Hovedinnhold

Johns død henlagt

...på grunn av sprengt kapasitet hos politiet

POLITIET BEKLAGER: Fylkesmannen i Oslo tilrådet politiet å etterforske saken. Men politiet har for mye annet å gjøre. - Det er svært beklagelig at vi måtte henlegge denne saken, det skyldes rene kapasitetshensyn. Vi burde ha etterforsket den, og vi har stor forståelse for de pårørendes ståsted, sier fungerende leder Grete Metlid ved seksjon for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt. Foto: NILS BJÅLAND
POLITIET BEKLAGER: Fylkesmannen i Oslo tilrådet politiet å etterforske saken. Men politiet har for mye annet å gjøre. - Det er svært beklagelig at vi måtte henlegge denne saken, det skyldes rene kapasitetshensyn. Vi burde ha etterforsket den, og vi har stor forståelse for de pårørendes ståsted, sier fungerende leder Grete Metlid ved seksjon for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt. Foto: NILS BJÅLAND
Alvorlig hjertesyke John Currie (65) ble fjernet fra operasjonsbordet på Ullevål og satt i kø på Rikshospitalet, hvor han døde. Nå har politiet henlagt saken - fordi de mangler kapasitet.

Denne saken handler om:

Bakgrunn

  • 22. oktober i fjor ble hjertesyke John Currie flyttet fra operasjonsbordet på Ullevål, og vekket opp fra narkose. Ledelsen ville at han skulle opereres ved Rikshospitalet.
  • Dagen før operasjonen ved Rikshospitalet dro Currie og kona inn for å gjøre seg klare. Men etter flere timers venting fikk de beskjed om at operasjonen nok en gang var utsatt.
  • Åtte dager senere ble hjertepasienten fra Kongsvinger lagt i tung narkose igjen og operert på Rikshospitalet. Han døde få timer etterpå. Fylkesmannen ba politiet om å etterforske Currie-saken.
  • I en intern epost til ledelsen skrev fire legetopper ved OUS at tre hjertepasienter ble beordret fra Ullevål til Rikshospitalet i oktober i fjor, i forbindelse med omorganisering av oppgaver. To døde, og sakene ble politianmeldt.
  • OUS satte inn organisatoriske tiltak rundt hjerteoperasjoner etter VGs avsløring om behandlingen John Currie fikk.

En av Norges beste hjertekirurger sto klar til å sette skalpellen i John Currie, etter uker med nøye planlegging. Sykehuset skal ha sagt til familien at han hadde gode prognoser, 70-80 prosent sjanse for å overleve.

Operasjonsteamet sto rundt Currie da sykehusledelsen ombestemte seg. Mannen ble vekket opp av narkosen og satt i behandlingskø på Rikshospitalet.

Currie døde åtte dager senere, rett etter operasjonen der. Dødsfallet hans ble meldt til politiet av sykehusledelsen.

Fylkesmannen i Oslo tilrådet politiet å etterforske saken . Men politiet har for mye annet å gjøre.

- Det er svært beklagelig at vi måtte henlegge denne saken, det skyldes rene kapasitetshensyn. Vi burde ha etterforsket den, og vi har stor forståelse for de pårørendes ståsted, sier fungerende leder Grete Metlid ved seksjon for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt.

13. november i fjor avslørte VG hvordan Currie og to andre hjertepasienter ble flyttet til Rikshospitalet, hvor kapasiteten var sprengt:

Fire legetopper ved Oslo universitetssykehus (OUS) slo intern alarm, hvor det fremgikk at Currie var én av tre hjertepasienter som ble flyttet fra Ullevål til Rikshospitalet, selv om Ullevål var klare til å operere. To av pasientene døde, og begge sakene ble politianmeldt.

FAKSIMILE VG 13.11.2012
FAKSIMILE VG 13.11.2012

Det vakte sterke reaksjoner blant OUS-ansatte, og ble knyttet til intern dragkamp om «prestisjeoperasjoner.

Havner i seksjon for drap og vold

Politiinspektør Metlid opplyser at drapssaker, grove voldssaker og seksualforbrytelser opptar all kapasitet ved seksjonen. Alle helsesakene havner i denne seksjonen.

NEDLESSET I OPPGAVER: Det er svært beklagelig at vi måtte henlegge denne saken, sier politiinspektør Grete Metlid. Foto: NILS BJÅLAND
NEDLESSET I OPPGAVER: Det er svært beklagelig at vi måtte henlegge denne saken, sier politiinspektør Grete Metlid. Foto: NILS BJÅLAND

- Det ble foretatt rettsmedisinsk obduksjon og innledende undersøkelser. Deretter ble saken sendt til Fylkesmannen, og vi fikk til svar at de ba om at saken ble etterforsket. Det skulle ha vært iverksatt etterforskning av saken ganske umiddelbart fra vår side, etter at vi i slutten av november fikk tilrådning om dette. Vi har siden dette forsøkt å finne etterforskningsressurser til saken, men ikke klart dette, forklarer hun.

Curries pårørende har påklaget henleggelsen.

- Det blir veldig feil for rettssikkerheten til folk, at hvis det begås alvorlige overtramp internt i institusjoner, så blir det ikke etterforsket fordi det ikke er draps- og voldskriminalitet, sier Curries sønn.

Via medieavdelingen har OUS-ledelsen følgende å si til henleggelsen: «sykehuset tar dette til etterretning».

Grete Metlid beklager situasjonen overfor de pårørende.

- Det er med tungt hjerte vi henlegger akkurat denne saken. Det er veldig sjeldent at vi henlegger saker av kapasitetshensyn, som i dette tilfellet, sier hun.

Fylkesmannen i Oslo gransker fortsatt saken.

Kjemper for innsyn i avvikslogg

Curries pårørende og Pasientombudet har til tross for purringer ikke fått innsyn i hele pasientjournalen. Sykehuset har heller ikke gitt dem innsyn i avviksloggen. Sønnen mener at en etterforskning kunne ha bidratt til å få frem faktiske forhold. Nå har de mange ubesvarte spørsmål.

- En annen ting som også er synd, er at Helsetilsynet og Fylkesmannen ikke har samme myndighet og virkemidler som politiet ville hatt hvis de etterforsket saken, sier Curries sønn.

- Ville det ha krevd så enorme ressurser å foreta noen målrettede avhør og sikre data?

- Etterforskningen ville ha krevd flere omfattende avhør, hvor vi måtte ha gått inn og sett på både organisering og ledelse, og hva som skjedde i tilknytning til selve operasjonen. Personene som har kompetanse til å etterforske denne typen saker, er også ressurspersoner i for eksempel drapsetterforskning. Da må vi foreta tøffe prioriteringer i forhold til hvordan ressursene brukes.

Metlid påpeker at de det siste året ikke har hatt den nødvendige fremdrift eller kapasitet som de burde ha hatt i flere saker; både helsesaker og alvorlige volds- og seksualforbrytelser.

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, har ingen spesiell mening om at politiet velger å henlegge saker - til tross for at han bare tilrår politietterforskning i de aller alvorligste sakene.

- Dette ser vi i noen saker - ikke minst fordi at politiet følger straffeloven mens vårt lovverk har som formål ikke å straffe, men å bidra til å gjenopprette sikkerheten i helsetjenesten. Vi følger således et «annet spor», vi samarbeider ofte tett med politiet i disse sakene, men det er ikke problematisk for oss som tilsynsmyndighet at saken henlegges av ressurshensyn.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks