Hovedinnhold

Diagnose-skandalen: Slik ble han avslørt

Kvinne ble feilaktig stemplet som psykisk utviklingshemmet

TOK AFFÆRE: Sykehuset Telemark gikk gjennom 224 pasientjournaler der psykologspesialisten var behandler. I hele 116 av fant sykehus grunn til å tilby ny utredning. Foto: Alf Øystein Støtvig
TOK AFFÆRE: Sykehuset Telemark gikk gjennom 224 pasientjournaler der psykologspesialisten var behandler. I hele 116 av fant sykehus grunn til å tilby ny utredning. Foto: Alf Øystein Støtvig
SKIEN/OSLO (VG) Psykologspesialisten kan ha gitt feil diagnose til 116 pasienter. Han ble avslørt da han forsøkte å stemple en kvinne som psykisk utviklingshemmet.

Denne saken handler om:

Tips oss

VG har fått innsyn i en anonymisert versjon av kvinnens klage mot psykologspesialisten.

Klagen førte til at 224 pasientjournaler ble gjennomgått. Nå frykter Sykehuset Telemark at 116 pasienter er feildiagnostisert.

«Ga meg ark og pratet litt»

I klagen, datert 1. januar i år, kommer det frem at kvinnen var til tre utredninger på henholdsvis to-tre timer, én time og 20-30 minutter. De to lengste sesjonene besto, ifølge klager, i å «se på bilder og tegne og regne». I den siste og korteste sesjonen påpeker klageren at psykologen bare «ga meg ark og pratet litt.»

Kvinnen reagerer derfor sterkt på, ifølge klagen, å bli diagnostisert som psykisk utviklingshemmet.

«Det var aldri noe som kom frem under samtalen som kan diagnostisere meg som psykisk utviklingshemmet», skriver hun til distriktspsykiatrisk avdeling (DPS) i Skien ved Sykehuset Telemark, og varsler at hun vurderer politianmeldelse om ikke dette blir omgjort.

«Jeg er enig i at jeg sliter med å huske og jeg har angst og depresjoner og PTSD (posttraumatisk stress, journ. anm..), men ikke noe psykisk utviklingshemming.», skriver hun i klagen.

Artikkelen fortsetter under bildet

LOVER OPPFØLGING: Fagsjef ved psykiatrisk klinikk, Arne Johannessen, forsikrer at alle de 116 pasientene som risikerer å ha fått feil diagnose skal bli kontaktet. Foto: Roger Neumann
LOVER OPPFØLGING: Fagsjef ved psykiatrisk klinikk, Arne Johannessen, forsikrer at alle de 116 pasientene som risikerer å ha fått feil diagnose skal bli kontaktet. Foto: Roger Neumann

Kvinnens journal ble deretter gjennomgått og diagnosen til slutt frafalt av sykehuset.

Samtidig beordret klinikkledelsen full gjennomgang av psykologens tidligere diagnostiseringer av pasienter. Deretter begynte et nitid arbeid med å gjennomgå 224 pasientjournaler.

For hele 116 pasienter mener sykehuset det er grunn til å tro at det er blitt mangelfulle utredninger og derfor diagnoser på feil grunnlag. Dette gjelder hovedsakelig diagnosene psykisk utviklingshemmet i lettere grad og ADHD.

Konsekvensen for mange av pasientene - på kort sikt - kan ha vært behandling med feil legemidler og velferdsrettigheter.

- Alle 116 vi mener dette gjelder vil få tilbud om en ny utredning, sier Arne Johannessen, fagsjef ved psykiatrisk klinikk.

Sa opp

KLAGEN: Dette er klagen som utløste opprullingen av saken ved psykiatrisk klinikk på Sykehuset Telemark. Foto: Tor-Erling Thømt Ruud
KLAGEN: Dette er klagen som utløste opprullingen av saken ved psykiatrisk klinikk på Sykehuset Telemark. Foto: Tor-Erling Thømt Ruud

I tillegg hadde psykologens kolleger over en tid vært bekymret for måten spesialisten utredet pasienter. Dette kom frem samtidig som pasienten sendte inn klagen. Kollegene hadde reagert på psykologspesialistens måte å arbeide på og hans diagnoser, får VG opplyst.

To dager etter at sykehuset hadde mottatt klagen fra pasienten, som mener seg feildiagnostisert, sa psykologspesialisten opp. Grunnen var at han skal ha krevd høyere lønn, får VG opplyst, og han sluttet da sykehuset ikke ville imøtekomme det. Han har ikke bidratt i klagesaken mot ham, og har ikke forsøkt å rette opp det som kan ha vært feil.

Sykehusledelsen har ikke hatt kontakt med vedkommende før de mottok en e-post i går. De vet ikke hvor han bor.

- Vi har fått en e-post der han skriver at han stiller seg uforstående til saken. For oss er ikke det overraskende, sier Johannessen.

Psykologspesialisten har jobbet som psykolog siden 1970-tallet i flere nordiske land.

Gode skussmål

Han kom til Sykehuset Telemark for cirka to år siden og hadde virke som ansvarlig behandler i vel ett år på sykehuset.

- Han er tilsatt gjennom en helt ordinær prosess. Han søkte på en utlyst stilling og var på intervju. I tillegg sjekket vi referanser og formalia, det vil blant annet si autorisasjonen hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Han kom fra et annet ansettelsesforhold i Norge, sier Jostein Todal, sjef ved psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Telemark.

Artikkelen fortsetter under bildet

TAR IMOT: Pasientombud i Telemark, Lars Magne Glesnes, mener det er svært alvorlig at så mange kan ha bli feildiagnostisert av en og samme psykolog. I går fikk han flere henvendelser fra bekymrede pasienter. Foto: Roger Neumann
TAR IMOT: Pasientombud i Telemark, Lars Magne Glesnes, mener det er svært alvorlig at så mange kan ha bli feildiagnostisert av en og samme psykolog. I går fikk han flere henvendelser fra bekymrede pasienter. Foto: Roger Neumann

Todal opplyser at mannen har godkjent norsk spesialitet i psykologi.

- Hvor mange referanser ble sjekket?

- To eksterne referanser, som begge var gode. I tillegg fikk han gode skussmål fra faglige kolleger på DPS i Porsgrunn før han begynte på DPS i Skien. Rutinene ved ansettelse anses å være fulgt, svarer Todal.

Spesialistmangel

Ved den psykiatriske avdelingen har det vært mangel på spesialister og flere åpne stillinger. Sykehuset har slitt med å ansette nok spesialister. Fagsjefen innrømmer at de skal undersøke om denne situasjonen har medført stort arbeidspress og at helsepersonellet ikke har kunnet være så grundig som de burde være.

- Det er i så fall ingen unnskyldning for at jobben ikke er gjort forsvarlig. Hver enkelt helsepersonell har et selvstendig ansvar for å gjøre en forsvarlig jobb, sier pasientombud i Telemark, Lars Magne Glesnes, til VG.

Helsetilsynet i Telemark har varslet at de vil opprette en formell tilsynssak. VG får opplyst at det ikke knyttes andre tilsynssaker til psykologspesialisten.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks