført til at andelen fedre som tar mer enn ti uker pappapermisjon har sunket fra 32,8 prosent i 2014 til 10,7 prosent i år, skriver Aftenposten.

Under en VGTV-debatt med Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, sa Statsminister Erna Solberg at hun var «skuffet over norske menn» for at de ikke tok ut mer permisjon. 

– Viktig med alenetid

– Jeg skulle ønske fedrekvoten var høyere. Den legger en institusjonell føring på hvor lang pappaperm man tar, og arbeidsgiver vil gi. Ber man om mer, blir dette fort en ekstratjeneste fra arbeidsgiver, sier Simen Willgohs.

Han går Utenriksdepartementets prestisjetunge aspirantkurs, og er nesten fire måneder inn i pappapermisjonen med sønnen Johan Sebastian. I mange andre land ville det vært vanskelig å kombinere denne typen karriere med å ta ut pappapermisjon. Likevel mener han den norske fedrekvoten er for lav.

– Dagens begrensning skulle ikke være nødvendig når vi vet hvor viktig dette er både for barn og pappa, for ikke å glemme ansvarsdelingen hjemme, og likestillingen i arbeidslivet.

Forsker: Likedeling av foreldrepermisjonen fører til likestilling

<p>FAR OG SØNN: Simen Willgohs og Johan Sebastian (11 mnd) er på vei opp i leiligheten på Tøyen i Oslo. Simen går Utenriksdepartementets prestisjetunge aspirantkurs, men på grunn av norske ordninger har han kunnet være hjemme med sønnen i flere måneder mens mamma Lena Karlsen jobber som ingeniør. – Da Lena var i mammaperm var det mye jeg ikke forsto. Nå forstår jeg det mye bedre, sier Simen</p>

FAR OG SØNN: Simen Willgohs og Johan Sebastian (11 mnd) er på vei opp i leiligheten på Tøyen i Oslo. Simen går Utenriksdepartementets prestisjetunge aspirantkurs, men på grunn av norske ordninger har han kunnet være hjemme med sønnen i flere måneder mens mamma Lena Karlsen jobber som ingeniør. – Da Lena var i mammaperm var det mye jeg ikke forsto. Nå forstår jeg det mye bedre, sier Simen

Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Presset av arbeidsgiver

Tilbake i New York forteller Luke at han fortsatt merker presset fra arbeidsgiveren. Å ta en dag fri hvis ett av barna er syke, er nesten utenkelig.

Paret bor sentralt på vestsiden av Manhattan. Nabolaget består av i stor grad av unge karrieremennesker. Ansvaret for barna overlates ofte til andre.

– De fleste her velger å overlate barna til en dagmamma når de går tilbake til jobben. Mange sliter med dårlig samvittighet, men slik ordningene er, lar det seg ikke gjøre å kombinere barn og karriere på en annen måte, sier Sarah.

De legger ikke skjul på at det er et daglig strev å få logistikken til å gå opp.

– Det høres fantastisk ut at staten betaler folk for å være hjemme med barn, men det kommer ikke til å skje her. Det strider mot amerikanernes DNA. Her er det bedriftenes behov som styrer. Samtidig handler det om arbeidsmoral. Vi er vant til å jobbe mye, sier Sarah.

<p>KVELDSKOS: Det er ikke alltid Luke Carsley rekker hjem Matthew (2) og Benjamin (11 måneder) er i seng. Men når han gjør det, er det ekstra stas.</p>

KVELDSKOS: Det er ikke alltid Luke Carsley rekker hjem Matthew (2) og Benjamin (11 måneder) er i seng. Men når han gjør det, er det ekstra stas.

Foto: Thomas Nilsson, VG

Se også: Psykologspesialist sier at dersom barnet ditt lyver mye, må du ta det på alvor:

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks