Hovedinnhold

- Helt greit å oppfordre til terror

Den norske samfunnsforskeren Kristian Skagen Ekeli mener det er rett og rimelig at ekstreme ytringer og oppfordring til terror finner sted i et demokrati.

Denne artikkelen er endret etter publisering fordi professor Helge Rønning hevder han er feilsitert av Vårt Land.

Ekeli er forsker ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han mener at det bør være tillatt å oppfordre til terrorisme i stabile demokratier som Norge. Politiske ytringer bør bare begrenses når de kan skape en overhengende fare for terrorhandlinger, sier han til UiS-bladet Univers.

Mulla Krekar ble mandag dømt til fem års fengsel for å ha drapstruet nordmenn, og han skal angivelig ha kommet med nye trusler i helgen. Kjell Magne Bondevik skal være blant de truede. Det mener ikke Ekeli er et problem i det norske demokratiet.

- Et forbud vil verken fjerne ekstremistisk tankegods, eller stoppe ytringer som oppfordrer til terrorisme. Forbudet driver ytringene inn i lukkede rom, der de får stå uimotsagt, sier han.

Selv om oppfordringer til straffbare handlinger trolig øker

AVDRAMATISERER: Forsker ved Universitetet i Stavanger, Kristian Skagen Ekeli. Foto: Privat
AVDRAMATISERER: Forsker ved Universitetet i Stavanger, Kristian Skagen Ekeli. Foto: Privat

sannsynligheten for at noen vil bryte loven, bør ytringsfriheten veie tyngst, mener Ekeli.

Han får støtte fra Helge Rønning, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

- Faren for å drive antidemokratiske holdninger under jorden er alvorlig, sier Rønning til Vårt Land.

Han mener oppfordringer til kriminelle handlinger må være rettet mot konkrete personer eller grupper for å være straffbare.

Rønning mener generelle antisemittiske ytringer ikke nødvendigvis er brudd på ytringsfriheten, men at det bør være straffbart å oppfordre til å brenne ned synagogen i Oslo.

Forsker Ekeli møter motstand fra stipendiat Anine Kierulf ved juridisk fakultet ved UiO, som mener det er demokratisk forsvarlig med visse begrensninger på ytringsfriheten.

- Ytringer som oppfordrer til vold kan undergrave demokratiet, ved at folk trues eller skremmes til taushet, sier hun.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks